Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Lännavägen 30, 624 49, SLITE
Tel.nummer
0498-220808
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556374-7061
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1989
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
J Hultmans Entreprenad AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
J Hultmans Entreprenad AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Gotland
Nyckeltal
Vinstmarginal
-22,36%
-12,42% (2016)
Kassalikviditet
33,83%
198,43% (2016)
Soliditet
9,26%
13,63% (2016)
Bruttovinstmarginal
83,42%
86,75% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
4
2 119
-464
-464
1 641
-
-
-22,36%
33,83%
9,26%
4
2 673
-339
-339
2 318
0
0
-12,42%
198,43%
13,63%
4
3 239
256
256
2 838
0
956
9,62%
110,08%
19,56%
5
2 979
-509
-509
3 048
0
1 067
-16,81%
73,76%
9,81%
5
3 757
-377
-377
3 070
0
1 171
-9,46%
125,71%
9,74%
6
3 836
-657
-657
3 525
-
1 302
-16,23%
109,38%
8,48%
6
4 230
-376
-376
4 510
0
1 185
-7,84%
100,50%
7,89%
6
4 908
-85
-85
5 252
267
974
-0,17%
75,57%
10,13%
6
3 963
-494
-334
6 105
243
1 028
-10,16%
75,43%
10,11%
7
5 982
-174
0
6 385
238
1 438
-0,62%
153,16%
16,85%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
2 008
111
-449
-464
2 528
145
-314
-339
3 087
152
297
256
2 760
219
-465
-509
3 561
196
-338
-377
3 696
140
-600
-657
4 058
172
-318
-376
4 642
266
-8
-85
3 827
136
-389
-494
5 825
157
-37
-174

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 447
195
1 642
-
1 374
944
2 318
-
2 401
437
2 838
-
2 669
379
3 048
-
2 443
626
3 069
-
2 667
858
3 525
-
2 986
1 524
4 510
-
3 335
1 917
5 252
-
3 725
2 381
6 106
-
3 088
3 296
6 384

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
152
0
0
1 087
402
1 641
316
0
0
1 556
446
2 318
555
0
0
1 926
357
2 838
299
0
0
2 307
442
3 048
299
0
0
2 315
455
3 069
299
0
0
2 757
469
3 525
356
0
0
3 549
604
4 509
532
0
0
3 578
1 142
5 252
617
0
0
3 697
1 791
6 105
951
160
0
3 611
1 663
6 385

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
2 119
-
-
-
-
-
-
2 673
-
-
956
-
349
-
3 239
-
-
1 067
-
358
-
2 979
-
-
1 171
-
447
-
3 757
-
-
1 302
-
472
-
3 836
-
-
1 185
-
447
-
4 230
267
-
974
-
462
-
4 908
243
-
1 028
-
481
-
3 963
238
-
1 438
-
667
-
5 982

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
4
502
279
-261
-20,57%
-22,36%
83,42%
-10,31%
9,26%
33,83%
4
632
354
-172
-18,11%
-12,42%
86,75%
19,70%
13,63%
198,43%
4
772
354
590
11,85%
9,62%
90,02%
2,59%
19,56%
110,08%
5
552
308
-143
-22,49%
-16,81%
84,67%
-2,28%
9,81%
73,76%
5
712
347
-7
-3,65%
-9,46%
77,45%
4,80%
9,74%
125,71%
6
616
315
-247
-8,92%
-16,23%
85,23%
10,52%
8,48%
109,38%
6
676
289
71
-12,58%
-7,84%
70,60%
22,67%
7,89%
100,50%
6
774
304
411
21,30%
-0,17%
79,71%
16,70%
10,13%
75,57%
6
638
315
32
-34,30%
-10,16%
69,19%
15,42%
10,11%
75,43%
7
832
365
398
-
-0,62%
71,59%
28,03%
16,85%
153,16%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva arbete med entreprenadmaskiner och lokaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556374-7061
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1989-11-29
Juridiskt namn
J Hultmans Entreprenad AB
Länsäte
Gotland

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Hultman, Jan Inge Birger (f. 1933)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Levander, Anita Eva Marianne (f. 1965)
Revisorssuppleant
Gardelin, Per Olof (f. 1979)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Hultman, Jan Inge Birger (f. 1933)
Hultman, Berit Maria (f. 1936)
Hultman, Johan Birger (f. 1967)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).