Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Turbinvägen 8, 591 61, MOTALA
Tel.nummer
0141-52020
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556362-4641
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1989
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Specma AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Specma Wiro AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Motala
Nyckeltal
Vinstmarginal
8,34%
8,45% (2016)
Kassalikviditet
240,06%
225,89% (2016)
Soliditet
67,74%
66,74% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
56
105 935
8 681
5 678
57 230
2 769
17 543
8,34%
240,06%
67,74%
52
119 549
9 711
5 746
52 509
2 643
17 515
8,45%
225,89%
66,74%
44
104 828
12 177
7 076
44 815
0
17 306
11,96%
153,00%
61,36%
35
80 433
3 458
291
39 091
0
14 194
4,68%
194,26%
46,14%
34
76 654
3 077
75
37 511
0
12 213
4,47%
200,77%
48,24%
34
69 115
-2 351
42
34 138
-
11 412
-2,91%
156,19%
52,21%
38
83 311
5 397
2 692
40 013
0
11 373
6,84%
128,61%
44,58%
28
60 587
1 979
1 438
31 302
0
8 979
3,50%
165,41%
44,09%
25
51 314
1 609
1 153
26 322
0
7 746
3,26%
248,30%
47,02%
37
56 782
2 244
1 442
26 275
0
8 981
4,03%
227,34%
42,70%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
105 119
816
8 771
8 681
115 692
3 857
9 779
9 711
103 042
1 786
12 316
12 177
79 241
1 192
3 651
3 458
74 979
1 675
3 259
3 077
67 615
1 500
-2 052
-2 351
82 279
1 032
5 439
5 397
58 907
1 680
1 994
1 979
49 984
1 330
1 625
1 609
56 774
8
2 289
2 244

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
3 068
54 163
57 231
-
3 482
49 027
52 509
-
3 650
41 165
44 815
-
3 024
36 067
39 091
-
3 272
34 239
37 511
-
3 183
30 954
34 137
-
3 929
36 084
40 013
-
2 661
28 641
31 302
-
1 581
24 741
26 322
-
1 725
24 550
26 275

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
31 574
9 223
923
1 944
13 566
57 230
28 896
7 882
799
1 944
12 988
52 509
23 150
5 575
721
1 944
13 424
44 814
16 074
2 515
834
9 300
10 368
39 091
15 783
2 963
1 494
8 644
8 627
37 511
15 637
2 803
231
6 275
9 191
34 137
15 595
2 873
35
8 244
13 266
40 013
12 903
1 152
35
8 244
8 969
31 303
11 465
1 170
35
8 244
5 408
26 322
10 312
1 165
135
8 244
6 419
26 275

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
2 769
-
17 543
-
8 912
5 000
105 935
2 643
-
17 515
-
8 613
3 000
119 549
-
-
17 306
-
7 211
-
104 828
-
-
14 194
-
4 452
-
80 433
-
-
12 213
-
5 383
-
76 654
-
-
11 412
-
4 462
-
69 115
-
-
11 373
-
4 507
-
83 311
-
-
8 979
-
3 725
-
60 587
-
-
7 746
-
3 285
-
51 314
-
-
8 981
-
3 394
-
56 782

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
56
1 877
532
10620
-9,14%
8,34%
100,00%
38,62%
67,74%
240,06%
52
2 225
564
11777
12,28%
8,45%
100,00%
31,15%
66,74%
225,89%
44
2 342
571
14101
30,04%
11,96%
100,00%
26,92%
61,36%
153,00%
35
2 264
574
5472
5,68%
4,68%
100,00%
32,43%
46,14%
194,26%
34
2 205
533
5556
10,89%
4,47%
100,00%
34,16%
48,24%
200,77%
34
1 989
483
-1045
-17,82%
-2,91%
100,00%
32,19%
52,21%
156,19%
38
2 165
440
6131
39,68%
6,84%
100,00%
27,73%
44,58%
128,61%
28
2 104
472
2652
17,85%
3,50%
100,00%
33,40%
44,09%
165,41%
25
1 999
458
2214
-11,96%
3,26%
100,00%
38,68%
47,02%
248,30%
37
1 534
345
3050
-
4,03%
35,50%
31,94%
42,70%
227,34%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva tillverkning och distribution av reklam- trycksaker, produktion och försäljning av annonsmaterial,idka utgivning av kuponghäften i Sverige, tillhandahålla internetportaler och bedriva värdepappersförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556362-4641
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1989-06-07
Juridiskt namn
Specma Wiro AB
Länsäte
Motala

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Lundgren, Mats (f. 1953)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Nilsson, Pär Thomas (f. 1962)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Jägnefält, Bo Tore Ingemar (f. 1949)
Styrelseledamot
Jägnefält, Bo Tore Ingemar (f. 1949)
Lundgren, Mats (f. 1953)
Lövgren, Claes Peter (f. 1965)
Graakjær, Morten Kjær (f. 1978)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).