Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Stortorget 13, 211 22, MALMÖ
Tel.nummer
040-973033
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556097-8701
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1965
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Yggdrasil AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Yggdrasil AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Malmö
Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
Kassalikviditet
171,43%
900,00% (2016)
Soliditet
90,57%
49,40% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
100
325 000
56 000
62 000
3 702 000
1 327
96 936
17,23%
114,60%
13,43%
96
279 000
-5 000
5 000
2 719 000
2 064
85 349
-1,89%
115,42%
14,38%
200
191 000
17 000
17 000
2 111 000
12 000
87 000
12,11%
119,57%
16,72%
211
187 722
-20 614
-20 614
2 205 606
11 296
92 894
-3,23%
117,71%
15,17%
179
248 797
13 396
13 396
2 602 677
9 464
97 207
17,33%
115,34%
13,54%
242
185 433
-42 117
-49 776
2 149 759
-
115 721
-9,23%
118,68%
15,78%
301
233 046
-177 688
-177 688
2 133 487
9 906
163 136
-47,65%
123,82%
18,27%
227
238 898
-143 395
-144 761
2 372 027
17 653
157 041
-55,78%
131,18%
23,93%
194
268 158
-73 815
-73 815
3 062 730
18 183
130 529
-14,39%
130,32%
23,34%
179
182 091
4 113
4 113
2 261 719
20 054
102 373
32,87%
144,62%
38,12%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
325 000
-
56 000
56 000
265 000
14 000
-5 000
-5 000
190 000
1 000
-71 000
17 000
182 462
5 260
-65 441
-20 614
242 495
6 302
-37 767
13 396
182 326
3 107
-121 441
-42 117
232 622
424
-212 095
-177 688
229 559
9 339
-213 854
-143 395
268 158
-
-167 664
-73 815
182 091
-
-155 545
4 113

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
29 000
3 673 000
3 702 000
-
32 000
2 687 000
2 719 000
-
34 000
2 077 000
2 111 000
-
31 311
2 174 295
2 205 606
-
33 158
2 569 519
2 602 677
-
33 577
2 116 182
2 149 759
-
42 314
2 091 173
2 133 487
-
48 579
2 323 448
2 372 027
-
42 576
3 020 154
3 062 730
-
276 041
1 985 678
2 261 719

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
497 000
0
0
0
3 205 000
3 702 000
391 000
0
0
0
2 328 000
2 719 000
353 000
0
15 000
6 000
1 737 000
2 111 000
334 554
0
15 824
8 072
1 847 156
2 205 606
352 323
0
14 918
7 614
2 227 822
2 602 677
339 164
0
20 310
7 186
1 783 099
2 149 759
389 755
0
48 479
6 357
1 688 896
2 133 487
567 660
0
22 145
11 057
1 771 165
2 372 027
714 819
0
19 596
10 879
2 317 436
3 062 730
862 236
0
15 830
10 653
1 373 000
2 261 719

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 327
-
96 936
-
49 077
-
325 000
2 064
-
85 349
7 609
54 000
-
279 000
12 000
-
87 000
-
47 000
-
191 000
11 296
-
92 894
-
45 270
-
187 722
9 464
2 250
97 207
-
47 898
-
248 797
-
-
115 721
-
52 810
-
185 433
9 906
-
163 136
-
81 836
-
233 046
17 653
-
157 041
-
76 941
-
238 898
18 183
-
130 529
-
65 602
-
268 158
20 054
2 000
102 373
-
55 875
-
182 091

