Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Bidevindsgatan 3, 652 21, KARLSTAD
Tel.nummer
054-150200
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556335-8794
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1988
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Karlstads Taxi AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Karlstads Taxi AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Karlstad
Nyckeltal
Vinstmarginal
4,65%
7,55% (2016)
Kassalikviditet
354,09%
348,05% (2016)
Soliditet
63,56%
65,43% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
4
48 225
2 209
1 061
11 253
-
-
4,65%
354,09%
63,56%
4
51 905
3 882
2 282
8 329
0
0
7,55%
348,05%
65,43%
4
47 788
1 688
971
8 864
0
1 351
3,63%
145,84%
27,37%
4
40 134
92
63
6 392
0
1 251
0,34%
115,32%
17,49%
4
37 976
259
224
4 930
0
1 218
0,72%
122,16%
21,40%
4
40 427
-139
-139
4 663
-
1 180
-0,29%
115,06%
17,80%
6
44 650
181
139
5 022
-
1 818
0,47%
120,33%
19,32%
11
41 269
182
182
5 734
391
2 558
0,54%
112,18%
14,49%
11
38 149
50
50
4 623
1
2 924
0,24%
111,17%
14,04%
10
36 861
-133
-133
4 975
6
2 513
-0,23%
108,91%
12,04%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
48 225
-
2 204
2 209
51 905
-
3 919
3 882
47 788
-
1 735
1 688
39 904
230
135
92
37 976
-
274
259
40 427
-
-122
-139
44 650
-
202
181
41 269
-
224
182
38 149
-
92
50
36 861
-
-98
-133

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
2 082
9 171
11 253
-
1 108
7 222
8 330
-
1 149
7 715
8 864
-
1 372
5 020
6 392
-
195
4 735
4 930
-
254
4 409
4 663
-
146
4 877
5 023
-
272
5 463
5 735
-
353
4 270
4 623
-
463
4 512
4 975

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
5 432
2 206
0
1 025
2 590
11 253
4 372
1 382
0
501
2 075
8 330
2 089
432
0
1 053
5 290
8 864
1 118
0
0
921
4 353
6 392
1 055
0
0
0
3 876
4 931
830
0
0
0
3 832
4 662
970
0
0
0
4 053
5 023
831
0
0
33
4 870
5 734
649
0
0
133
3 841
4 623
599
0
0
233
4 143
4 975

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
48 225
-
-
-
-
-
-
51 905
-
-
1 351
-
514
-
47 788
-
-
1 251
-
484
-
40 134
-
-
1 218
-
387
-
37 976
-
-
1 180
-
385
-
40 427
-
-
1 818
-
591
-
44 650
391
-
2 558
-
1 081
-
41 269
1
-
2 924
-
1 098
-
38 149
6
-
2 513
-
957
-
36 861

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
4
12 056
536
2595
-7,09%
4,65%
100,00%
13,65%
63,56%
354,09%
4
12 976
506
4187
8,62%
7,55%
100,00%
9,92%
65,43%
348,05%
4
11 947
469
1958
19,76%
3,63%
100,00%
5,07%
27,37%
145,84%
4
9 976
440
358
5,08%
0,34%
100,00%
1,67%
17,49%
115,32%
4
9 494
407
333
-6,06%
0,72%
100,00%
2,26%
21,40%
122,16%
4
10 107
397
10
-9,46%
-0,29%
100,00%
1,43%
17,80%
115,06%
6
7 442
410
328
8,19%
0,47%
100,00%
1,85%
19,32%
120,33%
11
3 752
370
356
8,18%
0,54%
100,00%
1,44%
14,49%
112,18%
11
3 468
369
225
3,49%
0,24%
100,00%
1,12%
14,04%
111,17%
10
3 686
350
33
-
-0,23%
100,00%
1,00%
12,04%
108,91%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva handel med isoleringsmaterial, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556335-8794
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1988-10-27
Juridiskt namn
Karlstads Taxi AB
Länsäte
Karlstad

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Nilsson, Berit Katarina (f. 1965)
Revisorssuppleant
Selander, Ulf Anders (f. 1961)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Johnsen Edman, Helge Anders (f. 1969)
Styrelseledamot
Johnsen, Helge (f. 1938)
Johnsen Edman, Helge Anders (f. 1969)
Nilsson, Lars-Ola (f. 1970)
Shariati, Seyed Mahmoud (f. 1981)
Forsell, Torgny Lars Erik (f. 1981)
Styrelsesuppleant
Hertzberg, Sven Ragnar Henrik (f. 1939)
Eriksson, Karl Anders (f. 1960)
Wennberg, Lars Magnus (f. 1979)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).