Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Kållandsgatan 52, 531 30, LIDKÖPING
Tel.nummer
0510-547825
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556630-4662
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2002
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Läcköblommor
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Läcköblommor
Status
Aktiv
Kommunsäte
Lidköping
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 11/15: Mycket väl godkänd

Tillväxten och lönsamheten är ok samtidigt som den finansiella styrkan är utmärkt. Att analysera och förbättra lönsamheten eller öka tillväxten kommer att löna sig.

Nyckeltal
Vinstmarginal
-1,08%
1,63% (2016)
Kassalikviditet
55,76%
69,83% (2016)
Soliditet
10,33%
16,54% (2016)
Bruttovinstmarginal
38,27%
42,50% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
6
8 978
-117
-117
1 743
-
-
-1,08%
55,76%
10,33%
6
8 739
116
116
1 796
0
0
1,63%
69,83%
16,54%
5
8 046
138
138
1 451
0
1 272
1,75%
56,90%
12,54%
5
7 961
227
227
1 482
0
1 279
2,93%
60,89%
2,90%
7
9 808
-309
-309
1 565
0
2 148
-2,66%
64,21%
-11,76%
7
10 523
-187
-187
1 878
455
1 593
-1,71%
74,90%
6,66%
8
11 460
-158
-158
2 390
521
1 657
-1,19%
79,02%
13,05%
8
11 538
78
78
3 071
465
1 655
0,75%
86,93%
15,30%
8
12 384
-71
-71
2 464
435
1 625
-0,49%
84,75%
15,91%
8
11 967
-460
-410
3 008
439
1 548
-3,79%
83,22%
15,39%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
8 743
235
-96
-117
8 546
193
136
116
8 045
1
139
138
7 952
9
229
227
9 808
-
-263
-309
10 523
-
-184
-187
11 460
-
-143
-158
11 538
-
87
78
12 384
-
-65
-71
11 967
-
-469
-460

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
56
1 687
1 743
-
31
1 765
1 796
-
41
1 410
1 451
-
22
1 460
1 482
-
17
1 548
1 565
-
29
1 849
1 878
-
60
2 330
2 390
-
108
2 964
3 072
-
99
2 365
2 464
-
173
2 835
3 008

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
180
-
-
-
1 562
1 742
297
-
-
-
1 498
1 795
182
-
-
-
1 269
1 451
43
-
-
129
1 309
1 481
-184
-
-
-
1 749
1 565
125
-
-
-
1 753
1 878
312
-
-
-
2 078
2 390
470
-
-
-
2 602
3 072
392
-
-
-
2 072
2 464
463
-
-
-
2 545
3 008

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
8 978
-
-
-
-
-
-
8 739
-
-
1 272
-
366
-
8 046
-
-
1 279
-
317
-
7 961
-
-
2 148
-
673
-
9 808
455
-
1 593
-
623
-
10 523
521
-
1 657
-
669
-
11 460
465
-
1 655
-
641
-
11 538
435
-
1 625
-
585
-
12 384
439
-
1 548
-
620
-
11 967

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
6
1 457
363
-83
2,31%
-1,08%
38,27%
1,43%
10,33%
55,76%
6
1 424
361
146
6,23%
1,63%
42,50%
3,12%
16,54%
69,83%
5
1 609
327
147
1,17%
1,75%
40,20%
1,75%
12,54%
56,90%
5
1 590
320
243
-18,92%
2,93%
40,24%
1,90%
2,90%
60,89%
7
1 401
403
-251
-6,79%
-2,66%
100,01%
-2,05%
-11,76%
64,21%
7
1 503
382
-153
-8,18%
-1,71%
100,00%
0,91%
6,66%
74,90%
8
1 433
357
-95
-0,68%
-1,19%
100,00%
2,20%
13,05%
79,02%
8
1 442
345
134
-6,83%
0,75%
100,00%
3,14%
15,30%
86,93%
8
1 548
331
9
3,48%
-0,49%
100,00%
2,37%
15,91%
84,75%
8
1 496
327
-346
-
-3,79%
100,00%
2,42%
15,39%
83,22%

Verksamhet & Status

Bolaget ska bedriva åkeriverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556630-4662
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2002-08-05
Juridiskt namn
Läcköblommor
Länsäte
Lidköping

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Torstensson, Karl Gunnar Johan (f. 1979)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Johansson, Hans Göran (f. 1962)
Revisorssuppleant
Näsholm, Lars Johan Niklas (f. 1967)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Torstensson, Karl Gunnar Johan (f. 1979)
Styrelsesuppleant
Torstensson, Bengt Leif-Henry (f. 1985)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).