Smålandskräftan AB

Smålandskräftan AB

Ekonomisk rating (2017)

3
Mycket väl godkänd Poäng: 11/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Bockängsgatan 6, 571 38, NÄSSJÖ
Tel.nummer
0380-74010
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556476-8272
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1993
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Smålandskräftan AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Smålandskräftan AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Nässjö
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 11/15: Mycket väl godkänd

Tillväxten och den finansiella styrkan är ok. Lönsamheten är utmärkt. Om bolaget kan öka sin tillväxt kommer lönsamheten att kraftigt förbättras.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
0,17% (2016)
Kassalikviditet
Saknas
47,13% (2016)
Soliditet
Saknas
13,21% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
5000
83 639
0
0
13 667
12 000
17 000
-
-
-
25
86 328
-796
-796
44 659
0
0
0,17%
47,13%
13,21%
22
76 943
-3 253
-3 253
37 297
428
5 924
-3,38%
55,27%
1,87%
19
72 978
-1 644
-1 608
38 482
477
5 111
-1,33%
60,86%
2,47%
16
69 820
-1 688
-1 114
34 995
452
5 073
-1,57%
68,80%
7,31%
18
60 389
-3 678
-3 678
32 707
428
4 681
-0,45%
70,38%
5,11%
15
59 499
-414
-414
32 948
428
3 615
0,41%
92,96%
16,23%
11
48 694
138
138
27 583
479
2 898
0,59%
100,96%
20,89%
9
41 953
-102
-102
30 940
459
2 825
1,89%
88,76%
18,18%
7
35 882
-2 754
-1 639
27 838
312
2 142
-4,64%
76,37%
4,41%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
83 639
-
-
85 810
518
64
-796
76 287
656
-2 701
-3 253
72 912
66
-990
-1 644
69 756
64
-1 102
-1 688
60 378
11
-340
-3 678
59 346
153
108
-414
48 687
7
283
138
41 938
15
790
-102
35 867
15
-1 677
-2 754

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 741
17 922
19 663
-
16 161
28 498
44 659
-
15 761
21 536
37 297
-
17 475
21 007
38 482
-
13 359
21 636
34 995
-
14 497
18 209
32 706
-
13 698
19 250
32 948
-
14 346
13 237
27 583
-
18 034
12 906
30 940
-
19 689
8 149
27 838

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
0
5 737
0
0
5 737
5 900
0
0
8 367
30 392
44 659
696
0
0
9 767
26 834
37 297
949
0
0
12 500
25 033
38 482
2 557
0
0
7 800
24 638
34 995
1 672
0
0
8 764
22 272
32 708
5 349
0
0
9 441
18 158
32 948
5 763
0
0
10 313
11 507
27 583
5 625
0
0
12 824
12 491
30 940
1 227
0
0
16 799
9 812
27 838

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
12 000
-
17 000
-
-
-
83 639
-
-
-
-
-
-
86 328
428
-
5 924
-
1 984
-
76 943
477
-
5 111
-
1 555
-
72 978
452
-
5 073
-
1 657
-
69 820
428
-
4 681
-
1 505
-
60 389
428
-
3 615
-
1 160
-
59 499
479
-
2 898
-
905
-
48 694
459
-
2 825
-
847
-
41 953
312
-
2 142
-
832
-
35 882

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
5 000
-
-
5737
-100,00%
-
-
-
-
-
25
3 432
409
2272
12,48%
0,17%
100,00%
-2,21%
13,21%
47,13%
22
3 468
382
-536
4,63%
-3,38%
100,00%
-6,94%
1,87%
55,27%
19
3 837
378
696
4,52%
-1,33%
100,00%
-5,52%
2,47%
60,86%
16
4 360
450
379
15,53%
-1,57%
100,00%
-4,30%
7,31%
68,80%
18
3 354
370
1098
1,74%
-0,45%
100,00%
-6,73%
5,11%
70,38%
15
3 956
351
1462
21,89%
0,41%
100,00%
1,84%
16,23%
92,96%
11
4 426
391
1533
16,09%
0,59%
100,00%
3,55%
20,89%
100,96%
9
4 660
442
2187
16,93%
1,89%
100,00%
0,99%
18,18%
88,76%
7
5 124
482
-376
-
-4,64%
100,00%
-4,64%
4,41%
76,37%

Verksamhet & Status

Bolaget skall driva segelmakeri samt presenningstillverkning ävensom utföra reparationsarbeten jämte därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556476-8272
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1993-11-11
Juridiskt namn
Smålandskräftan AB
Länsäte
Nässjö

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Berenfors, Urban Eber Joakim (f. 1972)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Hagberg, Nils David Alexander (f. 1958)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Jönsson, Leif Axel Kenneth (f. 1945)
Styrelseledamot
Jönsson, Leif Axel Kenneth (f. 1945)
Lundgren, Hans Harry (f. 1961)
Berenfors, Urban Eber Joakim (f. 1972)
Mauritz, Eric Anders Fredrik (f. 1981)
Lundgren, Fredrika Gina Yoonhi (f. 1987)
Styrelsesuppleant
Jönsson, Ulrika Johanna Elisabeth (f. 1977)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).