Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Ringsjövägen 12, 242 31, HÖRBY
Tel.nummer
0415-311238
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556797-6898
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2009
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Shell
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Shell
Status
Aktiv
Kommunsäte
Hörby
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 12/15: Mycket väl godkänd

Tillväxten, lönsamheten och den ekonomiska styrkan i det här företaget är bra. En analys över lönsamheten kommer att förbättra resultatet ytterligare vilket kommer att placera företaget bland de bästa företagen.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
1,14% (2016)
Kassalikviditet
-1,73%
30,82% (2016)
Soliditet
1 989,00%
-20,88% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
16,78% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
302
0
0
0
-18
2 002
450
-
-1,73%
1 989,00%
2
9 086
37
37
1 719
0
395
1,14%
30,82%
-20,88%
3
10 785
94
94
2 132
0
544
1,15%
35,37%
-18,57%
3
15 796
-426
-426
2 030
0
555
-2,30%
40,09%
-24,14%
3
19 789
-473
-473
2 526
0
599
-2,09%
44,36%
-2,53%
4
22 648
-81
-81
3 250
-
899
0,05%
63,62%
12,58%
4
25 338
162
162
3 191
0
950
1,04%
52,32%
8,30%
3
20 008
-447
-447
3 746
360
619
-1,81%
41,42%
2,75%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
1 036
-
8 845
241
101
37
10 566
219
122
94
15 749
47
-362
-426
19 689
100
-414
-473
22 460
188
-2
-81
25 169
169
262
162
19 862
146
-361
-447

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
-
-
-
798
921
1 719
-
1 007
1 124
2 131
-
849
1 181
2 030
-
1 141
1 386
2 527
-
1 411
1 839
3 250
-
1 702
1 489
3 191
-
1 993
1 753
3 746

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
-459
0
0
1 101
642
-359
0
0
1 244
834
1 719
-396
0
0
1 465
1 063
2 132
-490
0
0
1 361
1 160
2 031
-64
0
0
943
1 648
2 527
409
0
0
1 068
1 773
3 250
265
0
0
1 393
1 533
3 191
103
0
0
1 255
2 388
3 746

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
2 002
-
450
450
2
-
-
-
-
395
-
88
-
9 086
-
-
544
-
101
-
10 785
-
-
555
-
184
-
15 796
-
-
599
-
143
-
19 789
-
-
899
-
250
-
22 648
-
-
950
-
299
-
25 338
360
-
619
-
187
-
20 008

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
302
-
-
1293
-100,00%
-
-
-
1 989,00%
-1,73%
2
4 423
242
310
-16,29%
1,14%
16,78%
0,98%
-20,88%
30,82%
3
3 522
215
309
-32,91%
1,15%
14,93%
0,58%
-18,57%
35,37%
3
5 250
218
-71
-20,01%
-2,30%
100,00%
0,13%
-24,14%
40,09%
3
6 563
247
-112
-12,34%
-2,09%
100,00%
-1,33%
-2,53%
44,36%
4
5 615
271
289
-10,76%
0,05%
100,00%
0,29%
12,58%
63,62%
4
6 292
320
553
26,72%
1,04%
100,00%
-0,17%
8,30%
52,32%
3
6 621
448
-44
-
-1,81%
100,00%
-3,20%
2,75%
41,42%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva åkeriverksamhet samt magasinering ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556797-6898
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2009-12-18
Juridiskt namn
Shell
Länsäte
Hörby

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Callert, Mats Anders (f. 1960)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Muli, Liridon (f. 1993)
Styrelsesuppleant
Muli, Naser (f. 1961)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).