Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Storgatan 82, 941 62, PITEÅ
Tel.nummer
0911-14130
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556311-6507
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1987
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Piteå Taxi AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Piteå Taxi AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Piteå
Nyckeltal
Vinstmarginal
0,85%
2,10% (2016)
Kassalikviditet
118,77%
120,47% (2016)
Soliditet
29,71%
27,92% (2016)
Bruttovinstmarginal
16,90%
17,36% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2007-12
2006-12
2005-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
13
31 061
-495
-452
7 583
422
3 289
-0,94%
104,05%
11,49%
13
29 088
-344
-256
7 915
475
3 328
-0,59%
111,05%
16,73%
13
27 783
266
178
7 569
480
2 876
1,99%
116,88%
20,89%

Resultaträkning (tkr)

2007-12
2006-12
2005-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
31 061
-
-300
-495
29 088
-
-270
-344
27 783
-
538
266

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2007-12
2006-12
2005-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
2 363
5 220
7 583
-
2 681
5 234
7 915
-
3 139
4 430
7 569

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2007-12
2006-12
2005-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
871
0
22
1 674
5 015
7 582
1 324
0
65
1 819
4 708
7 916
1 581
0
166
2 038
3 785
7 570

Löner & utdelning (tkr)

2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
422
-
3 289
-
1 329
-
31 061
475
-
3 328
-
1 513
-
29 088
480
-
2 876
-
1 416
-
27 783

Nyckeltal

2007-12
2006-12
2005-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
13
2 389
407
70
6,78%
-0,94%
26,07%
0,66%
11,49%
104,05%
13
2 238
404
317
4,70%
-0,59%
27,25%
1,81%
16,73%
111,05%
13
2 137
367
1376
-
1,99%
32,62%
2,32%
20,89%
116,88%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
10
56 992
354
526
12 973
-
-
0,85%
118,77%
29,71%
9
54 065
1 030
113
12 509
0
0
2,10%
120,47%
27,92%
10
41 039
-48
227
9 471
0
3 672
0,18%
133,04%
32,86%
9
38 201
510
223
8 879
0
3 215
1,58%
144,84%
32,46%
10
35 876
79
68
7 920
0
3 550
0,52%
161,81%
32,46%
11
36 082
192
119
8 290
-
3 939
0,86%
159,80%
30,39%
13
35 592
268
101
9 034
0
3 896
1,13%
147,17%
26,48%
13
34 732
416
87
8 759
510
3 600
1,52%
145,80%
25,27%
12
33 990
629
322
7 398
476
3 329
2,16%
138,24%
26,06%
11
33 555
756
486
7 533
443
3 185
2,76%
119,77%
19,55%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
56 992
-
-215
354
54 065
-
1 132
1 030
41 039
-
67
-48
38 103
98
596
510
35 718
158
183
79
36 082
-
288
192
35 555
37
400
268
34 732
-
529
416
33 990
-
703
629
33 555
-
921
756

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
4 812
8 161
12 973
-
5 652
6 857
12 509
-
3 991
5 480
9 471
-
3 443
5 436
8 879
-
2 255
5 665
7 920
-
2 430
5 860
8 290
-
2 718
6 316
9 034
-
2 977
5 782
8 759
-
2 007
5 391
7 398
-
2 220
5 313
7 533

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 066
1 010
0
2 028
6 871
12 975
2 540
1 221
0
3 057
5 692
12 510
2 427
879
0
2 047
4 119
9 472
2 200
875
0
2 051
3 753
8 879
1 977
761
0
1 681
3 501
7 920
1 909
783
0
1 931
3 667
8 290
1 790
772
0
2 181
4 291
9 034
1 688
674
0
2 431
3 965
8 758
1 602
418
0
1 480
3 899
7 399
1 279
248
0
1 570
4 435
7 532

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
56 992
-
-
-
-
-
-
54 065
-
-
3 672
-
1 273
-
41 039
-
-
3 215
-
1 040
-
38 201
-
-
3 550
-
1 355
-
35 876
-
-
3 939
-
1 487
-
36 082
-
-
3 896
-
1 443
-
35 592
510
-
3 600
-
1 554
-
34 732
476
-
3 329
-
1 493
-
33 990
443
-
3 185
-
1 400
-
33 555

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
10
5 699
544
765
5,41%
0,85%
16,90%
2,26%
29,71%
118,77%
9
6 007
585
1865
31,74%
2,10%
17,36%
2,15%
27,92%
120,47%
10
4 104
506
598
7,71%
0,18%
20,75%
3,32%
32,86%
133,04%
9
4 234
490
963
6,68%
1,58%
21,53%
4,42%
32,46%
144,84%
10
3 572
499
508
-1,01%
0,52%
22,06%
6,06%
32,46%
161,81%
11
3 280
503
591
1,48%
0,86%
23,85%
6,08%
30,39%
159,80%
13
2 735
413
733
2,37%
1,13%
24,62%
5,70%
26,48%
147,17%
13
2 672
440
743
2,18%
1,52%
27,45%
5,23%
25,27%
145,80%
12
2 833
448
916
1,30%
2,16%
26,15%
4,39%
26,06%
138,24%
11
3 050
459
1175
-
2,76%
26,37%
2,62%
19,55%
119,77%

Verksamhet & Status

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att enligt vad därom stadgas i lagen (2004:46) om investeringsfonder, bedriva fondverksamhet, bedriva förvaltning av någon annans finansiella instrument och ta in uppdrag från fondbolag, förvaltningsbolag eller fondföretag.

Org.nummer
556311-6507
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1987-11-17
Juridiskt namn
Piteå Taxi AB
Länsäte
Piteå

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Malmlöf, Stig Michael (f. 1960)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Olofsson, Lennart Karl Gustaf (f. 1959)
Revisorssuppleant
Forsbäck, Christine Helen (f. 1968)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Lindberg, Bernt Henning (f. 1957)
Styrelseledamot
Blomqvist, Svante Daniel (f. 1951)
Olofsson, Hans Allan Roland (f. 1953)
Lindberg, Bernt Henning (f. 1957)
Malmlöf, Stig Michael (f. 1960)
Sandberg, Stig Anders (f. 1965)
Kjellberg, Per Mikael (f. 1971)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).