Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Primovägen 3, 572 36, OSKARSHAMN
Tel.nummer
0491-10555
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556301-1054
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1987
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Oskarshamns Taxi AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Oskarshamns Taxi AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Oskarshamn
Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
0,80% (2016)
Kassalikviditet
60,71%
74,89% (2016)
Soliditet
39,19%
-37,91% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
0
0
0
1 850
4
-
-
60,71%
39,19%
4
5 626
34
34
1 361
0
0
0,80%
74,89%
-37,91%
4
4 862
-309
-309
1 351
0
1 091
-6,11%
73,94%
-40,64%
4
3 844
-191
-191
831
0
936
-4,77%
79,53%
-28,88%
3
3 848
266
266
1 111
0
680
7,12%
94,31%
-4,41%
3
3 969
255
255
796
-
633
6,66%
68,95%
-39,57%
3
3 853
99
99
677
0
587
3,09%
50,60%
-84,19%
3
4 129
18
18
862
10
586
0,78%
59,33%
-77,73%
5
5 088
72
72
783
9
908
1,91%
45,71%
-87,87%
5
5 970
-85
-85
976
9
996
-0,67%
44,70%
-77,87%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
-
5 525
101
44
34
4 862
-
-303
-309
3 813
31
-182
-191
3 780
68
268
266
3 963
6
262
255
3 852
1
118
99
4 127
2
32
18
5 076
12
97
72
5 963
7
-42
-85

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
633
22
513
535
-
49
1 312
1 361
-
57
1 294
1 351
-
11
820
831
-
17
1 094
1 111
-
30
766
796
-
45
631
676
-
68
795
863
-
240
543
783
-
301
675
976

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
633
118
0
240
845
1 836
-516
0
0
125
1 752
1 361
-549
0
0
150
1 750
1 351
-240
0
0
40
1 031
831
-49
0
0
0
1 160
1 111
-315
0
0
0
1 111
796
-570
0
0
0
1 247
677
-670
0
0
192
1 340
862
-688
0
0
283
1 188
783
-760
0
0
226
1 510
976

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 626
-
-
1 091
-
366
-
4 862
-
-
936
-
305
-
3 844
-
-
680
-
222
-
3 848
-
-
633
-
185
-
3 969
-
-
587
-
184
-
3 853
10
-
586
-
185
-
4 129
9
-
908
-
326
-
5 088
9
-
996
-
357
-
5 970

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
1563
-100,00%
-
-
-
39,19%
60,71%
4
1 381
379
52
13,64%
0,80%
100,00%
-7,96%
-37,91%
74,89%
4
1 216
369
-299
27,51%
-6,11%
100,00%
-9,38%
-40,64%
73,94%
4
953
315
-176
0,87%
-4,77%
100,00%
-5,53%
-28,88%
79,53%
3
1 260
304
281
-4,62%
7,12%
100,00%
-1,75%
-4,41%
94,31%
3
1 321
277
277
2,88%
6,66%
100,00%
-8,71%
-39,57%
68,95%
3
1 284
264
140
-6,66%
3,09%
100,00%
-15,99%
-84,19%
50,60%
3
1 376
268
57
-18,70%
0,78%
100,00%
-13,21%
-77,73%
59,33%
5
1 015
246
187
-14,88%
1,91%
100,00%
-12,71%
-87,87%
45,71%
5
1 193
262
44
-
-0,67%
100,00%
-14,00%
-77,87%
44,70%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva köp, försäljning och uthyrning av fordon och köp, försäljning och uthyrning av inventarier för fritidsbruk med huvudsaklig inriktning på sportskytte samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556301-1054
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1987-08-12
Juridiskt namn
Oskarshamns Taxi AB
Länsäte
Oskarshamn

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Huvudansvarig revisor
Brenander, Ann Margareta (f. 1961)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Stenman, Claes Ronny (f. 1966)
Styrelseledamot
Dalin, Bern Ronald Bertil (f. 1954)
Stenman, Claes Ronny (f. 1966)
Lindblad, Karl Robert Michael (f. 1967)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).