Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Lundavägen 151, 212 24, MALMÖ
Tel.nummer
040-537600
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556564-0645
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1998
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Euro-Diagnostica AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Euro-Diagnostica AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Malmö
Nyckeltal
Vinstmarginal
-50,40%
-35,00% (2016)
Kassalikviditet
67,66%
52,21% (2016)
Soliditet
21,80%
(2016)
Bruttovinstmarginal
85,31%
87,42% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
108
177 811
-72 250
-72 226
124 639
5 113
46 917
-39,13%
57,43%
33,58%
118
170 514
-26 596
-25 881
169 806
4 117
82 217
-18,11%
47,07%
32,01%
102
153 582
-20 349
-19 927
165 945
2 726
53 467
-14,40%
46,58%
47,19%
86
112 842
-23 280
-22 841
171 030
2 727
44 934
-19,62%
47,59%
56,83%
73
107 831
-7 779
-8 054
75 034
3 002
33 161
-8,09%
47,39%
45,67%
74
111 487
-12 485
-12 877
76 794
4 416
32 375
-12,34%
52,14%
54,88%
77
119 765
-13 331
-13 309
86 875
2 887
34 906
-12,12%
61,06%
27,85%
78
110 579
-34 832
-39 010
84 009
4 637
32 804
-34,49%
54,57%
44,89%
77
130 357
-14 187
-10 100
113 782
3 027
31 055
-11,90%
80,32%
32,56%
63
99 910
-4 985
-3 693
114 251
1 466
25 197
0,16%
121,20%
41,18%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
172 531
5 280
-68 867
-72 250
139 607
30 907
-25 706
-26 596
132 430
21 152
-19 094
-20 349
112 842
-
-22 145
-23 280
93 574
14 257
-7 574
-7 779
99 116
12 371
-12 242
-12 485
107 301
12 464
-13 025
-13 331
100 467
10 112
-34 665
-34 832
118 860
11 497
-14 184
-14 187
96 722
3 188
-23
-4 985

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
62 744
61 895
124 639
-
108 512
61 295
169 807
-
113 803
52 142
165 945
-
118 971
52 059
171 030
-
39 133
35 901
75 034
-
41 741
35 053
76 794
-
45 269
41 606
86 875
-
46 447
37 562
84 009
-
66 367
47 415
113 782
-
64 770
49 481
114 251

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
41 853
0
0
4 595
78 190
124 638
54 352
0
0
31 469
83 985
169 806
78 315
0
0
23 777
63 853
165 945
97 189
0
7 000
8 166
58 675
171 030
34 265
0
0
0
40 769
75 034
42 148
0
0
65
34 581
76 794
24 192
0
0
23 966
38 717
86 875
37 714
0
0
13 296
32 999
84 009
37 050
0
0
44 059
32 673
113 782
47 048
0
0
44 109
23 094
114 251

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
5 113
-
46 917
-
25 331
-
177 811
4 117
-
82 217
-
28 221
-
170 514
2 726
-
53 467
-
22 498
-
153 582
2 727
-
44 934
-
12 623
-
112 842
3 002
-
33 161
-
17 522
-
107 831
4 416
-
32 375
-
16 572
-
111 487
2 887
-
34 906
-
17 444
-
119 765
4 637
-
32 804
-
17 721
-
110 579
3 027
-
31 055
-
15 293
-
130 357
1 466
-
25 197
-
14 026
-
99 910

