Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Mårtensgatan 2, 274 35, SKURUP
Tel.nummer
0411-557500
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556050-0620
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1947
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Hans Anders Bygg AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Hans Anders Bygg AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Skurup
Nyckeltal
Vinstmarginal
2,98%
3,79% (2016)
Kassalikviditet
103,87%
89,00% (2016)
Soliditet
44,41%
40,40% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
76
291 365
8 273
3 840
86 704
1 416
26 746
2,98%
103,87%
44,41%
77
261 236
9 402
2 906
85 267
1 305
25 565
3,79%
89,00%
40,40%
77
245 277
8 783
3 762
81 542
1 311
23 836
3,87%
85,17%
38,32%
72
196 987
881
587
73 750
1 273
21 411
0,77%
77,50%
36,48%
68
181 550
655
1 185
69 050
1 386
19 818
0,72%
84,85%
40,61%
74
190 598
-943
336
71 173
1 180
20 771
-0,14%
82,18%
41,11%
74
219 742
10 404
6 624
82 228
844
20 297
5,11%
91,73%
38,69%
71
200 658
8 430
5 642
79 194
1 159
18 429
4,50%
89,03%
35,58%
65
190 434
7 653
4 757
69 788
1 176
17 620
4,33%
97,07%
37,47%
67
213 614
14 745
8 468
68 241
1 202
16 865
7,45%
97,55%
34,51%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
290 033
1 332
8 538
8 273
260 056
1 180
9 779
9 402
243 872
1 405
9 362
8 783
194 835
2 152
1 452
881
179 493
2 057
1 250
655
188 482
2 116
-325
-943
218 121
1 621
11 013
10 404
199 101
1 557
8 902
8 430
189 336
1 098
8 100
7 653
212 259
1 355
15 610
14 745

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
2 866
83 838
86 704
-
11 071
74 196
85 267
-
12 099
69 443
81 542
-
13 041
60 709
73 750
-
12 043
57 007
69 050
-
12 869
58 304
71 173
-
13 016
69 212
82 228
-
11 592
67 603
79 195
-
10 817
58 971
69 788
-
9 725
58 517
68 242

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
32 735
7 396
545
1 330
44 698
86 704
28 895
7 118
692
5 307
43 256
85 268
25 989
6 741
686
6 077
42 050
81 543
22 227
5 993
427
6 867
38 237
73 751
21 769
8 044
-
7 657
31 581
69 051
22 143
9 124
-
8 447
31 459
71 173
23 281
10 944
-
9 237
38 765
82 227
20 490
9 851
-
10 027
38 827
79 195
18 901
9 292
45
10 817
30 734
69 789
17 092
8 281
171
11 607
31 090
68 241

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 416
-
26 746
-
11 649
-
291 365
1 305
-
25 565
-
11 063
-
261 236
1 311
-
23 836
-
10 313
-
245 277
1 273
-
21 411
-
8 598
-
196 987
1 386
-
19 818
-
8 020
-
181 550
1 180
-
20 771
-
8 288
-
190 598
844
-
20 297
-
7 979
-
219 742
1 159
-
18 429
-
7 528
-
200 658
1 176
-
17 620
-
7 240
-
190 434
1 202
-
16 865
-
7 154
-
213 614

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
76
3 816
534
9989
11,53%
2,98%
100,00%
13,50%
44,41%
103,87%
77
3 377
503
11628
6,64%
3,79%
100,00%
11,90%
40,40%
89,00%
77
3 167
468
11343
25,17%
3,87%
100,00%
11,23%
38,32%
85,17%
72
2 706
447
3002
8,55%
0,77%
100,00%
11,53%
36,48%
77,50%
68
2 640
435
2613
-4,77%
0,72%
100,00%
14,17%
40,61%
84,85%
74
2 547
417
1070
-13,59%
-0,14%
100,00%
14,24%
41,11%
82,18%
74
2 948
406
12380
9,55%
5,11%
100,00%
13,96%
38,69%
91,73%
71
2 804
388
10127
5,16%
4,50%
100,00%
14,45%
35,58%
89,03%
65
2 913
409
9355
-10,80%
4,33%
100,00%
14,91%
37,47%
97,07%
67
3 168
385
16905
-
7,45%
100,00%
12,92%
34,51%
97,55%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva handel med byggnadsprodukter och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556050-0620
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1947-05-14
Juridiskt namn
Hans Anders Bygg AB
Länsäte
Skurup

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Nyberg, Hans Olof (f. 1962)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Larsson, Per Magnus Lennart (f. 1960)
Revisorssuppleant
Ahlquist, Per Axel Håkan (f. 1960)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Roos, Knut Ronny Christer (f. 1961)
Styrelseledamot
Nyberg, Hans Fredrik (f. 1957)
Nyberg, Hans Jörgen (f. 1959)
Roos, Knut Ronny Christer (f. 1961)
Nyberg, Hans Olof (f. 1962)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).