Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
E A Rosengrens gata 32, 421 31, VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel.nummer
031-7067605
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556523-7533
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1995
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Conseus Network AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Conseus AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Mölndal
Nyckeltal
Vinstmarginal
7,18%
5,23% (2016)
Kassalikviditet
500,58%
244,74% (2016)
Soliditet
80,97%
61,27% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
1
1 559
112
84
904
-
-
7,18%
500,58%
80,97%
1
1 930
29
20
1 154
0
0
5,23%
244,74%
61,27%
1
1 977
64
11
1 111
0
373
9,05%
281,01%
67,87%
1
1 430
-28
12
875
0
320
0,28%
451,88%
84,91%
1
1 211
-443
-10
934
0
339
-36,58%
424,52%
82,36%
1
2 244
273
189
1 917
-
380
15,49%
276,47%
63,48%
2
2 095
-87
-46
1 533
0
409
8,26%
380,00%
71,88%
2
2 811
530
306
1 694
365
24
18,85%
406,98%
73,52%
2
1 750
249
172
1 206
354
82
14,34%
378,84%
70,98%
2
1 637
287
175
1 388
345
97
17,78%
525,10%
74,65%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 559
-
112
112
1 930
-
24
29
1 977
-
111
64
1 430
-
-35
-28
1 211
-
-464
-443
2 214
30
284
273
2 095
-
163
-87
2 811
-
528
530
1 750
-
241
249
1 637
-
246
287

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
43
861
904
-
61
1 094
1 155
-
106
1 006
1 112
-
275
601
876
-
276
658
934
-
273
1 645
1 918
-
238
1 295
1 533
-
412
1 282
1 694
-
293
913
1 206
-
111
1 276
1 387

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
732
-
-
-
172
904
707
-
-
-
447
1 154
754
-
-
-
358
1 112
743
-
-
-
133
876
731
49
-
-
155
935
841
482
-
-
595
1 918
726
482
-
-
325
1 533
772
607
-
-
315
1 694
466
500
-
-
241
1 207
654
490
-
-
243
1 387

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
140
1 559
-
-
-
-
-
60
1 930
-
-
373
-
257
66
1 977
-
-
320
-
253
-
1 430
-
-
339
-
275
-
1 211
-
-
380
-
298
100
2 244
-
-
409
-
298
-
2 095
365
-
24
-
122
-
2 811
354
-
82
-
136
-
1 750
345
-
97
-
143
360
1 637

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
1
1 559
705
129
-19,22%
7,18%
100,00%
44,19%
80,97%
500,58%
1
1 930
695
41
-2,38%
5,23%
100,00%
33,52%
61,27%
244,74%
1
1 977
638
120
38,25%
9,05%
100,00%
32,78%
67,87%
281,01%
1
1 430
573
-35
18,08%
0,28%
100,00%
32,73%
84,91%
451,88%
1
1 211
616
-463
-45,30%
-36,58%
100,08%
41,54%
82,36%
424,52%
1
2 214
699
287
5,68%
15,49%
100,00%
47,43%
63,48%
276,47%
2
1 048
187
873
-25,47%
8,26%
100,00%
46,30%
71,88%
380,00%
2
1 406
256
547
60,63%
18,85%
100,00%
34,40%
73,52%
406,98%
2
875
287
288
6,90%
14,34%
100,00%
38,40%
70,98%
378,84%
2
819
297
294
-
17,78%
100,00%
63,10%
74,65%
525,10%

Verksamhet & Status

Föremålet för bolagets verksamhet är entreprenad, såsom gods- transport, vägunderhåll, grävning, dikning, schaktning, slam- sugning, högtrycksspolning, skogsröjning, kranlyft, grönyte- entreprenad samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556523-7533
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1995-07-26
Juridiskt namn
Conseus AB
Länsäte
Mölndal

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Karlsson, Jan Christer (f. 1960)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Trodler, Bernd Uwe (f. 1955)
Styrelsesuppleant
Andersson, Ann-Sofie Margareta (f. 1958)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).