Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Nordkalottvägen 4 B, 972 54, LULEÅ
Tel.nummer
0920-10000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556328-2143
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1988
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Luleå Taxi AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Luleå Taxi AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Luleå
Nyckeltal
Vinstmarginal
0,07%
4,00% (2016)
Kassalikviditet
190,05%
227,37% (2016)
Soliditet
52,15%
59,95% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
1
68 703
29
434
8 968
-
-
0,07%
190,05%
52,15%
1
71 160
2 801
1 678
9 007
0
0
4,00%
227,37%
59,95%
2
62 878
606
342
7 219
0
1 009
1,05%
179,35%
44,53%
2
57 809
1 300
699
6 945
0
1 031
2,29%
178,70%
39,50%
1
54 887
475
451
4 940
0
474
0,90%
149,38%
35,00%
1
5 460
-76
-76
4 053
-
307
-1,03%
149,75%
31,53%
1
5 755
-298
-298
3 208
301
13
-4,88%
152,31%
37,13%
2
6 598
437
427
4 765
122
200
6,91%
139,02%
31,27%
8
6 663
448
448
3 786
169
2 840
6,79%
127,19%
28,08%
10
6 945
-226
-226
3 417
129
2 897
-3,04%
105,32%
17,97%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
68 703
-
-453
29
71 160
-
2 843
2 801
62 799
79
662
606
57 527
282
1 258
1 300
54 887
-
241
475
5 459
1
-67
-76
5 754
1
-296
-298
6 524
74
449
437
6 656
7
438
448
6 931
14
-307
-226

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 152
7 815
8 967
-
1 413
7 594
9 007
-
1 340
5 879
7 219
-
1 205
5 740
6 945
-
146
4 795
4 941
-
92
3 962
4 054
-
108
3 101
3 209
-
182
4 582
4 764
-
267
3 518
3 785
-
396
3 021
3 417

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
4 044
811
0
0
4 112
8 967
4 450
1 217
0
0
3 340
9 007
2 771
569
0
600
3 278
7 218
2 429
403
0
900
3 212
6 944
1 729
0
0
0
3 210
4 939
1 278
0
0
144
2 631
4 053
1 191
0
0
0
2 017
3 208
1 490
0
0
0
3 275
4 765
1 063
0
0
0
2 722
3 785
614
0
0
0
2 802
3 416

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
68 703
-
-
-
-
-
840
71 160
-
-
1 009
-
378
-
62 878
-
-
1 031
-
326
-
57 809
-
-
474
-
166
-
54 887
-
-
307
-
83
-
5 460
301
-
13
-
59
-
5 755
122
-
200
-
129
-
6 598
169
-
2 840
-
802
-
6 663
129
-
2 897
-
859
-
6 945

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
1
68 703
144
-165
-3,45%
0,07%
100,00%
5,39%
52,15%
190,05%
1
71 160
271
3125
13,31%
4,00%
100,00%
5,98%
59,95%
227,37%
2
31 400
694
944
9,16%
1,05%
100,00%
4,14%
44,53%
179,35%
2
28 764
683
1540
4,81%
2,29%
100,00%
4,39%
39,50%
178,70%
1
54 887
646
267
905,44%
0,90%
100,00%
2,89%
35,00%
149,38%
1
5 459
355
-44
-5,13%
-1,03%
100,00%
24,38%
31,53%
149,75%
1
5 754
366
-221
-11,80%
-4,88%
100,00%
18,84%
37,13%
152,31%
2
3 262
230
534
-1,98%
6,91%
100,00%
20,03%
31,27%
139,02%
8
832
481
560
-3,97%
6,79%
100,00%
11,96%
28,08%
127,19%
10
693
397
24
-
-3,04%
100,00%
3,16%
17,97%
105,32%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva skogsavverkning samt äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556328-2143
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1988-06-15
Juridiskt namn
Luleå Taxi AB
Länsäte
Luleå

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Weinehall, Hans Tommy Natanael (f. 1953)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Taavo, Ulf Thomas (f. 1975)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Karlsson, Per Niklas (f. 1979)
Styrelseledamot
Modig, Kurt Peter (f. 1967)
Häggkvist, Roger Mattias (f. 1971)
Karlsson, Per Niklas (f. 1979)
Standar, Gustav Daniel (f. 1982)
Åman, Hans Erik Malte (f. 1988)
Styrelsesuppleant
Johansson, Karl Henry (f. 1952)
Strömgren, Leif Martin (f. 1988)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).