Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Förrådsgatan 6, 572 36, OSKARSHAMN
Tel.nummer
0491-767649
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556221-6027
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1982
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Elajo Technical Education Center AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Oskarshamn
Nyckeltal
Vinstmarginal
-9,70%
-4,65% (2016)
Kassalikviditet
73,33%
85,94% (2016)
Soliditet
14,38%
14,16% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
16
15 802
-1 517
17
3 290
597
6 320
-9,70%
73,33%
14,38%
18
18 076
-829
10
3 623
591
6 395
-4,65%
85,94%
14,16%
20
19 036
-428
18
3 207
764
6 349
-2,23%
78,87%
18,77%
18
17 907
270
1
4 277
581
6 186
1,59%
90,42%
13,20%
17
14 829
-1 270
1
3 759
570
5 767
-8,75%
76,17%
9,34%
17
13 037
-1 622
-1 213
3 570
643
5 435
-12,64%
87,67%
9,78%
16
13 181
-1 153
-879
2 777
589
5 024
-8,83%
89,80%
12,46%
14
12 169
-1 425
-1 083
6 497
557
4 181
-11,78%
97,37%
5,23%
14
13 571
-483
-387
2 082
551
3 896
-3,56%
65,27%
16,33%
14
14 469
91
27
3 191
545
3 701
0,90%
62,62%
11,88%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
15 560
242
-1 509
-1 517
17 803
273
-828
-829
19 036
-
-425
-428
17 604
303
279
270
14 361
468
-1 260
-1 270
12 766
271
-1 622
-1 622
12 994
187
-1 161
-1 153
12 041
128
-1 421
-1 425
13 312
259
-476
-483
13 959
510
112
91

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 225
2 065
3 290
-
964
2 659
3 623
-
1 188
2 019
3 207
-
954
3 323
4 277
-
1 163
2 596
3 759
-
747
2 823
3 570
-
594
2 183
2 777
-
503
5 994
6 497
-
945
1 137
2 082
-
1 437
1 754
3 191

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
473
0
0
0
2 816
3 289
457
72
0
0
3 094
3 623
446
200
0
0
2 560
3 206
429
174
0
0
3 675
4 278
351
0
0
0
3 408
3 759
349
0
0
0
3 220
3 569
346
0
0
0
2 431
2 777
340
0
0
0
6 156
6 496
340
0
0
0
1 742
2 082
340
50
0
0
2 801
3 191

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
597
-
6 320
-
3 254
-
15 802
591
-
6 395
-
3 329
-
18 076
764
-
6 349
-
3 263
-
19 036
581
-
6 186
-
2 943
-
17 907
570
-
5 767
-
2 758
-
14 829
643
-
5 435
-
2 709
-
13 037
589
-
5 024
-
2 452
-
13 181
557
-
4 181
-
2 152
-
12 169
551
-
3 896
-
1 959
-
13 571
545
-
3 701
-
1 754
-
14 469

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
16
973
664
-950
-12,60%
-9,70%
100,00%
-4,83%
14,38%
73,33%
18
989
586
-285
-6,48%
-4,65%
100,00%
-2,44%
14,16%
85,94%
20
952
523
-3
8,13%
-2,23%
100,00%
-2,84%
18,77%
78,87%
18
978
543
604
22,58%
1,59%
100,00%
-2,00%
13,20%
90,42%
17
845
536
-987
12,49%
-8,75%
100,01%
-5,65%
9,34%
76,17%
17
751
526
-1385
-1,75%
-12,64%
100,00%
-3,11%
9,78%
87,67%
16
812
517
-789
7,91%
-8,83%
100,00%
-1,91%
12,46%
89,80%
14
860
513
-978
-9,55%
-11,78%
100,00%
-1,35%
5,23%
97,37%
14
951
481
137
-4,64%
-3,56%
100,00%
-4,54%
16,33%
65,27%
14
997
453
957
-
0,90%
100,00%
-7,50%
11,88%
62,62%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, inkassoverksamhet, juridisk uppdragsverksamhet, kameral uppdragsverksamhet, fakturaservice och reskontraservice samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556221-6027
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1982-10-19
Juridiskt namn
Elajo Technical Education Center AB
Länsäte
Oskarshamn

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Alexandersson, Ylva Kristina (f. 1962)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Johansson, Sara Louise (f. 1975)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Arbin, Sofia Birgitta (f. 1982)
Styrelseledamot
Alexandersson, Ylva Kristina (f. 1962)
Westerling, Lars Olov (f. 1973)
Arbin, Sofia Birgitta (f. 1982)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).