Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Kosterögatan 5 1tr, 211 24, MALMÖ
Tel.nummer
08-12142312
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556391-2681
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1990
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Taxi Kurir AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Taxi Kurir i Malmö AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Malmö
Nyckeltal
Vinstmarginal
-0,59%
0,16% (2016)
Kassalikviditet
124,82%
129,60% (2016)
Soliditet
21,91%
26,23% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
9
233 317
-1 379
-1 619
30 255
-
-
-0,59%
124,82%
21,91%
10
272 768
437
137
31 352
0
0
0,16%
129,60%
26,23%
11
263 009
494
289
29 213
0
3 882
0,19%
125,42%
26,31%
23
237 360
702
22
29 419
0
8 121
0,33%
124,15%
25,14%
22
170 892
409
289
31 222
0
7 638
0,32%
140,67%
30,05%
24
175 190
616
68
31 893
-
7 876
0,50%
143,96%
28,51%
26
182 193
1 161
896
38 352
555
7 812
0,82%
135,50%
23,58%
27
158 959
-861
77
37 850
601
8 439
-0,43%
131,01%
21,73%
27
159 084
5 269
440
37 306
535
8 353
3,36%
124,41%
23,10%
22
166 303
1 389
1 100
20 810
515
5 933
0,85%
123,50%
30,67%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
233 205
112
-1 486
-1 379
272 768
-
351
437
263 009
-
420
494
237 360
-
619
702
170 892
-
459
409
175 190
-
803
616
182 193
-
1 457
1 161
158 959
-
997
-861
159 084
-
5 335
5 269
166 303
-
1 400
1 389

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
624
29 630
30 254
-
1 364
29 988
31 352
-
2 129
27 085
29 214
-
3 256
26 163
29 419
-
5 418
25 804
31 222
-
6 888
25 006
31 894
-
9 872
28 480
38 352
-
11 345
26 505
37 850
-
14 904
22 402
37 306
-
3 142
17 667
20 809

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
6 605
32
0
0
23 618
30 255
8 225
0
0
0
23 128
31 353
7 685
0
0
0
21 528
29 213
7 395
0
0
1 036
20 987
29 418
7 373
2 575
0
3 034
18 239
31 221
7 084
2 575
0
4 916
17 319
31 894
7 016
2 600
0
7 754
20 983
38 353
6 120
2 700
0
8 855
20 175
37 850
6 043
3 300
0
10 087
17 876
37 306
5 603
1 000
0
42
14 165
20 810

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
233 317
-
-
-
-
-
-
272 768
-
-
3 882
-
1 474
-
263 009
-
-
8 121
-
3 053
-
237 360
-
-
7 638
-
2 853
-
170 892
-
-
7 876
-
2 726
-
175 190
555
-
7 812
-
2 704
-
182 193
601
-
8 439
-
3 052
-
158 959
535
-
8 353
-
3 102
-
159 084
515
-
5 933
-
2 377
-
166 303

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
9
25 912
719
-658
-14,50%
-0,59%
100,00%
2,58%
21,91%
124,82%
10
27 277
578
1267
3,71%
0,16%
100,00%
2,51%
26,23%
129,60%
11
23 910
499
1723
10,81%
0,19%
100,00%
2,11%
26,31%
125,42%
23
10 320
491
4497
38,89%
0,33%
100,00%
2,18%
25,14%
124,15%
22
7 768
488
3996
-2,45%
0,32%
100,00%
4,43%
30,05%
140,67%
24
7 300
444
4112
-3,84%
0,50%
100,00%
4,39%
28,51%
143,96%
26
7 007
429
4878
14,62%
0,82%
100,00%
4,11%
23,58%
135,50%
27
5 887
454
4819
-0,08%
-0,43%
100,00%
3,98%
21,73%
131,01%
27
5 892
453
6725
-4,34%
3,36%
100,00%
2,85%
23,10%
124,41%
22
7 559
413
2806
-
0,85%
100,00%
2,11%
30,67%
123,50%

Verksamhet & Status

Bolaget ska bedriva däckservice, montering av däck. Tvätt och rekonditionering av bilar, båtar och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556391-2681
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1990-03-21
Juridiskt namn
Taxi Kurir i Malmö AB
Länsäte
Malmö

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Edlund, Nils Olov Tommy (f. 1963)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Nyberg, Nils Andreas (f. 1978)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Ekman, Thomas Viktor (f. 1969)
Styrelseledamot
Ekenstedt, Jan Christer (f. 1965)
Ekman, Thomas Viktor (f. 1969)
Fransson, Bengt Olof Johan (f. 1974)
Winroth, John Fredrik (f. 1985)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).