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
108
1 598
-
-68867
23,58%
-39,13%
-24,17%
-9,44%
33,58%
57,43%
118
1 183
-
-25706
5,42%
-18,11%
-29,46%
-16,25%
32,01%
47,07%
102
1 298
-
-19094
17,36%
-14,40%
-22,54%
-8,84%
47,19%
46,58%
86
1 312
-
-15145
20,59%
-19,62%
-23,35%
-5,86%
56,83%
47,59%
73
1 282
772
-4428
-5,59%
-8,09%
83,18%
-5,20%
45,67%
47,39%
74
1 339
776
-8502
-7,63%
-12,34%
83,58%
0,48%
54,88%
52,14%
77
1 394
778
-5872
6,80%
-12,12%
82,38%
2,69%
27,85%
61,06%
78
1 288
729
-15214
-15,47%
-34,49%
82,61%
4,54%
44,89%
54,57%
77
1 544
689
-5084
22,89%
-11,90%
84,73%
12,40%
32,56%
80,32%
63
1 535
680
7166
-
0,16%
85,36%
27,28%
41,18%
121,20%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
73
145 509
-72 621
-65 106
151 244
11 231
23 177
-50,40%
67,66%
21,80%
89
152 044
-45 149
-37 284
175 771
4 117
42 620
-35,00%
52,21%
-
73
127 073
-25 359
-19 061
161 632
2 726
34 515
-24,52%
42,87%
48,28%
67
107 528
-12 610
-5 785
152 348
2 727
34 623
-14,06%
48,12%
63,74%
65
96 492
-15 361
-9 479
86 782
3 002
29 559
-19,08%
36,55%
48,61%
63
101 923
-13 656
-9 578
88 677
3 301
31 042
-15,34%
42,28%
58,23%
64
108 532
-20 289
-15 611
94 416
1 895
28 387
-21,21%
53,36%
32,11%
72
102 289
-31 951
-32 272
91 439
2 760
30 288
-35,41%
69,97%
50,22%
71
119 385
-17 540
-8 444
116 100
1 892
28 727
-16,10%
78,96%
33,55%
58
88 724
-12 624
-42
114 183
1 466
23 497
-8,58%
108,74%
41,49%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
135 510
9 999
-29 558
-72 621
125 814
26 230
-39 571
-45 149
100 339
26 734
-24 851
-25 359
86 430
21 098
-12 232
-12 610
79 395
17 097
-15 151
-15 361
87 361
14 562
-13 402
-13 656
94 077
14 455
-12 858
-20 289
89 629
12 660
-31 881
-31 951
107 840
11 545
-17 393
-17 540
85 149
3 575
-7 400
-12 624

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
65 542
85 702
151 244
-
103 733
72 039
175 772
-
111 058
50 574
161 632
-
110 603
41 745
152 348
-
53 901
32 881
86 782
-
56 018
32 659
88 677
-
55 036
39 380
94 416
-
49 341
42 098
91 439
-
68 800
47 300
116 100
-
68 008
46 175
114 183

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
32 967
0
0
16 721
101 555
151 243
40 759
0
0
38 688
96 293
175 740
78 043
0
0
17 868
65 721
161 632
97 104
0
0
7 000
48 244
152 348
42 183
0
0
0
44 599
86 782
51 633
0
0
65
36 979
88 677
30 314
0
0
23 967
40 135
94 416
45 925
0
0
13 296
32 218
91 439
38 953
0
0
44 059
33 088
116 100
47 374
0
0
44 109
22 700
114 183

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
11 231
-
23 177
-
17 618
-
145 509
4 117
-
42 620
-
22 499
-
152 044
2 726
-
34 515
-
17 509
-
127 073
2 727
-
34 623
-
17 149
-
107 528
3 002
-
29 559
-
16 322
-
96 492
3 301
-
31 042
-
14 852
-
101 923
1 895
-
28 387
-
15 814
-
108 532
2 760
-
30 288
-
16 315
-
102 289
1 892
-
28 727
-
14 281
-
119 385
1 466
-
23 497
-
13 272
-
88 724

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
73
1 856
735
-27357
7,71%
-50,40%
85,31%
-11,70%
21,80%
67,66%
89
1 414
795
-37272
25,39%
-35,00%
87,42%
-19,28%
-
52,21%
73
1 375
760
-22036
16,09%
-24,52%
100,00%
-15,10%
48,28%
42,87%
67
1 290
836
-10088
8,86%
-14,06%
100,00%
-7,52%
63,74%
48,12%
65
1 221
791
-12503
-9,12%
-19,08%
84,17%
-14,76%
48,61%
36,55%
63
1 387
777
-10384
-7,14%
-15,34%
83,51%
-4,94%
58,23%
42,28%
64
1 470
791
-6442
4,96%
-21,21%
82,28%
-0,80%
32,11%
53,36%
72
1 245
708
-12752
-16,89%
-35,41%
81,61%
11,02%
50,22%
69,97%
71
1 519
681
-8506
26,65%
-16,10%
83,83%
13,18%
33,55%
78,96%
58
1 468
695
-414
-
-8,58%
83,86%
27,57%
41,49%
108,74%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva handel med damkonfektion samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556564-0645
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1998-12-15
Juridiskt namn
Euro-Diagnostica AB
Länsäte
Malmö

Sökord

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Long, Ronald Eric (f. 1947)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Huvudansvarig revisor
Tenselius, Sven Jakob (f. 1979)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Long, Ronald Eric (f. 1947)
Styrelseledamot
Long, Ronald Eric (f. 1947)
Schropp, Erik Henricus Maria (f. 1964)
Lemonius, Sören (f. 1965)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Wadell, Lars Gunnar Tordson (f. 1959)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).