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
100
3 250
1 530
60000
22,64%
17,23%
100,00%
144,00%
13,43%
114,60%
96
2 760
1 813
-3000
39,47%
-1,89%
100,00%
135,47%
14,38%
115,42%
200
950
635
-56000
4,13%
12,11%
100,00%
178,95%
16,72%
119,57%
211
865
708
-49617
-24,76%
-3,23%
100,00%
179,29%
15,17%
117,71%
179
1 355
-
-22849
33,00%
17,33%
-36,75%
140,91%
13,54%
115,34%
242
753
-
-101131
-21,62%
-9,23%
-65,60%
182,69%
15,78%
118,68%
301
773
-
-163616
1,33%
-47,65%
-65,19%
172,93%
18,27%
123,82%
227
1 011
-
-191709
-14,39%
-55,78%
-46,32%
240,58%
23,93%
131,18%
194
1 382
-
-148068
47,27%
-14,39%
-21,34%
262,05%
23,34%
130,32%
179
1 017
-
-139715
-
32,87%
-36,90%
336,47%
38,12%
144,62%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
2
3 000
-3 000
44 000
488 000
1 397
712
-
171,43%
90,57%
2
0
11 000
15 000
755 000
2 064
626
-
900,00%
49,40%
3
0
21 000
16 000
363 000
2 000
1 000
-
1 700,00%
89,53%
3
841
-4 403
-4 665
376 873
2 311
2 385
891,91%
377,52%
82,17%
4
727
-18 499
-18 169
392 390
2 320
1 320
1 624,48%
289,19%
80,11%
4
138
-70 320
-70 932
374 415
-
3 736
-6 976,09%
1 249,83%
88,81%
4
899
-178 532
-178 144
429 983
2 277
1 985
-16 333,26%
1 207,74%
93,83%
4
47
-86 141
-146 469
670 110
2 225
1 993
67 729,79%
3 792,73%
86,79%
4
11 378
37 768
37 707
818 742
2 154
1 889
519,22%
6 881,49%
88,91%
4
3 651
181 234
163 617
707 586
2 035
1 483
5 595,62%
8 743,66%
97,55%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
3 000
-6 000
-3 000
-
-
-6 000
11 000
-
-
-6 000
21 000
841
-
-7 799
-4 403
727
-
-18 424
-18 499
138
-
-18 915
-70 320
899
-
-21 360
-178 532
47
-
-14 114
-86 141
11 378
-
-407
37 768
3 651
-
-11 202
181 234

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
440 000
48 000
488 000
-
719 000
36 000
755 000
-
295 000
68 000
363 000
-
265 334
111 539
376 873
-
268 373
124 017
392 390
-
271 179
103 236
374 415
-
335 610
94 373
429 983
-
571 461
98 649
670 110
-
601 975
216 767
818 742
-
480 076
227 510
707 586

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
442 000
0
0
18 000
28 000
488 000
373 000
0
0
378 000
4 000
755 000
325 000
0
0
34 000
4 000
363 000
309 674
0
0
37 654
29 545
376 873
314 339
0
0
35 166
42 885
392 390
332 508
0
0
33 647
8 260
374 415
403 440
0
0
18 729
7 814
429 983
581 584
0
0
85 925
2 601
670 110
727 972
0
0
87 620
3 150
818 742
690 265
0
0
14 719
2 602
707 586

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 397
-
712
-
606
-
3 000
2 064
-
626
-
702
-
-
2 000
-
1 000
-
1 000
-
-
2 311
-
2 385
-
1 096
-
841
2 320
-
1 320
-
824
-
727
-
-
3 736
-
1 066
-
138
2 277
-
1 985
-
1 421
-
899
2 225
-
1 993
-
1 428
-
47
2 154
-
1 889
-
1 460
-
11 378
2 035
-
1 483
-
1 149
-
3 651

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
2
-
1 500
-6000
-
-
-
-
90,57%
171,43%
2
-
2 000
-6000
-
-
-
-
49,40%
900,00%
3
-
1 333
-6000
-100,00%
-
-
-
89,53%
1 700,00%
3
280
1 950
-7799
15,68%
891,91%
100,00%
9 749,58%
82,17%
377,52%
4
182
-
-18424
426,81%
1 624,48%
-
11 159,83%
80,11%
289,19%
4
35
-
-18915
-84,65%
-6 976,09%
-
68 823,19%
88,81%
1 249,83%
4
225
-
-21360
1 812,77%
-16 333,26%
-
9 628,36%
93,83%
1 207,74%
4
12
-
-14114
-99,59%
67 729,79%
-
204 357,45%
86,79%
3 792,73%
4
2 845
-
-407
211,64%
519,22%
-
1 877,46%
88,91%
6 881,49%
4
913
-
-11202
-
5 595,62%
-
6 160,18%
97,55%
8 743,66%

Verksamhet & Status

Föremålet för bolagets verksamhet är åkerirörelse främst inom västra Medelpad och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556097-8701
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1965-04-29
Juridiskt namn
Yggdrasil AB
Länsäte
Malmö

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Thulin, Lars Olof Wilh.Stigsson (f. 1940)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Thuresson, Tomas Johan (f. 1964)
Revisorssuppleant
Gunnarsson, Lars Johan Peter (f. 1972)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Penser, Nils Wilhelm Erik (f. 1942)
Styrelseledamot
Thulin, Lars Olof Wilh.Stigsson (f. 1940)
Penser, Nils Wilhelm Erik (f. 1942)
Oscarsson, Peter Nils-Arne (f. 1952)
Holmgren, Jenny Elisabeth (f. 1973)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).