Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Södra Hamngatan 19-21, 411 14, GÖTEBORG
Tel.nummer
031-7691550
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556245-6219
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1984
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Lexicon Göteborg
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Lexicon Göteborg
Status
Aktiv
Kommunsäte
Göteborg
Nyckeltal
Vinstmarginal
8,57%
6,20% (2016)
Kassalikviditet
128,21%
131,27% (2016)
Soliditet
33,73%
28,12% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
10
21 249
1 805
1 541
9 062
-
-
8,57%
128,21%
33,73%
9
19 156
1 185
1 185
6 813
0
0
6,20%
131,27%
28,12%
9
14 972
595
595
4 080
0
3 745
4,01%
112,81%
17,92%
11
14 023
-1 435
-1 435
3 545
0
4 156
-10,04%
101,59%
3,84%
11
16 785
-1 274
-1 138
6 400
0
4 629
-7,56%
121,60%
24,56%
14
20 899
504
260
9 454
-
5 866
2,47%
132,81%
29,79%
15
21 505
1 075
943
7 844
0
5 417
5,04%
128,46%
31,23%
13
21 864
907
907
7 468
533
4 042
4,26%
104,70%
20,18%
13
13 903
-1 588
-1 588
6 878
507
3 795
-11,45%
116,38%
29,02%
17
19 387
-421
-229
8 675
957
4 670
-2,12%
150,85%
41,31%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
21 139
110
1 811
1 805
19 156
-
1 188
1 185
14 972
-
600
595
14 023
-
-1 430
-1 435
16 785
-
-1 278
-1 274
20 772
127
480
504
21 505
-
1 074
1 075
21 864
-
930
907
13 865
38
-1 593
-1 588
19 387
-
-448
-421

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 308
7 755
9 063
-
309
6 504
6 813
-
204
3 876
4 080
-
60
3 484
3 544
-
431
5 968
6 399
-
556
8 898
9 454
-
779
7 065
7 844
-
1 115
6 354
7 469
-
1 133
5 745
6 878
-
1 516
7 159
8 675

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 057
0
0
0
6 005
9 062
1 916
0
0
0
4 896
6 812
731
0
0
0
3 349
4 080
136
0
0
84
3 324
3 544
1 572
0
0
0
4 828
6 400
2 710
136
0
0
6 608
9 454
2 450
0
0
0
5 394
7 844
1 507
0
0
0
5 962
7 469
1 996
0
0
0
4 883
6 879
3 584
0
0
397
4 694
8 675

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
1 000
21 249
-
-
-
-
-
400
19 156
-
-
3 745
-
1 333
-
14 972
-
-
4 156
-
1 564
-
14 023
-
-
4 629
-
1 914
-
16 785
-
-
5 866
-
2 239
-
20 899
-
-
5 417
-
2 060
-
21 505
533
-
4 042
-
1 805
-
21 864
507
-
3 795
-
1 821
-
13 903
957
-
4 670
-
2 475
-
19 387

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
10
2 114
670
1947
10,35%
8,57%
100,00%
8,28%
33,73%
128,21%
9
2 128
659
1292
27,95%
6,20%
100,00%
8,39%
28,12%
131,27%
9
1 664
573
682
6,77%
4,01%
100,00%
3,52%
17,92%
112,81%
11
1 275
526
-1318
-16,46%
-10,04%
100,00%
1,14%
3,84%
101,59%
11
1 526
610
-1056
-19,19%
-7,56%
60,83%
6,79%
24,56%
121,60%
14
1 484
582
851
-3,41%
2,47%
65,99%
11,02%
29,79%
132,81%
15
1 434
510
1479
-1,64%
5,04%
64,23%
7,77%
31,23%
128,46%
13
1 682
500
1339
57,69%
4,26%
57,03%
1,79%
20,18%
104,70%
13
1 067
483
-1195
-28,48%
-11,45%
65,80%
6,22%
29,02%
116,38%
17
1 140
504
-143
-
-2,12%
69,81%
12,71%
41,31%
150,85%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom byggbranchen, ventilation och rör. Köpa, sälja äga och förvalta fast och lös egendom inom byggbranschen samt aktier, andelar och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556245-6219
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1984-06-14
Juridiskt namn
Lexicon Göteborg
Länsäte
Göteborg

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Swanbeck, Eva Katarina (f. 1964)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Berglund, Emil Karl-Gustaf (f. 1977)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Badenfors, Jan Åke (f. 1957)
Styrelseledamot
Badenfors, Jan Åke (f. 1957)
Swanbeck, Eva Katarina (f. 1964)
Styrelsesuppleant
Vanhaniemi, Eva Kristina (f. 1958)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).