Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Dunderbergsgatan 10, 382 41, NYBRO
Tel.nummer
0481-46000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556017-3600
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1919
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
AB Gustaf Kähr
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
AB Gustaf Kähr
Status
Aktiv
Kommunsäte
Nybro
Nyckeltal
Vinstmarginal
6,44%
4,12% (2016)
Kassalikviditet
92,73%
83,04% (2016)
Soliditet
29,99%
27,76% (2016)
Bruttovinstmarginal
-5,36%
-5,56% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-03
2010-03
2009-03
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
736
2 313 307
120 123
18 058
1 535 732
4 749
297 688
6,44%
92,73%
29,99%
678
2 089 998
55 184
-21 063
1 370 652
5 180
281 384
4,12%
83,04%
27,76%
694
1 939 855
96 529
27 012
1 336 721
4 074
286 753
6,42%
82,82%
30,08%
730
1 796 135
-26 626
-22 265
1 201 584
4 359
282 763
0,33%
82,62%
28,48%
748
1 463 214
-14 255
-13 231
1 182 651
3 577
258 742
2,97%
99,87%
30,84%
772
1 364 654
24 291
13 058
1 242 384
8 686
255 773
3,12%
123,88%
30,43%
798
977 565
-56 886
-41 801
1 063 594
5 994
193 961
-4,60%
99,63%
43,12%
783
1 285 390
-48 836
-48 245
1 095 310
0
247 301
-1,70%
80,98%
45,72%
791
1 330 050
-46 429
-45 797
1 170 338
0
247 571
-0,16%
98,19%
44,19%
1045
1 559 344
-98 322
-97 198
1 236 090
0
303 011
-1,84%
91,28%
45,58%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-03
2010-03
2009-03
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
2 313 307
-
129 860
120 123
2 089 998
-
87 074
55 184
1 931 529
8 326
106 150
96 529
1 796 135
-
-48
-26 626
1 463 214
-
13 915
-14 255
1 364 654
-
28 783
24 291
977 565
-
-49 610
-56 886
1 284 974
416
-44 765
-48 836
1 330 050
-
-23 120
-46 429
1 555 704
3 640
-32 554
-98 322

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-03
2010-03
2009-03
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
537 101
998 631
1 535 732
-
519 049
851 603
1 370 652
-
518 503
818 218
1 336 721
-
415 616
785 968
1 201 584
-
376 294
806 357
1 182 651
-
326 005
916 380
1 242 385
-
342 138
721 456
1 063 594
-
326 611
768 699
1 095 310
-
421 277
749 061
1 170 338
-
418 728
817 362
1 236 090

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-03
2010-03
2009-03
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
395 068
83 962
16 721
479 758
560 223
1 535 732
377 010
4 550
16 112
454 733
518 247
1 370 652
398 073
5 088
15 643
422 751
495 166
1 336 721
337 777
5 628
14 776
377 527
465 876
1 201 584
359 915
6 225
15 923
421 086
379 502
1 182 651
373 146
6 372
16 544
426 968
419 354
1 242 384
453 202
6 957
16 274
220 614
366 547
1 063 594
495 003
7 381
14 959
84 006
493 961
1 095 310
510 937
7 973
10 806
235 305
405 317
1 170 338
556 734
8 605
11 369
274 029
385 353
1 236 090

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-03
2010-03
2009-03
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
4 749
348
297 688
1 614
107 951
-
2 313 307
5 180
1 352
281 384
2 287
101 657
-
2 089 998
4 074
483
286 753
1 556
103 364
-
1 939 855
4 359
-
282 763
-
102 604
-
1 796 135
3 577
-
258 742
-
91 847
-
1 463 214
8 686
-
255 773
-
104 419
-
1 364 654
5 994
-
193 961
-
79 362
-
977 565
-
-
247 301
-
97 877
-
1 285 390
-
-
247 571
-
97 670
-
1 330 050
-
-
303 011
-
118 395
-
1 559 344

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-03
2010-03
2009-03
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
736
3 143
-
146581
10,68%
6,44%
-5,36%
18,95%
29,99%
92,73%
678
3 083
-
103186
8,20%
4,12%
-5,56%
15,95%
27,76%
83,04%
694
2 783
-
121793
7,54%
6,42%
-6,21%
16,73%
30,08%
82,82%
730
2 460
-
14728
22,75%
0,33%
-6,84%
17,82%
28,48%
82,62%
748
1 956
-
29838
7,22%
2,97%
-7,96%
29,17%
30,84%
99,87%
772
1 768
-
45327
39,60%
3,12%
-9,00%
36,42%
30,43%
123,88%
798
1 225
-
-33336
-23,92%
-4,60%
-11,12%
36,31%
43,12%
99,63%
783
1 641
-
-29806
-3,39%
-1,70%
-10,24%
21,38%
45,72%
80,98%
791
1 681
-
-12314
-14,50%
-0,16%
-9,11%
25,84%
44,19%
98,19%
1 045
1 489
-
-21185
-
-1,84%
-9,10%
27,77%
45,58%
91,28%

Verksamhet & Status

Bolaget skall tillverka och försälja kontaktlinser och andra artiklar inom optiska branschen, bedriva konsultverksamhet inom samma bransch, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556017-3600
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1919-05-07
Juridiskt namn
AB Gustaf Kähr
Länsäte
Nybro

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Sökord

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Persson, Stig Christer (f. 1964)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Madeling, Stefan Gustav Evert (f. 1958)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Persson, Stig Christer (f. 1964)
Styrelseledamot
Karlsson, Anders Stefan (f. 1956)
Persson, Stig Christer (f. 1964)
Eriksson, Jens Peter (f. 1971)
Jakobsson, Frans Jakob (f. 1977)
Dalén, Karl Magnus Samuel (f. 1980)
Styrelsesuppleant
Johansson, Mats Ingmar (f. 1961)
Burmeister, Mari Anna-Lena (f. 1971)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).