Mauritz Luthström AB

Ekonomisk rating (2017)

2
Mycket väl godkänd Poäng: 12/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Seminariegatan 28, 752 28, UPPSALA
Tel.nummer
018-532960
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556199-8013
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1979
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Mauritz Luthström AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Mauritz Luthström AB
Status
Reklamspärrad enhet
Kommunsäte
Uppsala
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 12/15: Mycket väl godkänd

Tillväxten är ok, lönsamheten är bra och den finansiella styrkan är utmärkt. Genomgående har det här företaget bra eller utmärkta värden också i jämförelse med andra företag.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
6,05% (2016)
Kassalikviditet
Saknas
249,32% (2016)
Soliditet
Saknas
67,99% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
0
21 648
0
0
55
0
0
-
-
-
17
22 823
1 347
657
6 162
0
0
6,05%
249,32%
67,99%
19
22 710
1 566
917
4 758
0
4 740
7,08%
249,85%
66,11%
19
24 606
1 448
891
4 255
0
4 780
6,25%
146,94%
45,35%
19
21 540
339
217
3 475
0
4 604
1,72%
74,24%
23,09%
18
21 551
-240
3
3 888
-
4 489
-1,14%
172,11%
55,74%
17
22 904
908
504
3 880
0
4 437
4,04%
222,42%
60,72%
16
23 672
1 097
587
3 349
699
3 507
4,71%
136,72%
50,06%
18
23 571
-237
3
2 741
725
3 781
-0,87%
102,46%
31,21%
18
18 574
119
35
4 831
784
3 015
0,66%
85,39%
21,99%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
21 648
-
-
22 283
540
1 338
1 347
22 125
585
1 541
1 566
23 390
1 216
1 445
1 448
20 891
649
329
339
21 030
521
-300
-240
22 464
440
888
908
23 312
360
1 074
1 097
23 084
487
-200
-237
18 566
8
123
119

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
362
362
-
1 245
4 917
6 162
-
315
4 443
4 758
-
358
3 897
4 255
-
567
2 908
3 475
-
788
3 100
3 888
-
323
3 557
3 880
-
423
2 926
3 349
-
346
2 395
2 741
-
643
4 188
4 831

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
0
2 777
1 945
0
4 722
2 957
1 580
0
0
1 624
6 161
2 300
1 084
0
0
1 374
4 758
1 383
701
0
0
2 171
4 255
492
398
0
0
2 585
3 475
1 901
341
0
0
1 646
3 888
1 899
586
0
0
1 396
3 881
1 394
362
0
0
1 593
3 349
808
61
0
0
1 872
2 741
805
330
0
0
3 696
4 831

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
21 648
-
-
-
-
-
-
22 823
-
-
4 740
-
1 237
-
22 710
-
-
4 780
-
1 166
-
24 606
-
-
4 604
-
1 159
-
21 540
-
-
4 489
-
1 172
1 626
21 551
-
-
4 437
-
1 101
-
22 904
699
-
3 507
-
1 051
-
23 672
725
-
3 781
-
1 239
-
23 571
784
-
3 015
-
1 163
-
18 574

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
2777
-100,00%
-
-
-
-
-
17
1 311
351
1560
0,71%
6,05%
100,00%
14,78%
67,99%
249,32%
19
1 164
321
1739
-5,41%
7,08%
100,00%
13,87%
66,11%
249,85%
19
1 231
322
1654
11,96%
6,25%
100,00%
7,38%
45,35%
146,94%
19
1 100
307
550
-0,66%
1,72%
100,00%
1,55%
23,09%
74,24%
18
1 168
318
-108
-6,38%
-1,14%
100,00%
6,91%
55,74%
172,11%
17
1 321
329
1016
-3,64%
4,04%
100,00%
9,62%
60,72%
222,42%
16
1 457
332
1204
0,99%
4,71%
100,00%
5,72%
50,06%
136,72%
18
1 282
322
-28
24,33%
-0,87%
100,00%
2,27%
31,21%
102,46%
18
1 031
282
329
-
0,66%
100,00%
2,65%
21,99%
85,39%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva utställningsverksamhet, kampanjproduktion, marknadsundersökningar, konsultverksamhet och produktion inom marknadsföringssektorn ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556199-8013
Verksamhet
Reklamspärrad enhet
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1979-04-10
Juridiskt namn
Mauritz Luthström AB
Länsäte
Uppsala

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Allard, Thomas Georg (f. 1960)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Luthström, Josef (f. 1976)
Styrelsesuppleant
d'Sa Luthström, Brenda Angela Irene (f. 1947)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).