Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Åvägen 16, 372 51, KALLINGE
Tel.nummer
0457-10165
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556595-8609
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2000
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Kallinge Invest AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Kallinge Invest AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Ronneby
Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
Kassalikviditet
Saknas
91,67% (2016)
Soliditet
93,15%
52,61% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
0
0
0
1 100
1 300
0
-
-
-
93,15%
0
0
0
0
211
0
0
-
91,67%
52,61%
0
0
-1
-1
212
0
0
-
100,00%
52,36%
0
0
-36
-36
201
0
0
-
-
55,72%
1
629
-361
0
414
0
45
-57,23%
257,38%
35,75%
2
599
-786
0
593
-
299
-131,05%
52,75%
24,96%
1
534
-401
-401
697
0
154
-99,01%
36,30%
21,23%
1
624
-232
-232
525
0
108
-37,18%
30,54%
37,90%
1
596
-154
-154
629
0
62
-25,67%
42,21%
16,69%
1
774
-280
-280
635
0
149
-35,53%
23,67%
25,04%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
-
-
-36
-36
629
-
-360
-361
599
-
-785
-786
405
129
-401
-401
624
-
-232
-232
596
-
-153
-154
774
-
-275
-280

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 300
-
1 300
-
200
11
211
-
200
12
212
-
100
101
201
-
100
314
414
-
212
381
593
-
222
475
697
-
95
430
525
-
134
495
629
-
148
487
635

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 211
0
0
88
0
1 299
111
0
0
88
12
211
111
0
0
88
12
211
112
0
0
88
0
200
148
0
0
144
122
414
148
0
0
100
345
593
148
0
0
100
449
697
199
0
0
89
239
527
105
0
0
325
199
629
159
0
0
231
245
635

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45
-
26
-
629
-
-
299
-
108
-
599
-
-
154
-
63
-
534
-
-
108
-
42
-
624
-
-
62
-
30
-
596
-
-
149
-
60
-
774

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
0
-
-
-
-
93,15%
-
-
-
-
0
-
-
-
-
52,61%
91,67%
-
-
-
0
-
-
-
-
52,36%
100,00%
-
-
-
-36
-100,00%
-
-
-
55,72%
-
1
629
72
-334
5,01%
-57,23%
18,76%
30,52%
35,75%
257,38%
2
300
204
-774
47,90%
-131,05%
100,00%
6,01%
24,96%
52,75%
1
405
221
-357
-35,10%
-99,01%
100,00%
6,42%
21,23%
36,30%
1
624
150
-192
4,70%
-37,18%
100,00%
30,61%
37,90%
30,54%
1
596
92
-113
-23,00%
-25,67%
100,00%
49,66%
16,69%
42,21%
1
774
108
-232
-
-35,53%
100,00%
31,27%
25,04%
23,67%

Verksamhet & Status

Bolaget skall vara bilverkstad och handel med bilar samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556595-8609
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2000-08-16
Juridiskt namn
Kallinge Invest AB
Länsäte
Ronneby

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Amilon, Kjell Ove (f. 1973)
Styrelsesuppleant
Amilon, Kjell Gustav Villie (f. 1940)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).