Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Kanikenäsbanken 6, 652 26, KARLSTAD
Tel.nummer
054-570150
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556491-8612
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1994
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Canon Business Center
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Canon Business Center
Status
Aktiv
Kommunsäte
Karlstad
Nyckeltal
Vinstmarginal
27,39%
6,49% (2016)
Kassalikviditet
94,95%
96,21% (2016)
Soliditet
23,41%
17,23% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
9
22 926
5 542
5 080
30 342
-
-
27,39%
94,95%
23,41%
9
18 170
1 175
909
11 732
0
0
6,49%
96,21%
17,23%
9
17 361
2 076
1 803
5 955
0
3 228
11,99%
107,99%
35,48%
9
15 651
1 134
1 134
5 120
0
2 867
7,39%
120,68%
33,98%
9
14 083
-2 052
-2 021
3 042
0
3 142
-13,70%
85,42%
19,92%
10
15 379
-4 013
-2 970
5 590
-
3 552
-25,70%
86,76%
17,44%
11
20 153
-2 241
-1 662
6 626
0
4 336
-10,74%
81,12%
14,08%
10
24 487
123
133
9 971
600
3 237
0,81%
86,01%
9,76%
11
21 624
-2 927
-2 937
9 840
651
3 384
-13,23%
80,84%
8,54%
12
17 363
-2 628
-2 628
11 976
418
3 769
-12,87%
81,01%
6,77%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
22 926
-
2 758
5 542
18 170
-
1 180
1 175
17 361
-
2 080
2 076
15 651
-
1 152
1 134
14 083
-
-1 932
-2 052
15 379
-
-3 953
-4 013
20 066
87
-2 159
-2 241
24 440
47
199
123
21 567
57
-2 855
-2 927
17 363
-
-2 246
-2 628

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
19 099
11 242
30 341
-
2 263
9 468
11 731
-
455
5 500
5 955
-
321
4 798
5 119
-
336
2 706
3 042
-
569
5 021
5 590
-
887
5 739
6 626
-
607
9 364
9 971
-
951
8 889
9 840
-
985
10 991
11 976

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
7 102
0
0
12 439
10 801
30 342
2 022
0
0
1 500
8 210
11 732
2 113
0
0
0
3 842
5 955
1 740
0
0
0
3 380
5 120
606
0
0
78
2 359
3 043
975
0
0
0
4 614
5 589
933
0
0
0
5 694
6 627
973
0
0
0
8 998
9 971
840
0
0
0
9 000
9 840
811
0
0
0
11 165
11 976

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
22 926
-
-
-
-
-
-
18 170
-
-
3 228
-
1 148
500
17 361
-
-
2 867
-
1 146
-
15 651
-
-
3 142
-
1 134
-
14 083
-
-
3 552
-
1 297
-
15 379
-
-
4 336
-
1 878
-
20 153
600
-
3 237
-
1 544
-
24 487
651
-
3 384
-
1 483
-
21 624
418
-
3 769
-
1 404
-
17 363

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
9
2 547
543
2889
26,18%
27,39%
100,00%
1,92%
23,41%
94,95%
9
2 019
486
1330
4,66%
6,49%
100,00%
6,92%
17,23%
96,21%
9
1 929
500
2323
10,93%
11,99%
100,00%
9,55%
35,48%
107,99%
9
1 739
451
1290
11,13%
7,39%
100,00%
9,06%
33,98%
120,68%
9
1 565
479
-1575
-8,43%
-13,70%
100,01%
2,46%
19,92%
85,42%
10
1 538
500
-3565
-23,36%
-25,70%
100,00%
2,65%
17,44%
86,76%
11
1 824
563
-1831
-17,90%
-10,74%
100,00%
0,22%
14,08%
81,12%
10
2 444
553
551
13,32%
0,81%
100,00%
1,50%
9,76%
86,01%
11
1 961
508
-2406
24,21%
-13,23%
100,00%
-0,51%
8,54%
80,84%
12
1 447
484
-1689
-
-12,87%
100,00%
-1,00%
6,77%
81,01%

Verksamhet & Status

Bolaget skall driva säkerhetsbesiktningar av lyftanordningar jämte därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556491-8612
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1994-08-29
Juridiskt namn
Canon Business Center
Länsäte
Karlstad

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Petersson, Björn Ola Roland (f. 1979)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Johansson, Bo Henrik (f. 1974)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Petersson, Björn Ola Roland (f. 1979)
Styrelsesuppleant
Långsten, Daniel (f. 1980)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).