Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Drottninggatan 70, 111 21, STOCKHOLM
Tel.nummer
08-200490
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556071-0914
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1960
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Wilh Petterssons Guldsmedsaffär AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Wilh Petterssons Guldsmedsaffär AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
7,76%
6,40% (2016)
Kassalikviditet
157,03%
158,03% (2016)
Soliditet
67,76%
68,05% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
12
24 862
1 905
1 254
13 991
-
-
7,76%
157,03%
67,76%
11
22 986
1 461
858
13 192
0
0
6,40%
158,03%
68,05%
12
25 451
4 316
2 666
14 962
0
3 882
17,10%
201,11%
72,58%
12
23 586
1 011
977
12 270
0
3 887
4,34%
106,97%
65,40%
15
20 659
475
143
11 393
0
3 747
2,34%
96,79%
68,05%
14
21 881
1 870
1 033
11 271
-
4 292
8,85%
262,68%
70,66%
15
21 655
788
453
10 181
0
4 344
3,70%
255,65%
69,66%
15
18 888
582
565
10 055
844
3 622
3,13%
246,51%
70,27%
15
20 267
1 263
783
10 249
1 107
3 180
6,31%
176,83%
71,54%
13
17 782
1 775
1 254
9 161
975
2 349
10,10%
158,85%
75,30%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
24 764
98
1 920
1 905
22 948
38
1 468
1 461
25 297
154
4 324
4 316
23 571
15
1 017
1 011
20 652
7
459
475
21 222
659
1 836
1 870
21 520
135
750
788
18 843
45
26
582
20 267
-
1 277
1 263
17 780
2
1 772
1 775

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
3 518
10 473
13 991
-
3 787
9 405
13 192
-
4 024
10 937
14 961
-
4 144
8 127
12 271
-
4 291
7 102
11 393
-
281
10 990
11 271
-
266
9 915
10 181
-
396
9 659
10 055
-
2 261
7 988
10 249
-
2 431
6 730
9 161

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
6 863
3 355
-
498
3 274
13 990
6 609
3 036
-
842
2 704
13 191
8 752
2 702
-
351
3 157
14 962
6 586
1 845
-
496
3 343
12 270
6 108
2 109
-
373
2 802
11 392
6 465
1 922
-
358
2 524
11 269
5 932
1 487
-
531
2 230
10 180
6 029
1 329
-
519
2 178
10 055
6 264
1 370
-
457
2 158
10 249
5 980
1 177
-
315
1 689
9 161

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
1 500
24 862
-
-
-
-
-
1 000
22 986
-
-
3 882
-
1 217
3 000
25 451
-
-
3 887
-
1 169
500
23 586
-
-
3 747
-
1 013
500
20 659
-
-
4 292
-
1 116
500
21 881
-
-
4 344
-
1 325
500
21 655
844
-
3 622
-
1 333
550
18 888
1 107
-
3 180
-
1 432
800
20 267
975
-
2 349
-
1 208
500
17 782

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
12
2 064
542
2189
7,91%
7,76%
100,00%
29,07%
67,76%
157,03%
11
2 086
571
1746
-9,29%
6,40%
100,00%
29,20%
68,05%
158,03%
12
2 108
438
4581
7,32%
17,10%
100,00%
30,75%
72,58%
201,11%
12
1 964
433
1238
14,13%
4,34%
100,00%
20,30%
65,40%
106,97%
15
1 377
325
510
-2,69%
2,34%
100,00%
20,82%
68,05%
96,79%
14
1 516
402
1963
-1,38%
8,85%
100,00%
39,89%
70,66%
262,68%
15
1 435
384
880
14,21%
3,70%
100,00%
35,71%
69,66%
255,65%
15
1 256
395
191
-7,03%
3,13%
100,00%
39,70%
70,27%
246,51%
15
1 351
387
1462
13,99%
6,31%
100,00%
28,77%
71,54%
176,83%
13
1 368
359
2054
-
10,10%
100,00%
28,35%
75,30%
158,85%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva rörinstallationer och idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556071-0914
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1960-02-23
Juridiskt namn
Wilh Petterssons Guldsmedsaffär AB
Länsäte
Stockholm

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Pettersson, Carl Stefan (f. 1962)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Larsson, Karl Erik Sture (f. 1955)
Revisorssuppleant
Martinsson, Leif Håkan (f. 1951)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Pettersson, Mats Kenneth (f. 1966)
Styrelseledamot
Pettersson, Carl Stefan (f. 1962)
Pettersson, Mats Kenneth (f. 1966)
Styrelsesuppleant
Pettersson, Eva Margareta (f. 1936)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).