Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Tillinge Hovdesta 13, 745 94, ENKÖPING
Tel.nummer
Saknas
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556536-5722
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1996
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Hyrtältet i Enköping AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Enköping
Nyckeltal
Vinstmarginal
8,94%
6,40% (2016)
Kassalikviditet
131,81%
117,34% (2016)
Soliditet
50,19%
42,27% (2016)
Bruttovinstmarginal
79,46%
76,14% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
11
10 557
894
470
3 507
-
-
8,94%
131,81%
50,19%
11
10 792
632
333
3 328
0
0
6,40%
117,34%
42,27%
11
10 446
580
360
3 838
0
3 487
6,08%
131,14%
37,75%
12
10 000
-3
140
2 819
0
3 876
0,46%
77,53%
35,53%
11
8 846
-114
15
2 690
0
3 667
-1,04%
84,82%
37,57%
10
8 986
522
299
2 841
-
3 330
6,22%
96,33%
39,71%
10
8 670
79
25
2 378
1 091
2 052
1,06%
86,98%
32,08%
10
9 232
555
153
2 323
1 091
2 097
6,40%
97,46%
42,75%
10
7 392
7
10
2 306
1 010
1 782
0,24%
116,32%
39,71%
10
8 512
567
263
2 756
1 079
1 921
7,23%
157,48%
46,01%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
10 380
177
924
894
10 673
119
681
632
10 337
109
627
580
9 937
63
46
-3
8 749
97
-114
-114
8 842
144
531
522
8 517
153
79
79
8 952
280
560
555
7 370
22
1
7
8 304
208
554
567

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 299
2 208
3 507
-
1 341
1 988
3 329
-
1 001
2 837
3 838
-
1 263
1 555
2 818
-
1 113
1 577
2 690
-
1 117
1 725
2 842
-
1 065
1 313
2 378
-
1 234
1 090
2 324
-
911
1 395
2 306
-
1 025
1 731
2 756

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
980
1 000
-
125
1 402
3 507
810
765
-
225
1 528
3 328
976
606
-
325
1 930
3 837
617
493
-
199
1 509
2 818
477
684
-
48
1 482
2 691
462
854
-
-
1 526
2 842
163
769
-
157
1 290
2 379
398
763
-
180
983
2 324
525
501
-
133
1 146
2 305
825
568
-
300
1 063
2 756

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
450
10 557
-
-
-
-
-
300
10 792
-
-
3 487
-
1 158
500
10 446
-
-
3 876
-
1 224
-
10 000
-
-
3 667
-
1 274
-
8 846
-
-
3 330
-
1 284
-
8 986
1 091
-
2 052
-
1 115
-
8 670
1 091
-
2 097
-
1 105
260
9 232
1 010
-
1 782
-
973
280
7 392
1 079
-
1 921
-
1 095
310
8 512

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
11
944
444
1399
-2,75%
8,94%
79,46%
7,76%
50,19%
131,81%
11
970
445
1186
3,25%
6,40%
76,14%
4,31%
42,27%
117,34%
11
940
440
1107
4,03%
6,08%
77,24%
8,77%
37,75%
131,14%
12
828
438
536
13,58%
0,46%
81,84%
0,46%
35,53%
77,53%
11
795
457
361
-1,05%
-1,04%
83,20%
1,09%
37,57%
84,82%
10
884
463
999
3,82%
6,22%
86,78%
2,25%
39,71%
96,33%
10
852
440
501
-4,86%
1,06%
79,65%
0,27%
32,08%
86,98%
10
895
443
949
21,47%
6,40%
81,57%
1,20%
42,75%
97,46%
10
737
393
413
-11,25%
0,24%
86,57%
3,38%
39,71%
116,32%
10
830
426
980
-
7,23%
83,68%
8,04%
46,01%
157,48%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva mekanisk verkstad och legotillverkning samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556536-5722
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1996-11-30
Juridiskt namn
Hyrtältet i Enköping AB
Länsäte
Enköping

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Hellblom, Rikard Sune (f. 1973)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Sternesjö, Eva Carina (f. 1968)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Dibell, Lars Erik Marcus (f. 1976)
Styrelseledamot
Segersten, Henrik Johan (f. 1970)
Hellblom, Rikard Sune (f. 1973)
Dibell, Lars Erik Marcus (f. 1976)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).