Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Södra Hamnvägen 8 Stallbackahamnen, 461 38, TROLLHÄTTAN
Tel.nummer
0520-490070
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556191-4713
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1976
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Trollhättans Terminal AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Trollhättans Terminal AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Trollhättan
Nyckeltal
Vinstmarginal
20,32%
26,59% (2016)
Kassalikviditet
68,66%
85,50% (2016)
Soliditet
32,71%
30,26% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
4
19 414
3 497
2 137
58 725
-
-
20,32%
68,66%
32,71%
4
20 653
4 922
3 007
64 389
0
0
26,59%
85,50%
30,26%
4
19 705
4 664
4 174
68 529
0
1 881
26,24%
80,82%
30,13%
5
19 285
1 954
2 117
75 815
0
2 335
13,30%
133,22%
27,73%
5
15 929
-1 352
271
74 896
0
2 375
-8,48%
63,52%
26,07%
5
18 168
4 981
3 662
38 506
-
2 454
29,92%
233,87%
79,48%
25
31 479
-75
838
38 291
0
8 925
-0,24%
314,44%
85,56%
34
35 191
12 750
9 639
46 154
0
10 259
37,51%
139,34%
71,36%
23
29 196
9 681
5 642
41 237
0
8 240
36,25%
65,59%
57,28%
47
40 156
8 021
3 843
46 257
0
15 431
23,05%
66,12%
35,56%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
19 390
24
3 928
3 497
20 419
234
5 403
4 922
19 647
58
5 148
4 664
18 857
428
2 452
1 954
13 243
2 686
-1 236
-1 352
16 659
1 509
4 761
4 981
30 532
947
-207
-75
34 150
1 041
12 787
12 750
27 523
1 673
9 970
9 681
39 372
784
8 899
8 021

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
52 016
6 709
58 725
-
56 417
7 972
64 389
-
60 827
7 702
68 529
-
64 105
11 711
75 816
-
63 466
11 430
74 896
-
24 495
14 011
38 506
-
26 925
11 367
38 292
-
30 802
15 353
46 155
-
33 571
7 667
41 238
-
36 398
9 860
46 258

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
13 532
7 276
0
28 145
9 772
58 725
14 395
6 525
0
34 145
9 324
64 389
16 387
5 466
0
37 145
9 530
68 528
16 214
6 166
0
44 645
8 791
75 816
14 097
6 956
0
35 848
17 995
74 896
23 826
8 689
0
0
5 991
38 506
25 964
8 713
0
0
3 615
38 292
25 126
10 010
0
0
11 018
46 154
15 487
10 427
0
3 633
11 690
41 237
9 845
8 466
0
13 033
14 913
46 257

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
4 500
19 414
-
-
-
-
-
3 000
20 653
-
-
1 881
-
953
5 000
19 705
-
-
2 335
-
1 105
4 000
19 285
-
-
2 375
-
1 100
-
15 929
-
-
2 454
-
1 123
10 000
18 168
-
-
8 925
-
3 505
-
31 479
-
-
10 259
-
3 776
-
35 191
-
-
8 240
-
3 312
-
29 196
-
-
15 431
-
5 542
-
40 156

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
4
4 848
750
8329
-5,04%
20,32%
100,00%
-15,80%
32,71%
68,66%
4
5 105
771
9813
3,93%
26,59%
100,00%
-6,62%
30,26%
85,50%
4
4 912
752
9383
4,19%
26,24%
100,00%
-9,30%
30,13%
80,82%
5
3 771
725
6126
42,39%
13,30%
100,00%
15,48%
27,73%
133,22%
5
2 649
724
1136
-20,51%
-8,48%
100,01%
-49,57%
26,07%
63,52%
5
3 332
683
7337
-45,44%
29,92%
100,00%
48,14%
79,48%
233,87%
25
1 221
502
2417
-10,59%
-0,24%
100,00%
25,39%
85,56%
314,44%
34
1 004
417
15556
24,08%
37,51%
100,00%
12,69%
71,36%
139,34%
23
1 197
509
12797
-30,09%
36,25%
100,00%
-14,62%
57,28%
65,59%
47
838
453
11225
-
23,05%
100,00%
-12,83%
35,56%
66,12%

Verksamhet & Status

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556191-4713
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1976-02-17
Juridiskt namn
Trollhättans Terminal AB
Länsäte
Trollhättan

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Forsberg, Anders Jörgen (f. 1975)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Fredriksson, Ivar Bjarne (f. 1966)
Revisorssuppleant
Baaz, Kristina Marie (f. 1964)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Vanderplaetsen, Joost (f. 1978)
Styrelseledamot
Johansson, Ylva Susanne (f. 1953)
Forsberg, Anders Jörgen (f. 1975)
Vanderplaetsen, Joost (f. 1978)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Huts, Fernand (f. 1950)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).