AB Södertörns Åkare

AB Södertörns Åkare

Ekonomisk rating (2017)

2
Mycket väl godkänd Poäng: 13/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Margaretavägen 66, 122 62, ENSKEDE
Tel.nummer
08-6595200
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556194-6863
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1977
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
AB Södertörns Åkare
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
AB Södertörns Åkare
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 13/15: Mycket väl godkänd

Tillväxten är hög och lönsamheten är utmärkt i det här företaget. Den underliggande ekonomiska styrkan är bra. Analysera lönsamheten ytterligare. Det kommer att placera företaget bland de främsta bolagen.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
23,08% (2016)
Kassalikviditet
-4 451,61%
194,21% (2016)
Soliditet
Saknas
67,04% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
75,67% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
0
14
595
0
-
2
-
-4 451,61%
-
1
2 724
455
447
3 886
0
0
23,08%
194,21%
67,04%
2
3 715
204
326
4 904
0
626
6,11%
111,56%
75,12%
2
3 393
11
177
5 150
0
683
0,71%
89,34%
71,45%
3
5 234
312
716
5 899
0
1 082
9,30%
143,10%
64,85%
4
6 504
28
392
6 193
-
1 464
2,18%
53,69%
60,90%
5
8 981
356
140
8 423
0
1 908
5,40%
34,06%
46,84%
5
8 817
1 154
424
9 392
434
1 065
14,18%
67,24%
40,88%
6
8 057
942
103
9 073
352
1 223
14,49%
56,00%
34,42%
6
7 402
-249
1
10 726
522
1 220
0,01%
41,41%
22,61%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
85
14
2 556
168
590
455
3 699
16
226
204
3 393
-
24
11
5 159
75
480
312
6 504
-
119
28
8 981
-
485
356
8 817
-
1 241
1 154
7 792
265
1 129
942
7 161
241
-
-249

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
16
-
383
383
-
2 880
1 006
3 886
-
4 267
637
4 904
-
4 529
620
5 149
-
3 951
1 949
5 900
-
5 437
756
6 193
-
7 488
936
8 424
-
7 470
1 923
9 393
-
7 728
1 345
9 073
-
9 048
1 678
10 726

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
0
1 467
92
62
1 621
1 461
1 467
0
439
518
3 885
2 415
1 627
0
291
571
4 904
2 238
1 848
0
369
694
5 149
2 211
2 070
0
256
1 362
5 899
1 645
2 726
0
413
1 408
6 192
1 404
3 258
0
1 015
2 748
8 425
1 413
3 111
0
2 008
2 860
9 392
1 139
2 543
0
2 989
2 402
9 073
1 037
1 779
0
3 858
4 052
10 726

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
2 724
-
-
626
-
301
150
3 715
-
-
683
-
265
150
3 393
-
-
1 082
-
462
150
5 234
-
-
1 464
-
628
150
6 504
-
-
1 908
-
630
150
8 981
434
-
1 065
-
541
150
8 817
352
-
1 223
-
578
150
8 057
522
-
1 220
-
670
-
7 402

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
1552
-100,00%
-
-
-
-
-4 451,61%
1
2 556
390
695
-30,90%
23,08%
75,67%
19,09%
67,04%
194,21%
2
1 850
476
547
9,02%
6,11%
72,70%
1,78%
75,12%
111,56%
2
1 697
479
350
-34,23%
0,71%
65,58%
-2,18%
71,45%
89,34%
3
1 720
518
999
-20,68%
9,30%
65,85%
11,38%
64,85%
143,10%
4
1 626
592
782
-27,58%
2,18%
64,11%
-10,02%
60,90%
53,69%
5
1 796
509
1378
1,86%
5,40%
63,19%
-20,18%
46,84%
34,06%
5
1 763
410
2106
13,15%
14,18%
66,36%
-10,63%
40,88%
67,24%
6
1 299
361
2064
8,81%
14,49%
64,82%
-13,57%
34,42%
56,00%
6
1 194
404
806
-
0,01%
61,36%
-33,15%
22,61%
41,41%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av Kaffebryggare och dryckesmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556194-6863
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1977-01-11
Juridiskt namn
AB Södertörns Åkare
Länsäte
Stockholm

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Torsson, Lars Bertil Gunnar (f. 1952)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Bucht, Johan Ole (f. 1948)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Torsson, Bengt Åke (f. 1954)
Styrelseledamot
Torsson, Lars Bertil Gunnar (f. 1952)
Torsson, Bengt Åke (f. 1954)
Styrelsesuppleant
Torsson, Lars Torsten Gunnar (f. 1924)
Torsson, Kerstin Irene (f. 1933)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).