Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Fabriksvägen 13, 564 35, BANKERYD
Tel.nummer
036-47522
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556129-9107
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1969
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
AB Sturedahls Tagelindustri
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
AB Sturedahls Tagelindustri
Status
Aktiv
Kommunsäte
Jönköping
Nyckeltal
Vinstmarginal
2,42%
4,50% (2016)
Kassalikviditet
205,69%
203,80% (2016)
Soliditet
68,54%
67,25% (2016)
Bruttovinstmarginal
36,56%
32,59% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
4
6 920
139
231
4 924
-
-
2,42%
205,69%
68,54%
4
6 238
193
343
4 857
0
0
4,50%
203,80%
67,25%
5
6 398
340
266
4 835
0
868
6,31%
94,04%
64,46%
6
6 140
8
138
4 817
0
1 200
0,91%
143,23%
59,21%
6
6 619
-57
57
5 447
0
1 480
0,11%
169,35%
55,97%
6
6 141
293
284
5 691
-
1 500
5,54%
129,80%
57,88%
6
6 345
836
524
5 356
0
1 339
14,05%
135,14%
63,21%
6
6 501
992
741
5 588
542
744
16,09%
189,01%
58,41%
5
5 215
304
209
5 108
518
505
6,79%
252,31%
59,44%
5
5 924
230
127
5 141
660
537
5,06%
122,80%
55,78%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
6 855
65
166
139
6 238
-
281
193
6 279
119
396
340
6 140
-
54
8
6 619
-
6
-57
6 141
-
340
293
6 272
73
880
836
6 501
-
1 046
992
5 211
4
353
304
5 924
-
298
230

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 030
3 894
4 924
-
1 279
3 578
4 857
-
1 467
3 368
4 835
-
1 677
3 140
4 817
-
2 176
3 271
5 447
-
2 159
3 532
5 691
-
2 357
2 999
5 356
-
2 476
3 112
5 588
-
2 692
2 416
5 108
-
3 090
2 051
5 141

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
2 910
596
0
541
878
4 925
2 679
753
0
661
764
4 857
2 336
1 001
0
761
738
4 836
2 070
1 003
0
791
953
4 817
2 132
1 175
0
985
1 155
5 447
2 275
1 306
0
790
1 319
5 690
2 292
1 402
0
1 000
663
5 357
2 267
1 278
0
1 105
937
5 587
2 027
1 294
0
1 225
562
5 108
1 817
1 347
0
1 091
886
5 141

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
100
6 920
-
-
-
-
-
-
6 238
-
-
868
-
445
-
6 398
-
-
1 200
-
534
-
6 140
-
-
1 480
-
634
200
6 619
-
-
1 500
-
566
200
6 141
-
-
1 339
-
565
300
6 345
542
-
744
-
568
500
6 501
518
-
505
-
502
500
5 215
660
-
537
-
568
-
5 924

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
4
1 714
363
414
9,89%
2,42%
36,56%
44,00%
68,54%
205,69%
4
1 560
237
548
-0,65%
4,50%
32,59%
45,11%
67,25%
203,80%
5
1 256
236
891
2,26%
6,31%
40,32%
41,89%
64,46%
94,04%
6
1 023
264
553
-7,24%
0,91%
49,28%
35,62%
59,21%
143,23%
6
1 103
320
499
7,78%
0,11%
51,19%
31,97%
55,97%
169,35%
6
1 024
298
814
-2,09%
5,54%
54,03%
36,04%
57,88%
129,80%
6
1 045
297
1281
-3,52%
14,05%
59,15%
37,24%
63,21%
135,14%
6
1 084
279
1447
24,76%
16,09%
57,10%
33,46%
58,41%
189,01%
5
1 042
265
752
-12,04%
6,79%
47,63%
35,58%
59,44%
252,31%
5
1 185
315
694
-
5,06%
48,92%
19,67%
55,78%
122,80%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva tillverkning av träemballage samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556129-9107
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1969-10-22
Juridiskt namn
AB Sturedahls Tagelindustri
Länsäte
Jönköping

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Sökord

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Stoor Elmsjö, Lars Erik Martin (f. 1977)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Sturedahl, Roland Bror Gunnar (f. 1945)
Styrelseledamot
Sturedahl, Roland Bror Gunnar (f. 1945)
Sturedahl, Jens Roland Gunnar (f. 1975)
Styrelsesuppleant
Sturedahl, Eva Kerstin Birgitta (f. 1949)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).