Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Korsgatan 10 3tr, 411 16, GÖTEBORG
Tel.nummer
031-134600
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556319-4272
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1988
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Addit Sales Support AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Addit Sales Support AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Göteborg
Nyckeltal
Vinstmarginal
1,81%
2,38% (2016)
Kassalikviditet
49,21%
30,85% (2016)
Soliditet
36,79%
39,86% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
5
2 763
42
12
829
-
-
1,81%
49,21%
36,79%
5
2 441
40
17
735
0
0
2,38%
30,85%
39,86%
4
1 856
31
14
798
0
505
2,86%
43,63%
34,59%
4
1 875
27
13
961
0
350
2,72%
50,48%
27,16%
4
1 997
13
0
1 091
0
524
2,25%
64,33%
22,82%
4
2 567
47
23
1 111
-
600
2,92%
67,91%
22,41%
4
3 061
-18
-24
1 151
0
910
0,23%
63,81%
19,64%
3
2 409
15
3
1 258
280
334
2,26%
82,82%
19,87%
3
2 315
-44
-44
1 191
423
310
-0,53%
80,24%
20,74%
2
2 599
112
67
1 068
268
0
6,12%
65,15%
27,25%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
2 763
-
48
42
2 441
-
58
40
1 856
-
48
31
1 875
-
51
27
1 997
-
45
13
2 567
-
75
47
3 061
-
7
-18
2 385
24
54
15
2 285
30
-12
-44
2 599
-
157
112

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
829
829
-
-
735
735
-
-
798
798
-
-
961
961
-
-
1 091
1 091
-
97
1 014
1 111
-
97
1 054
1 151
-
100
1 158
1 258
-
105
1 086
1 191
-
113
954
1 067

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
305
-
-
20
504
829
293
-
-
40
402
735
276
-
-
60
463
799
261
-
-
80
620
961
249
-
-
145
698
1 092
249
-
-
216
645
1 110
226
-
-
236
688
1 150
250
-
-
256
751
1 257
247
-
-
276
668
1 191
291
-
-
96
680
1 067

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
2 763
-
-
-
-
-
-
2 441
-
-
505
-
226
-
1 856
-
-
350
-
178
-
1 875
-
-
524
-
251
-
1 997
-
-
600
-
319
-
2 567
-
-
910
-
409
-
3 061
280
-
334
-
338
-
2 409
423
-
310
-
381
-
2 315
268
-
-
-
348
-
2 599

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
5
553
283
48
13,19%
1,81%
100,00%
11,76%
36,79%
49,21%
5
488
235
58
31,52%
2,38%
100,00%
13,64%
39,86%
30,85%
4
464
210
48
-1,01%
2,86%
100,00%
18,05%
34,59%
43,63%
4
469
163
51
-6,11%
2,72%
100,00%
18,19%
27,16%
50,48%
4
499
232
45
-22,20%
2,25%
100,05%
19,68%
22,82%
64,33%
4
642
273
75
-16,14%
2,92%
100,00%
14,37%
22,41%
67,91%
4
765
373
10
28,34%
0,23%
100,00%
11,96%
19,64%
63,81%
3
795
380
59
4,38%
2,26%
100,00%
17,06%
19,87%
82,82%
3
762
419
-4
-12,08%
-0,53%
100,00%
18,29%
20,74%
80,24%
2
1 300
532
165
-
6,12%
100,00%
10,54%
27,25%
65,15%

Verksamhet & Status

Bolaget skall utöva konsultverksamhet inom handels- och ekonomi- området, förvärva och förvalta fast och lös egendom, värdepappers förvaltning och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556319-4272
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1988-02-25
Juridiskt namn
Addit Sales Support AB
Länsäte
Göteborg

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Björnsson, Klas Ingvar (f. 1965)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Gjörde, Per-Eric (f. 1948)
Styrelseledamot
Gjörde, Per-Eric (f. 1948)
Gjörde, Susanne Kerstin Maria (f. 1961)
Styrelsesuppleant
Gjörde, Alexandra Maria Angelique (f. 1996)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).