Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Västra Hamngatan 11, 411 17, GÖTEBORG
Tel.nummer
031-7086800
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556421-2727
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1991
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Stylt Trampoli AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Göteborg
Nyckeltal
Vinstmarginal
-9,01%
0,48% (2016)
Kassalikviditet
100,27%
116,97% (2016)
Soliditet
7,76%
21,80% (2016)
Bruttovinstmarginal
52,18%
62,89% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
28
34 370
-3 420
-3 420
10 510
-
-
-9,01%
100,27%
7,76%
34
43 835
81
46
12 550
0
0
0,48%
116,97%
21,80%
38
47 017
59
5
12 101
0
15 491
1,03%
125,14%
22,23%
44
70 649
-2 225
-1 645
14 967
0
17 267
-2,70%
112,18%
7,91%
44
61 178
-1 004
63
27 686
1 957
15 320
-1,62%
52,49%
10,05%
37
49 574
2 160
1 072
13 312
1 491
12 358
4,51%
102,51%
30,73%
28
37 745
2 151
1 175
8 659
1 593
8 533
5,86%
152,83%
34,96%
24
41 704
2 669
1 730
8 557
1 382
6 787
6,99%
129,51%
27,33%
22
21 641
-975
-810
4 141
1 282
5 977
-4,19%
95,31%
4,78%
23
42 419
341
227
6 280
1 358
5 919
0,93%
136,19%
21,46%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
34 370
-
-3 185
-3 420
43 748
87
-10
81
46 980
37
408
59
70 649
-
-1 909
-2 225
61 178
-
-1 077
-1 004
49 516
58
2 111
2 160
37 074
671
2 031
2 151
41 695
9
2 903
2 669
21 553
88
-1 320
-975
42 294
125
306
341

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
2 098
8 412
10 510
-
1 290
11 260
12 550
-
1 495
10 606
12 101
-
1 314
13 653
14 967
-
2 365
25 322
27 687
-
1 740
11 573
13 313
-
410
8 248
8 658
-
363
8 194
8 557
-
384
3 758
4 142
-
293
5 987
6 280

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
816
-
-
1 305
8 389
10 510
2 736
-
-
188
9 626
12 550
2 690
-
-
936
8 475
12 101
1 184
-
-
1 613
12 171
14 968
2 329
580
-
-
24 778
27 687
2 766
1 699
-
-
8 848
13 313
2 193
1 070
-
-
5 397
8 660
1 929
525
-
-
6 104
8 558
198
-
-
-
3 943
4 141
1 219
165
-
500
4 396
6 280

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
34 370
-
-
-
-
-
-
43 835
-
-
15 491
-
6 630
-
47 017
-
-
17 267
-
7 501
-
70 649
1 957
-
15 320
-
6 996
-
61 178
1 491
-
12 358
-
1 075
500
49 574
1 593
-
8 533
-
3 952
500
37 745
1 382
-
6 787
-
3 297
910
41 704
1 282
-
5 977
-
2 834
-
21 641
1 358
-
5 919
-
2 846
210
42 419

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
28
1 228
530
-2936
-21,44%
-9,01%
52,18%
0,07%
7,76%
100,27%
34
1 287
615
275
-6,88%
0,48%
62,89%
3,74%
21,80%
116,97%
38
1 236
599
669
-33,50%
1,03%
64,14%
4,54%
22,23%
125,14%
44
1 606
576
-1487
15,48%
-2,70%
42,71%
2,10%
7,91%
112,18%
44
1 390
570
-839
23,55%
-1,62%
50,20%
0,89%
10,05%
52,49%
37
1 338
560
2255
33,56%
4,51%
100,00%
5,50%
30,73%
102,51%
28
1 324
534
2123
-11,08%
5,86%
100,00%
7,69%
34,96%
152,83%
24
1 737
506
3033
93,45%
6,99%
100,00%
5,01%
27,33%
129,51%
22
980
476
-1178
-49,04%
-4,19%
100,00%
-0,86%
4,78%
95,31%
23
1 839
457
419
-
0,93%
100,00%
3,76%
21,46%
136,19%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva pub- och restaurangverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556421-2727
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1991-03-26
Juridiskt namn
Stylt Trampoli AB
Länsäte
Göteborg

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Rösman, Jan Magnus (f. 1970)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Carlsson, Kjell Göran (f. 1954)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Langenius, Nils Olov (f. 1960)
Styrelseledamot
Langenius, Nils Olov (f. 1960)
Langenius, Jenny Anna Karin (f. 1964)
Johansen, Erik Nissen (f. 1965)
Johansen, Maria Elisabet (f. 1969)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).