Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Sveavägen 44, 111 34, STOCKHOLM
Tel.nummer
08-6580200
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556571-6924
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1999
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Swedish Match AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Swedish Match North Europe AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
22,60%
21,53% (2016)
Kassalikviditet
77,20%
77,53% (2016)
Soliditet
30,06%
16,75% (2016)
Bruttovinstmarginal
-10,77%
-12,75% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
929
8 851 920
1 989 259
37 764
5 927 858
1 364
522 112
22,60%
77,20%
30,06%
914
8 697 948
1 860 216
27 372
4 895 070
1 388
527 916
21,53%
77,53%
16,75%
847
8 177 766
1 749 316
51 650
4 905 102
1 428
474 553
21,52%
80,55%
16,32%
842
8 267 221
2 005 365
38 485
6 103 964
1 556
443 205
24,40%
64,21%
12,07%
831
7 864 282
2 073 905
33 100
4 800 890
6 227
424 551
26,51%
73,80%
13,70%
803
8 324 060
2 264 638
1 671 852
5 036 896
6 240
475 039
27,35%
77,35%
12,52%
795
6 788 447
1 960 924
1 414 624
5 653 344
11 735
424 730
29,16%
57,63%
9,57%
791
6 155 294
1 849 192
1 346 173
4 223 077
7 252
417 634
30,18%
66,89%
12,10%
778
5 722 748
1 658 719
1 215 865
4 015 234
6 253
363 560
29,13%
65,33%
11,96%
742
14 944 766
1 610 815
1 170 793
3 831 540
3 946
320 034
10,96%
70,14%
11,77%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
8 829 822
22 098
1 958 516
1 989 259
8 678 022
19 926
1 819 654
1 860 216
8 139 421
38 345
1 707 196
1 749 316
8 244 354
22 867
1 966 299
2 005 365
7 851 572
12 710
2 032 071
2 073 905
8 311 782
12 278
2 184 309
2 264 638
6 784 795
3 652
1 943 253
1 960 924
6 153 442
1 852
1 828 325
1 849 192
5 722 480
268
1 638 178
1 658 719
14 941 351
3 415
1 503 106
1 610 815

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
2 364 889
3 562 969
5 927 858
-
1 448 870
3 446 200
4 895 070
-
1 356 141
3 548 961
4 905 102
-
1 399 358
4 704 606
6 103 964
-
1 470 462
3 330 428
4 800 890
-
1 360 560
3 676 336
5 036 896
-
1 427 679
4 225 665
5 653 344
-
1 485 137
2 737 940
4 223 077
-
1 443 424
2 571 810
4 015 234
-
1 226 739
2 604 801
3 831 540

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 381 640
512 975
66 776
0
3 966 467
5 927 858
409 484
526 327
71 886
0
3 887 373
4 895 070
382 111
536 102
95 057
0
3 891 832
4 905 102
330 462
520 522
41 653
0
5 211 328
6 103 965
292 434
468 615
61 035
0
3 978 806
4 800 890
259 334
475 860
46 306
0
4 255 396
5 036 896
187 416
453 552
30 789
14 148
4 967 439
5 653 344
186 256
416 266
16 556
12 265
3 591 735
4 223 078
176 866
388 785
535
10 346
3 438 703
4 015 235
157 888
375 707
8
0
3 297 937
3 831 540

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 364
380
522 112
-
230 209
-
8 851 920
1 388
369
527 916
-
227 281
-
8 697 948
1 428
350
474 553
-
204 072
-
8 177 766
1 556
430
443 205
-
183 493
-
8 267 221
6 227
1 280
424 551
-
186 483
-
7 864 282
6 240
2 752
475 039
-
187 968
-
8 324 060
11 735
-
424 730
-
191 737
-
6 788 447
7 252
-
417 634
-
291 722
-
6 155 294
6 253
-
363 560
-
182 231
-
5 722 748
3 946
-
320 034
-
157 960
-
14 944 766

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
929
9 505
-
2025292
1,75%
22,60%
-10,77%
-4,57%
30,06%
77,20%
914
9 495
-
1891540
6,62%
21,53%
-12,75%
-5,08%
16,75%
77,53%
847
9 610
-
1802253
-1,27%
21,52%
-13,06%
-4,21%
16,32%
80,55%
842
9 791
-
2007952
5,00%
24,40%
-12,53%
-6,15%
12,07%
64,21%
831
9 448
-
2093106
-5,54%
26,51%
-11,81%
-8,26%
13,70%
73,80%
803
10 351
-
2230615
22,51%
27,35%
40,56%
-6,97%
12,52%
77,35%
795
8 534
-
1974042
10,26%
29,16%
53,95%
-10,93%
9,57%
57,63%
791
7 779
-
1844881
7,53%
30,18%
-9,69%
-13,88%
12,10%
66,89%
778
7 355
-
1638713
-61,70%
29,13%
-10,70%
-15,15%
11,96%
65,33%
742
20 137
-
1503114
-
10,96%
-3,76%
-4,64%
11,77%
70,14%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva projektering, tillverkning och försäljning av utrustning för avfallshantering, äga och förvalta aktier, primärt i dotterbolag, samt utöva koncerngemensamma tjänster, såsom att samordna produkt- och affärsutveckling, finansierings- frågor, redovisning och skatteplanering inom koncernen, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556571-6924
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1999-06-01
Juridiskt namn
Swedish Match North Europe AB
Länsäte
Stockholm

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Tilly, Åke Joakim (f. 1970)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Huvudansvarig revisor
Ekberg, Peter Stellan (f. 1971)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Dahlgren, Lars Arne Martin (f. 1970)
Styrelseledamot
Löfman, Lars Olof (f. 1956)
Engelbrektsson, Patrik Robert (f. 1965)
Tilly, Åke Joakim (f. 1970)
Dahlgren, Lars Arne Martin (f. 1970)
Pham, Anh Tuan (f. 1979)
Styrelsesuppleant
Sundberg, Kent Roger (f. 1961)
Glader, Margot Inga-Lill (f. 1963)
Engelbrektsson, Patrik Robert (f. 1965)
Ridderström, Eva Liselotte (f. 1966)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Modess, Claes Ivar (f. 1951)
Anderberg, Per Alf (f. 1958)
Heiman, Ingrid Marie-Louise (f. 1965)
Jacobsson, Hans Christer (f. 1970)
Larsson, Anders Filip (f. 1982)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).