Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Pottenborgsvägen 8, 263 57, HÖGANÄS
Tel.nummer
042-331490
E-postadress
Saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556162-1508
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1972
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
AB Fermia
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
AB Fermia
Status
Aktiv
Kommunsäte
Höganäs
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 8/15: Väl godkänd

Företaget har svag ekonomisk utveckling inom tillväxt och lönsamhet. Den ekonomiska styrkan i form av bland annat soliditet, kassalikviditet och andra styrkefaktorer är dock utmärkta och förbättras.

Nyckeltal
Vinstmarginal
2,03%
3,71% (2016)
Kassalikviditet
209,64%
219,90% (2016)
Soliditet
69,47%
75,79% (2016)
Bruttovinstmarginal
79,77%
85,47% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
6
20 072
406
454
9 710
-
2 366
2,03%
209,64%
69,47%
6
18 176
671
628
8 882
0
1 783
3,71%
219,90%
75,79%
6
19 474
1 555
1 071
8 399
0
1 948
8,05%
319,93%
78,75%
5
12 307
1 224
705
7 252
0
1 368
10,16%
320,85%
74,52%
5
15 872
1 423
812
7 255
0
1 604
9,02%
344,67%
71,80%
5
19 726
2 160
1 232
7 708
-
1 495
10,95%
182,64%
58,99%
5
18 618
1 220
719
5 471
455
1 046
6,56%
217,13%
64,70%
5
18 959
1 545
941
5 508
418
1 028
8,16%
146,88%
58,78%
5
16 561
692
385
3 989
396
999
4,20%
170,26%
59,95%
5
18 933
503
271
3 871
396
923
2,67%
124,44%
53,71%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
20 072
-
408
406
18 163
13
674
671
19 317
157
1 546
1 555
12 307
-
1 224
1 224
15 872
-
1 399
1 423
19 726
-
2 122
2 160
18 618
-
1 192
1 220
18 959
-
1 540
1 545
16 561
-
692
692
18 933
-
475
503

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
3 852
5 858
9 710
-
4 339
4 543
8 882
-
3 727
4 673
8 400
-
2 288
4 963
7 251
-
802
6 453
7 255
-
688
7 021
7 709
-
758
4 713
5 471
-
644
4 864
5 508
-
606
3 383
3 989
-
671
3 199
3 870

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
4 987
2 255
0
0
2 468
9 710
4 832
2 436
0
0
1 613
8 881
4 605
2 576
0
0
1 219
8 400
3 533
2 399
0
0
1 319
7 251
3 578
2 091
0
0
1 585
7 254
3 206
1 719
0
0
2 783
7 708
2 574
1 238
0
0
1 658
5 470
2 456
1 002
0
0
2 050
5 508
1 815
739
0
0
1 436
3 990
1 630
576
0
0
1 665
3 871

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
2 366
-
1 096
200
20 072
-
-
1 783
-
957
300
18 176
-
-
1 948
-
826
400
19 474
-
-
1 368
-
436
-
12 307
-
-
1 604
-
551
750
15 872
-
-
1 495
-
576
440
19 726
455
-
1 046
-
657
600
18 618
418
-
1 028
-
693
600
18 959
396
-
999
-
2 072
300
16 561
396
-
923
-
669
200
18 933

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
6
3 345
561
600
10,51%
2,03%
79,77%
16,89%
69,47%
209,64%
6
3 027
445
862
-5,97%
3,71%
85,47%
16,13%
75,79%
219,90%
6
3 220
475
1690
56,96%
8,05%
27,17%
17,88%
78,75%
319,93%
5
2 461
330
1287
-22,46%
10,16%
40,61%
29,61%
74,52%
320,85%
5
3 174
433
1490
-19,54%
9,02%
41,05%
30,67%
71,80%
344,67%
5
3 945
418
2192
5,95%
10,95%
35,50%
21,48%
58,99%
182,64%
5
3 724
436
1266
-1,80%
6,56%
33,22%
16,41%
64,70%
217,13%
5
3 792
431
1619
14,48%
8,16%
33,74%
14,84%
58,78%
146,88%
5
3 312
408
758
-12,53%
4,20%
32,29%
11,76%
59,95%
170,26%
5
3 787
387
543
-
2,67%
24,77%
8,10%
53,71%
124,44%

Verksamhet & Status

Bolaget skall idka fabriks- och handelsrörelse, företrädesvis inom den livsmedelsteknisk-kemiska branschen, ävensom förvaltning av värdepapper samt härmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556162-1508
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1972-04-06
Juridiskt namn
AB Fermia
Länsäte
Höganäs

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Andersson, Karl Stefan (f. 1957)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Almgren, Nils Gustaf (f. 1976)
Styrelseledamot
Forsberg, Kenneth Ragnar (f. 1959)
Almgren, Nils Gustaf (f. 1976)
Styrelsesuppleant
Edenvik, Per Oscar Henrik (f. 1965)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).