Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Sturegatan 15 B, 752 23, UPPSALA
Tel.nummer
070-6691602
E-postadress
Saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556348-1927
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1989
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Considero AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Considero AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Uppsala
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 14/15: Mycket väl godkänd

Tillväxten är hög och lönsamheten är utmärkt i det här företaget. Den underliggande ekonomiska styrkan är dessutom utmärkt. Analysera möjligheten till ytterligare tillväxt. Det kommer att placera företaget bland de främsta bolagen.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
63,83% (2016)
Kassalikviditet
Saknas
259,18% (2016)
Soliditet
Saknas
61,22% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
0
0
1
0
0
0
1
-
-
-
1
376
240
186
508
0
0
63,83%
259,18%
61,22%
1
406
280
217
542
0
0
68,97%
276,53%
63,84%
1
467
314
252
580
0
0
67,45%
288,56%
65,34%
1
178
-32
-32
265
0
50
-17,98%
420,63%
76,23%
1
504
-24
-24
371
250
-
-4,76%
270,80%
63,34%
1
793
223
164
562
310
0
28,12%
275,49%
63,70%
1
662
59
48
406
300
0
9,06%
191,51%
47,78%
1
609
-26
-26
316
300
0
-4,27%
185,88%
46,20%
1
727
202
191
448
225
0
27,92%
188,98%
47,32%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
1
376
-
239
240
406
-
280
280
467
-
315
314
178
-
-32
-32
504
-
-24
-24
793
-
223
223
662
-
60
59
609
-
-26
-26
727
-
202
202

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
50
-
218
218
-
-
508
508
-
-
542
542
-
-
580
580
-
-
265
265
-
-
371
371
-
-
562
562
-
-
406
406
-
-
316
316
-
2
446
448

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
0
317
0
0
317
311
0
0
0
196
507
346
0
0
0
196
542
379
0
0
0
201
580
202
0
0
0
63
265
235
0
0
0
137
372
358
0
0
0
204
562
194
0
0
0
212
406
146
0
0
0
170
316
212
0
0
0
236
448

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
160
376
-
-
-
-
-
220
406
-
-
-
-
-
250
467
-
-
50
-
31
-
178
250
-
-
-
116
75
504
310
-
-
-
135
100
793
300
-
-
-
132
-
662
300
-
-
-
136
-
609
225
-
-
-
110
40
727

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
317
-100,00%
-
-
-
-
-
1
376
21
239
-7,39%
63,83%
100,00%
82,98%
61,22%
259,18%
1
406
21
280
-13,06%
68,97%
100,00%
85,22%
63,84%
276,53%
1
467
24
315
162,36%
67,45%
100,00%
81,16%
65,34%
288,56%
1
178
92
-32
-64,68%
-17,98%
100,56%
113,48%
76,23%
420,63%
1
504
373
-24
-36,44%
-4,76%
100,00%
46,43%
63,34%
270,80%
1
793
445
223
19,79%
28,12%
100,00%
45,15%
63,70%
275,49%
1
662
449
60
8,70%
9,06%
100,00%
29,31%
47,78%
191,51%
1
609
447
-24
-16,23%
-4,27%
100,00%
23,97%
46,20%
185,88%
1
727
362
206
-
27,92%
100,00%
28,89%
47,32%
188,98%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556348-1927
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1989-02-13
Juridiskt namn
Considero AB
Länsäte
Uppsala

Befattningshavare

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Lundkvist, Harriette Margareta (f. 1948)
Styrelsesuppleant
Lundkvist, Åsa Katarina (f. 1975)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).