Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Sankta Marias väg 99, 612 92, FINSPÅNG
Tel.nummer
0122-21000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556223-7288
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1982
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Familjehemscenter i Östergötland AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Familjehemscenter i Östergötland AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Finspång
Nyckeltal
Vinstmarginal
3,83%
6,58% (2016)
Kassalikviditet
133,66%
95,81% (2016)
Soliditet
37,69%
38,47% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2007-12
2006-12
2005-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
56
17 281
-322
-410
7 890
243
8 230
0,46%
155,95%
24,44%
56
23 180
-1 354
-1 592
10 726
1 612
10 446
-3,70%
162,75%
29,27%
63
33 548
250
1 147
14 409
1 034
14 672
2,95%
157,69%
35,19%

Resultaträkning (tkr)

2007-12
2006-12
2005-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
17 233
48
35
-322
23 058
122
-806
-1 354
32 407
1 141
844
250

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2007-12
2006-12
2005-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 871
6 018
7 889
-
2 238
8 488
10 726
-
5 310
9 098
14 408

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2007-12
2006-12
2005-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 928
0
117
2 073
3 771
7 889
3 139
0
152
2 321
5 114
10 726
5 070
0
113
3 568
5 658
14 409

Löner & utdelning (tkr)

2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
243
-
8 230
-
3 173
-
17 281
1 612
-
10 446
-
4 409
-
23 180
1 034
-
14 672
-
6 005
-
33 548

Nyckeltal

2007-12
2006-12
2005-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
56
308
265
379
-25,26%
0,46%
97,92%
13,04%
24,44%
155,95%
56
412
361
-356
-28,85%
-3,70%
94,55%
14,63%
29,27%
162,75%
63
514
409
1258
-
2,95%
93,33%
10,61%
35,19%
157,69%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
8
20 906
714
364
7 806
-
8 934
3,83%
133,66%
37,69%
8
23 071
1 266
944
7 834
0
9 586
6,58%
95,81%
38,47%
6
19 101
1 121
1 026
7 432
0
8 198
7,84%
102,83%
33,25%
8
17 446
124
124
7 230
0
7 862
3,26%
73,20%
25,24%
8
15 138
-67
-67
7 488
0
7 123
1,16%
68,34%
22,72%
8
16 872
647
647
7 506
-
7 436
5,49%
69,30%
26,22%
9
15 793
458
30
8 795
0
6 742
8,12%
63,03%
19,57%
9
14 053
-216
-273
8 333
134
6 296
-0,24%
82,93%
17,29%
9
14 593
283
283
8 308
385
6 178
7,06%
82,63%
25,45%
7
14 975
785
1 204
8 437
128
6 677
11,07%
72,41%
28,81%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
20 831
75
798
714
20 719
2 352
1 355
1 266
18 084
1 017
1 407
1 121
16 370
1 076
532
124
14 684
454
160
-67
16 627
245
-1 158
647
15 143
650
1 680
458
13 405
648
465
-216
14 333
260
1 002
283
14 304
671
518
785

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
4 649
3 157
7 806
-
4 656
3 178
7 834
-
4 231
3 201
7 432
-
4 319
2 911
7 230
-
4 493
2 995
7 488
-
4 118
3 388
7 506
-
4 447
4 348
8 795
-
3 880
4 454
8 334
-
3 542
4 766
8 308
-
4 453
3 984
8 437

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
2 778
210
0
2 572
2 246
7 806
3 014
0
0
1 599
3 221
7 834
2 471
0
0
1 995
2 967
7 433
1 825
0
0
2 495
2 910
7 230
1 701
0
0
2 745
3 042
7 488
1 968
0
0
2 046
3 492
7 506
1 721
0
0
2 359
4 715
8 795
1 441
0
0
3 171
3 721
8 333
2 114
0
0
2 165
4 029
8 308
2 431
0
0
2 273
3 733
8 437

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
8 934
-
3 055
500
20 906
-
-
9 586
-
3 256
600
23 071
-
-
8 198
-
2 723
400
19 101
-
-
7 862
-
2 732
300
17 446
-
-
7 123
-
2 481
-
15 138
-
-
7 436
-
2 564
200
16 872
-
-
6 742
-
2 425
400
15 793
134
-
6 296
-
2 410
-
14 053
385
-
6 178
-
2 121
600
14 593
128
-
6 677
-
2 527
600
14 975

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
8
2 604
1 826
1200
0,54%
3,83%
100,00%
4,37%
37,69%
133,66%
8
2 590
1 960
1722
14,57%
6,58%
100,00%
-0,21%
38,47%
95,81%
6
3 014
2 224
1777
10,47%
7,84%
100,00%
1,29%
33,25%
102,83%
8
2 046
1 612
903
11,48%
3,26%
100,00%
0,01%
25,24%
73,20%
8
1 836
1 479
437
-11,69%
1,16%
100,01%
-0,32%
22,72%
68,34%
8
2 078
1 594
-888
9,80%
5,49%
100,00%
-0,63%
26,22%
69,30%
9
1 683
1 285
1893
12,97%
8,12%
100,00%
-2,42%
19,57%
63,03%
9
1 489
1 247
661
-6,47%
-0,24%
100,00%
5,47%
17,29%
82,93%
9
1 593
1 272
1207
0,20%
7,06%
98,35%
5,14%
25,45%
82,63%
7
2 043
1 732
769
-
11,07%
98,11%
1,75%
28,81%
72,41%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556223-7288
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1982-12-27
Juridiskt namn
Familjehemscenter i Östergötland AB
Länsäte
Finspång

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Ramlöv, Lars-Erik Bertil (f. 1947)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Nilsson, Nils Olof Torgny (f. 1954)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Ramlöv, Lars-Erik Bertil (f. 1947)
Styrelsesuppleant
Ramlöv, Märta Berit (f. 1949)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).