Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Metallverksgatan 6, 721 30, VÄSTERÅS
Tel.nummer
021-146995
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556596-6842
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2000
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Sitesing Interactive AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Sitesing Interactive AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Västerås
Nyckeltal
Vinstmarginal
15,44%
9,91% (2016)
Kassalikviditet
157,35%
149,37% (2016)
Soliditet
35,80%
31,16% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
9
12 854
1 976
1 371
7 145
-
-
15,44%
157,35%
35,80%
9
10 723
1 058
769
4 921
0
0
9,91%
149,37%
31,16%
6
10 438
2 067
1 587
4 924
0
2 337
20,00%
228,91%
53,95%
4
5 218
1 057
617
2 993
-
1 372
20,31%
229,91%
52,27%
3
2 859
857
587
2 037
0
729
30,05%
272,83%
61,18%
3
1 865
425
225
1 275
-
592
22,84%
261,82%
61,27%
2
1 884
527
289
955
0
556
28,08%
324,90%
69,71%
2
1 167
118
90
538
150
141
10,28%
179,62%
50,93%
2
979
-121
-27
488
157
173
-11,95%
133,44%
37,70%
2
1 617
63
27
617
216
311
3,97%
150,80%
45,92%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
12 854
-
1 971
1 976
10 723
-
1 061
1 058
10 396
42
2 079
2 067
5 218
-
1 060
1 057
2 859
-
859
857
1 865
-
426
425
1 884
-
529
527
1 167
-
120
118
979
-
-117
-121
1 613
4
64
63

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
733
6 412
7 145
-
313
4 608
4 921
-
39
4 885
4 924
-
18
2 975
2 993
-
89
1 948
2 037
-
123
1 152
1 275
-
107
848
955
-
63
476
539
-
81
407
488
-
145
472
617

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 966
759
345
-
4 075
7 145
1 045
626
165
-
3 085
4 921
2 179
612
-
-
2 134
4 925
1 091
607
-
-
1 294
2 992
974
349
-
-
714
2 037
587
249
-
-
440
1 276
562
133
-
-
261
956
274
-
-
-
265
539
184
-
-
-
305
489
210
94
-
-
313
617

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
1 000
12 854
-
-
-
-
-
450
10 723
-
-
2 337
-
881
1 903
10 438
-
-
1 372
-
466
500
5 218
-
-
729
-
236
500
2 859
-
-
592
-
239
200
1 865
-
-
556
-
238
200
1 884
150
-
141
-
128
-
1 167
157
-
173
-
144
-
979
216
-
311
-
232
-
1 617

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
9
1 428
603
2380
19,87%
15,44%
100,00%
18,18%
35,80%
157,35%
9
1 191
564
1267
3,15%
9,91%
100,00%
14,20%
31,16%
149,37%
6
1 733
551
2090
99,23%
20,00%
100,00%
26,46%
53,95%
228,91%
4
1 305
475
1065
82,51%
20,31%
100,00%
32,22%
52,27%
229,91%
3
953
336
894
53,30%
30,05%
100,03%
43,16%
61,18%
272,83%
3
622
282
463
-1,01%
22,84%
95,55%
38,18%
61,27%
261,82%
2
942
400
569
61,44%
28,08%
88,06%
31,16%
69,71%
324,90%
2
584
236
174
19,20%
10,28%
90,49%
18,08%
50,93%
179,62%
2
490
258
-54
-39,31%
-11,95%
87,54%
10,42%
37,70%
133,44%
2
807
399
146
-
3,97%
91,57%
9,86%
45,92%
150,80%

Verksamhet & Status

Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra tryckeriverk- samhet, idka handel med värdepapper samt med ovan förenlig verksamhet.

Org.nummer
556596-6842
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2000-09-14
Juridiskt namn
Sitesing Interactive AB
Länsäte
Västerås

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Andersson, Håkan Daniel (f. 1974)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Pettersson, Erik Jonas (f. 1971)
Revisorssuppleant
Hanneryd, Ove Erling (f. 1951)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Andersson, Håkan Daniel (f. 1974)
Styrelsesuppleant
Holmberg, Marie Cecilia (f. 1978)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).