Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Anbudsgatan 10, 931 57, SKELLEFTEÅ
Tel.nummer
020-913913
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556196-4858
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1978
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
S Ströms Bärgningstjänst AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
S Ströms Bärgningstjänst AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Skellefteå
Nyckeltal
Vinstmarginal
40,50%
39,97% (2016)
Kassalikviditet
312,83%
214,02% (2016)
Soliditet
81,39%
79,16% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
4
6 792
2 634
1 601
14 366
-
-
40,50%
312,83%
81,39%
4
6 871
2 618
1 567
12 692
0
0
39,97%
214,02%
79,16%
3
6 081
2 647
1 627
10 156
0
862
44,23%
163,93%
78,89%
4
5 726
1 207
1 078
7 979
0
806
21,58%
126,40%
74,59%
4
5 131
759
549
8 453
0
885
15,26%
77,16%
59,37%
4
5 554
1 125
615
6 412
-
994
20,26%
217,36%
72,22%
3
4 538
648
438
5 561
0
740
14,76%
152,18%
73,64%
3
4 417
1 298
368
6 726
120
510
29,52%
98,43%
58,28%
3
3 679
250
262
4 175
86
554
7,10%
102,30%
70,24%
3
4 516
594
206
4 508
134
515
15,72%
55,41%
61,14%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
6 508
284
2 635
2 634
6 553
318
2 618
2 618
5 984
97
2 646
2 647
5 680
46
1 226
1 207
5 131
-
777
759
5 554
-
1 112
1 125
4 538
-
669
648
4 417
-
1 302
1 298
3 674
5
259
250
4 096
420
634
594

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
8 223
6 144
14 367
-
8 281
4 411
12 692
-
7 380
2 777
10 157
-
5 834
2 145
7 979
-
6 088
2 365
8 453
-
3 319
3 093
6 412
-
3 782
1 779
5 561
-
4 909
1 817
6 726
-
3 018
1 157
4 175
-
3 745
763
4 508

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
9 179
3 223
0
0
1 964
14 366
7 978
2 652
0
0
2 061
12 691
6 412
2 051
0
0
1 694
10 157
4 784
1 497
0
0
1 697
7 978
3 707
1 681
0
0
3 065
8 453
3 358
1 632
0
0
1 423
6 413
3 043
1 349
0
0
1 169
5 561
2 905
1 301
0
674
1 846
6 726
2 537
507
0
0
1 131
4 175
2 275
617
0
240
1 377
4 509

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
6 792
-
-
-
-
-
400
6 871
-
-
862
-
291
-
6 081
-
-
806
-
263
-
5 726
-
-
885
-
358
-
5 131
-
-
994
-
397
200
5 554
-
-
740
-
314
300
4 538
120
-
510
-
247
300
4 417
86
-
554
-
286
-
3 679
134
-
515
-
304
100
4 516

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
4
1 627
448
2773
-0,69%
40,50%
100,00%
64,23%
81,39%
312,83%
4
1 638
434
2829
9,51%
39,97%
100,00%
35,86%
79,16%
214,02%
3
1 995
404
2818
5,35%
44,23%
100,00%
18,10%
78,89%
163,93%
4
1 420
281
2458
10,70%
21,58%
100,00%
7,89%
74,59%
126,40%
4
1 283
315
1739
-7,62%
15,26%
75,66%
-13,64%
59,37%
77,16%
4
1 389
351
2288
22,39%
20,26%
81,80%
30,07%
72,22%
217,36%
3
1 513
355
1836
2,74%
14,76%
79,64%
13,44%
73,64%
152,18%
3
1 472
295
2009
20,22%
29,52%
82,02%
-0,66%
58,28%
98,43%
3
1 225
312
1456
-10,30%
7,10%
82,53%
0,71%
70,24%
102,30%
3
1 365
321
1756
-
15,72%
74,15%
-14,99%
61,14%
55,41%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva försäljning, installation och service av säkerhetsanläggningar inom brand, inbrott, passage och kameraövervakning. Bolaget skall även utföra fastighetstekniska installationer, inom el, datanätverk och driftövervakning.

Org.nummer
556196-4858
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1978-02-20
Juridiskt namn
S Ströms Bärgningstjänst AB
Länsäte
Skellefteå

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Wikström, Per Magnus (f. 1970)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Marklund, Gun Molly Kristin (f. 1949)
Styrelseledamot
Marklund, Gun Molly Kristin (f. 1949)
Ström, Nils David (f. 1979)
Styrelsesuppleant
Ström, Nils David (f. 1979)
Ström, Alf Niclas (f. 1982)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).