Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Brännerigatan 5, 264 39, KLIPPAN
Tel.nummer
0435-14090
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556198-1746
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1978
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Vera Klippan AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Vera Klippan AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Klippan
Nyckeltal
Vinstmarginal
15,34%
18,53% (2016)
Kassalikviditet
153,54%
134,18% (2016)
Soliditet
34,34%
32,23% (2016)
Bruttovinstmarginal
77,36%
75,27% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
18
15 056
2 218
1 726
10 373
-
5 277
15,34%
153,54%
34,34%
19
17 104
3 118
2 430
13 143
0
5 561
18,53%
134,18%
32,23%
23
15 940
3 059
5 482
13 501
592
5 540
19,23%
112,80%
54,11%
22
14 795
2 580
1 983
11 315
582
4 557
17,50%
149,19%
61,22%
23
15 941
3 300
2 175
15 974
571
4 886
20,70%
318,91%
75,80%
21
14 241
2 081
1 302
18 161
545
4 968
14,77%
169,13%
58,06%
21
14 781
2 494
1 570
15 666
553
5 366
16,89%
169,24%
60,69%
20
16 510
2 867
1 908
19 092
533
5 223
17,41%
251,86%
69,00%
19
17 989
2 497
1 418
17 959
541
5 585
14,08%
228,59%
64,43%
20
17 891
2 567
1 436
15 716
514
5 029
14,53%
228,03%
64,87%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
15 056
-
2 299
2 218
17 104
-
3 168
3 118
15 940
-
3 052
3 059
14 795
-
2 571
2 580
15 941
-
3 284
3 300
14 241
-
2 074
2 081
14 781
-
2 397
2 494
16 510
-
2 854
2 867
17 989
-
2 498
2 497
17 891
-
2 496
2 567

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
538
9 834
10 372
-
547
12 596
13 143
-
535
12 966
13 501
-
583
10 732
11 315
-
652
15 322
15 974
-
722
17 439
18 161
-
757
14 909
15 666
-
596
18 495
19 091
-
816
17 143
17 959
-
1 061
14 655
15 716

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 562
0
0
3 183
3 627
10 372
4 236
0
0
3 067
5 840
13 143
7 306
0
0
0
6 195
13 501
3 823
3 980
0
0
3 511
11 314
9 020
3 960
0
0
2 993
15 973
7 845
3 460
0
0
6 855
18 160
7 043
3 160
0
0
5 462
15 665
10 973
2 820
0
0
5 299
19 092
9 566
2 570
0
0
5 824
17 960
8 648
1 984
0
275
4 809
15 716

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
5 277
-
1 967
1 700
15 056
-
-
5 561
-
2 011
2 400
17 104
592
-
5 540
-
2 159
5 500
15 940
582
-
4 557
-
1 989
2 000
14 795
571
-
4 886
-
2 143
7 181
15 941
545
-
4 968
-
2 122
1 000
14 241
553
-
5 366
-
2 196
500
14 781
533
-
5 223
-
2 115
500
16 510
541
-
5 585
-
2 294
500
17 989
514
-
5 029
-
2 164
500
17 891

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
18
836
411
2307
-11,97%
15,34%
77,36%
41,23%
34,34%
153,54%
19
900
398
3184
7,30%
18,53%
75,27%
39,50%
32,23%
134,18%
23
693
360
3110
7,74%
19,23%
85,54%
42,48%
54,11%
112,80%
22
673
324
2640
-7,19%
17,50%
79,05%
48,81%
61,22%
149,19%
23
693
330
3354
11,94%
20,70%
83,69%
77,34%
75,80%
318,91%
21
678
362
2149
-3,65%
14,77%
81,88%
74,32%
58,06%
169,13%
21
704
378
2471
-10,47%
16,89%
82,73%
63,91%
60,69%
169,24%
20
826
378
3139
-8,22%
17,41%
82,48%
79,93%
69,00%
251,86%
19
947
436
2771
0,55%
14,08%
76,26%
62,92%
64,43%
228,59%
20
895
381
2819
-
14,53%
72,62%
55,03%
64,87%
228,03%

Verksamhet & Status

Bolaget skall utföra golvbeläggning, försäljning av golvbeläggningsmaterial ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556198-1746
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1978-10-25
Juridiskt namn
Vera Klippan AB
Länsäte
Klippan

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Gustafsson, Lars-Göran Ragnar (f. 1950)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Olow, John David Bertil (f. 1963)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Gustafsson, Lars-Göran Ragnar (f. 1950)
Styrelseledamot
Gustafsson, Lars-Göran Ragnar (f. 1950)
Persson, Gunilla Karina Kjellsdotter (f. 1960)
Styrelsesuppleant
Falkenborn, Anna Maria Birgitta (f. 1965)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).