Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Vältstigen 2, 645 41, STRÄNGNÄS
Tel.nummer
0152-16016
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556516-6138
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1995
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
El & Driftteknik i Strängnäs AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
El & Driftteknik i Strängnäs AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Strängnäs
Nyckeltal
Vinstmarginal
16,44%
15,98% (2016)
Kassalikviditet
363,44%
325,39% (2016)
Soliditet
83,53%
82,70% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
2000-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
4 850
546
390
2 707
340
1 049
11,65%
243,93%
67,38%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2001-12
2000-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
-
4 848
2
561
546
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
2000-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
-
-
-
717
1 990
2 707
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
2000-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
-
-
-
-
-
0
1 824
0
180
101
601
2 706
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
-
340
-
1 049
-
495
-
4 850
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2001-12
2000-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
0
-100,00%
-
-
-
-
-
6
808
303
859
-
11,65%
63,00%
28,65%
67,38%
243,93%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
10
15 413
2 512
2 424
16 341
-
-
16,44%
363,44%
83,53%
12
15 942
2 544
1 447
15 833
0
0
15,98%
325,39%
82,70%
9
14 884
2 407
1 477
14 386
0
3 162
16,48%
319,09%
82,82%
8
12 851
1 861
1 460
13 190
0
2 690
14,89%
200,00%
78,41%
9
12 661
1 759
1 311
12 293
0
2 951
14,55%
195,85%
73,60%
8
12 774
1 710
1 029
12 235
-
2 977
14,71%
175,36%
63,60%
9
11 713
1 689
941
11 470
0
2 708
16,00%
166,95%
59,42%
8
9 976
925
706
10 632
411
2 161
11,23%
158,94%
55,15%
8
7 638
701
360
10 327
429
1 850
11,48%
262,53%
54,15%
8
10 006
1 582
948
9 911
435
2 005
17,38%
277,89%
55,25%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
15 279
134
2 264
2 512
15 928
14
2 546
2 544
14 814
70
2 441
2 407
12 847
4
1 908
1 861
12 650
11
1 830
1 759
12 594
180
1 827
1 710
11 512
201
1 811
1 689
9 751
225
1 085
925
7 506
132
853
701
10 006
-
1 663
1 582

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
5 540
10 801
16 341
-
6 316
9 518
15 834
-
5 583
8 802
14 385
-
5 930
7 260
13 190
-
5 967
6 325
12 292
-
5 429
6 806
12 235
-
5 529
5 942
11 471
-
5 609
5 023
10 632
-
5 374
4 953
10 327
-
5 608
4 303
9 911

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
11 623
2 598
0
0
2 120
16 341
10 600
3 198
0
0
2 036
15 834
9 952
2 516
0
0
1 917
14 385
8 775
2 009
0
0
2 406
13 190
7 465
2 029
0
800
1 999
12 293
6 254
1 959
0
1 200
2 821
12 234
5 525
1 655
0
1 700
2 590
11 470
4 885
1 255
0
2 200
2 292
10 632
4 578
1 300
0
3 000
1 449
10 327
4 619
1 099
0
3 000
1 194
9 912

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
500
15 413
-
-
-
-
-
1 400
15 942
-
-
3 162
-
1 138
800
14 884
-
-
2 690
-
945
300
12 851
-
-
2 951
-
984
150
12 661
-
-
2 977
-
981
100
12 774
-
-
2 708
-
878
300
11 713
411
-
2 161
-
867
300
9 976
429
-
1 850
-
796
400
7 638
435
-
2 005
-
880
400
10 006

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
10
1 528
475
2746
-4,07%
16,44%
100,00%
56,82%
83,53%
363,44%
12
1 327
398
2955
7,52%
15,98%
100,00%
46,97%
82,70%
325,39%
9
1 646
485
2836
15,31%
16,48%
100,00%
46,48%
82,82%
319,09%
8
1 606
460
2277
1,56%
14,89%
100,00%
37,78%
78,41%
200,00%
9
1 406
438
2215
0,44%
14,55%
100,00%
34,20%
73,60%
195,85%
8
1 574
496
2297
9,40%
14,71%
100,00%
31,64%
63,60%
175,36%
9
1 279
400
2242
18,06%
16,00%
100,00%
29,12%
59,42%
166,95%
8
1 219
427
1507
29,91%
11,23%
100,00%
28,01%
55,15%
158,94%
8
938
379
1274
-24,99%
11,48%
100,00%
46,68%
54,15%
262,53%
8
1 251
404
2075
-
17,38%
100,00%
31,07%
55,25%
277,89%

Verksamhet & Status

Bolaget ska idka konsultverksamhet inom databranschen innefattande programmering, systemdesign, service, support, Internet- och intranetutveckling. Idka konsultverksamhet inom diet, näringslära och cateringverksamhet. Äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper, med rätt att bedriva delägarskap i andra företag samt därmed förenlig verksamhet. Skapa och komponera musik. Utveckla pokersystem, deltaga i pokertuneringar och även fungera som skribent i olika pokerbloggar.

Org.nummer
556516-6138
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1995-07-05
Juridiskt namn
El & Driftteknik i Strängnäs AB
Länsäte
Strängnäs

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Sturesson, Sture Håkan (f. 1953)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Lundagårds, Kjell Olov (f. 1957)
Styrelsesuppleant
Lundagårds, Lisbeth Marianne (f. 1965)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).