Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Gammelgårdsvägen 7, 822 92, ALFTA
Tel.nummer
0271-58300
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556302-5849
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1987
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Alfta Frakt AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Alfta Frakt AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Ovanåker
Nyckeltal
Vinstmarginal
1,09%
3,37% (2016)
Kassalikviditet
90,14%
76,08% (2016)
Soliditet
15,75%
13,65% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
105
174 675
183
121
96 570
560
42 158
1,09%
90,14%
15,75%
103
177 849
4 080
6
110 592
560
40 794
3,37%
76,08%
13,65%
102
173 830
3 504
3 184
113 182
560
38 357
3,22%
85,60%
14,56%
84
145 655
3 658
1 546
92 284
597
30 070
3,98%
103,17%
16,55%
86
145 669
38
-1
79 988
525
30 496
1,25%
104,76%
17,44%
89
133 872
3 025
323
82 234
546
30 544
3,21%
113,85%
19,40%
91
150 570
3 506
848
59 697
522
29 082
3,00%
123,27%
27,18%
96
121 070
1 301
207
55 925
511
29 766
1,62%
126,17%
24,28%
80
83 626
-565
39
37 513
360
23 165
-0,11%
122,35%
33,57%
69
81 309
1 440
280
38 764
400
20 286
2,58%
98,71%
33,73%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
173 909
766
1 879
183
172 905
4 944
5 814
4 080
173 139
691
5 540
3 504
144 567
1 088
5 367
3 658
144 788
881
3 620
38
133 360
512
4 170
3 025
150 188
382
6 390
3 506
120 772
298
1 794
1 301
82 660
966
-149
-565
80 583
726
1 946
1 440

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
60 824
35 746
96 570
-
77 112
33 480
110 592
-
78 562
34 619
113 181
-
61 534
30 750
92 284
-
48 076
31 912
79 988
-
45 606
36 628
82 234
-
27 146
32 550
59 696
-
23 719
32 206
55 925
-
18 417
19 096
37 513
-
22 488
16 276
38 764

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 861
17 120
0
40 218
37 371
96 570
1 739
17 120
0
50 066
41 666
110 591
4 734
15 060
0
55 161
38 227
113 182
3 050
15 675
0
45 561
27 999
92 285
3 004
14 035
0
34 031
28 918
79 988
5 005
14 035
0
31 878
31 316
82 234
7 245
11 510
0
15 148
25 793
59 696
6 397
9 210
0
15 807
24 511
55 925
6 190
8 210
0
8 684
14 429
37 513
6 151
8 875
0
8 515
15 223
38 764

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
560
-
42 158
-
15 894
-
174 675
560
-
40 794
-
15 179
-
177 849
560
-
38 357
-
13 685
3 000
173 830
597
-
30 070
-
10 240
1 500
145 655
525
-
30 496
-
10 804
1 500
145 669
546
-
30 544
-
10 679
2 000
133 872
522
-
29 082
-
10 475
2 563
150 570
511
-
29 766
-
10 478
-
121 070
360
-
23 165
-
8 108
-
83 626
400
-
20 286
-
7 824
-
81 309

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
105
1 656
564
17665
0,58%
1,09%
100,00%
-0,93%
15,75%
90,14%
103
1 679
556
23686
-0,14%
3,37%
100,00%
-4,73%
13,65%
76,08%
102
1 697
524
22499
19,76%
3,22%
100,00%
-2,08%
14,56%
85,60%
84
1 721
495
17732
-0,15%
3,98%
100,00%
1,90%
16,55%
103,17%
86
1 684
498
12748
8,57%
1,25%
100,00%
2,07%
17,44%
104,76%
89
1 498
479
11110
-11,20%
3,21%
100,00%
3,98%
19,40%
113,85%
91
1 650
455
11025
24,36%
3,00%
100,00%
4,50%
27,18%
123,27%
96
1 258
446
5713
46,11%
1,62%
100,00%
6,37%
24,28%
126,17%
80
1 033
420
3233
2,58%
-0,11%
100,00%
5,65%
33,57%
122,35%
69
1 168
442
5300
-
2,58%
100,00%
1,31%
33,73%
98,71%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva kopieringsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fast egendom.

Org.nummer
556302-5849
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1987-07-17
Juridiskt namn
Alfta Frakt AB
Länsäte
Ovanåker

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Ernström, Per Mikael (f. 1965)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Persson, Nils Göran (f. 1957)
Styrelseledamot
Persson, Nils Göran (f. 1957)
Persson, Mats Åke (f. 1963)
Styrelsesuppleant
Persson, Nils Henrik (f. 1983)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).