Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Kabelgatan 1, 514 70, GRIMSÅS
Tel.nummer
0325-80000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556021-8603
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1923
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Nexans Sweden AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Nexans Sweden AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Tranemo
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 12/15: Mycket väl godkänd

Företaget har utmärkta betyg när det gäller lönsamhet och den bakomliggande finansiella styrkan. Tillväxten är dock svag i bolaget.

Nyckeltal
Vinstmarginal
9,09%
10,36% (2016)
Kassalikviditet
120,74%
160,29% (2016)
Soliditet
53,29%
60,83% (2016)
Bruttovinstmarginal
-5,79%
-6,95% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
477
2 137 094
193 240
124 692
1 124 225
1 842
211 510
9,09%
120,74%
53,29%
476
1 906 849
195 729
125 428
1 024 874
2 786
204 935
10,36%
160,29%
60,83%
497
2 053 335
149 517
90 674
885 894
1 902
207 997
7,31%
189,70%
63,32%
514
2 020 167
164 420
114 593
901 476
4 080
210 946
8,18%
155,65%
62,02%
495
1 954 730
115 735
94 573
736 033
2 518
199 530
6,02%
148,09%
60,84%
495
2 139 744
103 726
79 107
718 260
2 794
194 149
4,93%
151,94%
60,86%
498
2 381 384
107 318
70 835
736 165
2 463
190 115
4,70%
144,65%
58,77%
488
2 441 886
111 132
69 698
834 267
2 346
179 479
4,77%
106,42%
50,70%
475
1 985 209
140 611
92 794
748 160
2 336
171 848
7,13%
138,13%
57,75%
499
2 498 557
152 044
91 990
732 968
2 284
179 795
6,28%
128,46%
56,61%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
2 130 072
7 022
188 109
193 240
1 889 816
17 033
192 274
195 729
2 045 563
7 772
147 002
149 517
2 012 883
7 284
161 413
164 420
1 948 327
6 403
114 772
115 735
2 139 313
431
99 235
103 726
2 368 869
12 515
104 285
107 318
2 437 090
4 796
113 832
111 132
1 981 066
4 143
124 915
140 611
2 494 288
4 269
128 549
152 044

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
310 925
813 300
1 124 225
-
316 396
708 478
1 024 874
-
278 646
607 248
885 894
-
282 940
618 536
901 476
-
173 410
562 623
736 033
-
160 189
558 071
718 260
-
165 334
570 831
736 165
-
162 057
672 210
834 267
-
163 618
584 542
748 160
-
163 054
569 914
732 968

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
290 574
395 516
47 241
0
390 894
1 124 225
340 882
362 180
49 701
0
272 111
1 024 874
305 454
327 563
50 475
0
202 402
885 894
329 280
294 681
45 880
0
231 635
901 476
231 133
277 808
12 722
0
214 370
736 033
215 660
283 967
16 995
0
201 638
718 260
207 353
288 832
21 189
0
218 791
736 165
206 218
277 903
9 965
0
340 181
834 267
226 520
263 476
21 081
0
237 083
748 160
223 726
245 171
22 436
0
241 635
732 968

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 842
-
211 510
-
94 927
124 000
2 137 094
2 786
871
204 935
-
92 623
125 000
1 906 849
1 902
359
207 997
-
91 308
90 000
2 053 335
4 080
405
210 946
-
90 162
114 500
2 020 167
2 518
-
199 530
-
83 504
94 500
1 954 730
2 794
794
194 149
-
82 550
79 100
2 139 744
2 463
-
190 115
-
77 572
70 800
2 381 384
2 346
-
179 479
-
75 415
69 700
2 441 886
2 336
554
171 848
-
72 745
90 000
1 985 209
2 284
569
179 795
-
72 844
90 000
2 498 557

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
477
4 466
-
235350
12,71%
9,09%
-5,79%
19,83%
53,29%
120,74%
476
3 970
-
241975
-7,61%
10,36%
-6,95%
23,09%
60,83%
160,29%
497
4 116
-
197477
1,62%
7,31%
-6,66%
19,79%
63,32%
189,70%
514
3 916
-
207293
3,31%
8,18%
-6,51%
19,22%
62,02%
155,65%
495
3 936
-
127494
-8,93%
6,02%
-6,53%
17,87%
60,84%
148,09%
495
4 322
-
116230
-9,69%
4,93%
-6,13%
16,66%
60,86%
151,94%
498
4 757
-
125474
-2,80%
4,70%
-5,44%
14,86%
58,77%
144,65%
488
4 994
-
123797
23,02%
4,77%
-5,20%
13,62%
50,70%
106,42%
475
4 171
-
145996
-20,58%
7,13%
-8,36%
17,54%
57,75%
138,13%
499
4 999
-
150985
-
6,28%
-7,56%
13,16%
56,61%
128,46%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva försäljning av ridsportartiklar, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556021-8603
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1923-05-07
Juridiskt namn
Nexans Sweden AB
Länsäte
Tranemo

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Kullberg, Jörn Staffan (f. 1962)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Karlsson, Johan Henrik Mattias (f. 1976)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Aukner, Anne-Lise (f. 1956)
Styrelseledamot
Aukner, Anne-Lise (f. 1956)
Aukner, Anne-Lise (f. 1956)
Kullberg, Jörn Staffan (f. 1962)
Remstam, Patrik Sven-Åke (f. 1968)
Källerman, Ann Monika Margareta (f. 1968)
Erard, Nicolas Yves (f. 1977)
Styrelsesuppleant
Nordström, Hans Åke (f. 1963)
Nygren, Lars Sören Urban (f. 1968)
Snäll, Johan Christer (f. 1972)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).