Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Sofielundsvägen 5, 191 47, SOLLENTUNA
Tel.nummer
08-350111
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556190-3039
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1975
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
OAL Studio AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
OAL Studio AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Sollentuna
Ekonomisk rating (2015)
Poäng 9/15: Väl godkänd

Tillväxten i företaget är bra och lönsamheten är ok. Den underliggande finansiella styrkan är dock svag. Lönsamheten i företaget bör användas till att öka den finansiella styrkan.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
2,95% (2016)
Kassalikviditet
Saknas
46,99% (2016)
Soliditet
Saknas
-112,81% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
98,88% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
653
0
0
131
-
-
-
-
-
2
712
21
21
359
0
0
2,95%
46,99%
-112,81%
2
863
-13
-13
349
0
126
0,23%
45,03%
-122,06%
2
739
-129
-129
355
0
171
-14,75%
65,11%
-116,06%
4
1 176
-171
-171
310
0
402
-13,98%
48,33%
-93,55%
5
2 139
-17
-17
467
-
807
-0,33%
70,82%
-25,70%
5
2 790
-285
-285
645
588
609
-9,86%
66,44%
-15,81%
5
2 969
-363
-363
883
588
650
-12,09%
88,73%
20,61%
5
3 227
-222
-222
1 133
588
669
-6,69%
131,35%
48,10%
5
3 343
47
25
1 467
572
593
1,68%
162,15%
52,28%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Netoomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
653
-
-
712
-
21
21
863
-
2
-13
739
-
-110
-129
1 173
3
-164
-171
2 139
-
-7
-17
2 790
-
-276
-285
2 969
-
-360
-363
3 201
26
-216
-222
3 343
-
39
47

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
-
-
-
-
359
359
-
-
349
349
-
6
349
355
-
20
290
310
-
51
415
466
-
148
497
645
-
261
622
883
-
362
771
1 133
-
365
1 101
1 466

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
-
-
-1 106
-
-
-1 106
-405
-
-
-
764
359
-426
-
-
-
775
349
-412
-
-
231
536
355
-290
-
-
-
600
310
-120
-
-
-
586
466
-102
-
-
-
748
646
182
-
-
-
701
883
545
-
-
-
587
1 132
767
-
-
21
679
1 467

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
653
-
-
-
-
-
-
712
-
-
126
-
38
-
863
-
-
171
-
56
-
739
-
-
402
-
108
-
1 176
-
-
807
-
359
-
2 139
588
-
609
-
594
-
2 790
588
-
650
-
606
-
2 969
588
-
669
-
574
-
3 227
572
-
593
-
596
-
3 343

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
-1106
-100,00%
-
-
-
-
-
2
356
39
21
-17,50%
2,95%
98,88%
-56,88%
-112,81%
46,99%
2
432
81
8
16,78%
0,23%
96,64%
-49,36%
-122,06%
45,03%
2
370
121
-96
-37,00%
-14,75%
99,05%
-25,30%
-116,06%
65,11%
4
293
130
-133
-45,16%
-13,98%
100,00%
-26,43%
-93,55%
48,33%
5
428
236
55
-23,33%
-0,33%
100,00%
-7,99%
-25,70%
70,82%
5
558
364
-133
-6,03%
-9,86%
100,00%
-9,00%
-15,81%
66,44%
5
594
377
-218
-7,25%
-12,09%
100,00%
-2,66%
20,61%
88,73%
5
640
375
-42
-4,25%
-6,69%
100,00%
5,75%
48,10%
131,35%
5
669
359
242
-
1,68%
100,00%
12,62%
52,28%
162,15%

Verksamhet & Status

Bolaget skall äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556190-3039
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1975-08-28
Juridiskt namn
OAL Studio AB
Länsäte
Sollentuna

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Merseburg, Björn Harald (f. 1966)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Norsten, Sven Ove Reinhold (f. 1947)
Ström, Lennart Olof (f. 1949)
Styrelsesuppleant
Söderberg, Alf Gunnar (f. 1951)
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).