Taxi Gotland AB

Taxi Gotland AB

Välkommen till Taxi Gotland!

Taxi Gotland erbjuder bekväma trygga och säkra persontransporter, budkörningar, färdtjänstresor till privatpersoner, näringsliv, stat och kommuner.

Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Österväg 26, 621 45, VISBY
Tel.nummer
0498-200200
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556334-6963
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1988
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Taxi Gotland AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Taxi Gotland AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Gotland
Nyckeltal
Vinstmarginal
-6,19%
5,03% (2016)
Kassalikviditet
106,73%
122,25% (2016)
Soliditet
11,57%
25,11% (2016)
Bruttovinstmarginal
80,50%
80,24% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
5
4 858
-295
-295
2 870
-
-
-6,19%
106,73%
11,57%
5
4 049
197
197
2 497
0
0
5,03%
122,25%
25,11%
5
3 836
-74
-74
3 176
0
1 649
-1,90%
105,03%
13,54%
5
3 869
313
313
2 858
0
1 480
8,09%
119,88%
17,63%
5
3 344
-295
-295
2 306
0
1 416
-8,79%
106,62%
8,28%
6
3 472
-111
-111
2 591
-
1 496
-3,17%
116,72%
18,76%
5
3 207
161
118
2 545
24
1 337
5,05%
119,66%
23,46%
5
3 082
58
50
2 207
24
1 294
1,91%
111,17%
21,70%
5
2 979
133
133
2 062
24
1 243
5,34%
104,29%
20,76%
5
2 692
75
75
1 362
0
1 162
3,08%
88,66%
21,73%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
4 682
176
-290
-295
3 933
116
-73
197
3 836
-
-77
-74
3 869
-
298
313
3 344
-
-313
-295
3 472
-
-145
-111
3 207
-
118
161
3 082
-
54
58
2 979
-
159
133
2 692
-
81
75

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
95
2 775
2 870
-
195
2 302
2 497
-
288
2 888
3 176
-
27
2 831
2 858
-
28
2 278
2 306
-
105
2 486
2 591
-
185
2 360
2 545
-
265
1 942
2 207
-
336
1 726
2 062
-
399
963
1 362

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
332
0
0
0
2 539
2 871
627
0
0
0
1 870
2 497
430
0
0
0
2 746
3 176
504
0
0
0
2 354
2 858
191
0
0
0
2 115
2 306
486
0
0
0
2 105
2 591
597
0
0
0
1 948
2 545
479
0
0
0
1 728
2 207
428
0
0
0
1 633
2 061
296
0
0
0
1 067
1 363

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
4 858
-
-
-
-
-
-
4 049
-
-
1 649
-
609
-
3 836
-
-
1 480
-
528
-
3 869
-
-
1 416
-
507
-
3 344
-
-
1 496
-
539
-
3 472
24
-
1 337
-
481
-
3 207
24
-
1 294
-
429
-
3 082
24
-
1 243
-
428
-
2 979
-
-
1 162
-
440
-
2 692

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
5
936
559
-190
19,04%
-6,19%
80,50%
5,04%
11,57%
106,73%
5
787
481
25
2,53%
5,03%
80,24%
10,98%
25,11%
122,25%
5
767
454
-52
-0,85%
-1,90%
100,00%
3,70%
13,54%
105,03%
5
774
403
300
15,70%
8,09%
100,00%
12,33%
17,63%
119,88%
5
669
391
-236
-3,69%
-8,79%
100,03%
4,87%
8,28%
106,62%
6
579
342
-65
8,26%
-3,17%
100,00%
10,97%
18,76%
116,72%
5
641
366
198
4,06%
5,05%
100,00%
12,85%
23,46%
119,66%
5
616
345
134
3,46%
1,91%
100,00%
6,94%
21,70%
111,17%
5
596
335
241
10,66%
5,34%
100,00%
3,12%
20,76%
104,29%
5
538
329
156
-
3,08%
100,00%
-3,86%
21,73%
88,66%

Verksamhet & Status

Bolaget skall driva handel med växter och trädgårdstillbehör ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556334-6963
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1988-09-20
Juridiskt namn
Taxi Gotland AB
Länsäte
Gotland

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Lindeberg, Carl Fredrik Christian (f. 1953)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Levander, Anita Eva Marianne (f. 1965)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Melander, Alf Peter (f. 1962)
Styrelseledamot
Friberg, Nils Göran Gustav (f. 1956)
Melander, Alf Peter (f. 1962)
Jakobsson, Christer Kjell (f. 1963)
Söderström, Dan Rune William (f. 1965)
Gavelin, Christer Fredrik (f. 1975)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Bolander, Sigrid Elisabeth Maria (f. 1957)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).