Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Fastnäs 53, 680 51, STÖLLET
Tel.nummer
0563-86050
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556696-0497
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2006
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Ale Camping i Fastnäs AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Ale Camping i Fastnäs AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Torsby
Nyckeltal
Vinstmarginal
-0,10%
-1,75% (2016)
Kassalikviditet
143,53%
103,64% (2016)
Soliditet
23,47%
23,55% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
2
970
-6
-6
1 551
-
124
-0,10%
143,53%
23,47%
2
919
-26
-26
1 567
0
109
-1,75%
103,64%
23,55%
1
934
55
55
1 590
0
75
7,77%
100,00%
24,84%
1
898
67
67
1 448
0
83
10,57%
55,02%
23,48%
1
818
109
109
1 293
0
40
16,02%
69,57%
21,11%
1
709
63
63
890
-
40
11,21%
147,17%
18,43%
0
724
-129
-129
698
0
0
-14,23%
137,74%
14,47%
0
643
-153
-153
739
0
0
-19,34%
42,73%
13,53%
0
452
-291
-291
822
0
0
-57,95%
32,61%
12,17%
0
727
-51
-51
1 030
0
0
-0,41%
90,32%
9,71%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
953
17
-1
-6
912
7
-16
-26
927
7
72
55
889
9
94
67
793
25
127
109
678
31
76
63
724
-
-103
-129
641
2
-124
-153
440
12
-255
-291
726
1
-3
-51

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 417
135
1 552
-
1 444
123
1 567
-
1 484
106
1 590
-
1 317
131
1 448
-
1 162
132
1 294
-
730
160
890
-
626
73
699
-
692
47
739
-
777
45
822
-
890
140
1 030

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
364
-
-
1 103
85
1 552
369
-
-
1 088
110
1 567
395
-
-
1 094
100
1 589
340
-
-
878
229
1 447
273
-
-
836
184
1 293
164
-
-
620
106
890
101
-
-
544
53
698
100
-
-
529
110
739
100
-
-
584
138
822
100
-
-
775
155
1 030

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
124
-
46
-
970
-
-
109
-
40
-
919
-
-
75
-
27
-
934
-
-
83
-
25
-
898
-
-
40
-
13
-
818
-
-
40
-
13
-
709
-
-
-
-
-
-
724
-
-
-
-
-
-
643
-
-
-
-
-
-
452
-
-
-
-
-
-
727

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
2
477
85
221
4,50%
-0,10%
100,00%
5,25%
23,47%
143,53%
2
456
74
200
-1,62%
-1,75%
100,00%
1,43%
23,55%
103,64%
1
927
102
254
4,27%
7,77%
100,00%
0,65%
24,84%
100,00%
1
889
109
231
12,11%
10,57%
100,00%
-11,02%
23,48%
55,02%
1
793
53
229
16,96%
16,02%
100,13%
-6,56%
21,11%
69,57%
1
678
52
156
-6,35%
11,21%
100,00%
7,96%
18,43%
147,17%
-
-
-
-14
12,95%
-14,23%
100,00%
2,76%
14,47%
137,74%
-
-
-
9
45,68%
-19,34%
100,00%
-9,83%
13,53%
42,73%
-
-
-
-130
-39,39%
-57,95%
100,00%
-21,14%
12,17%
32,61%
-
-
-
127
-
-0,41%
100,00%
-2,07%
9,71%
90,32%

Verksamhet & Status

Bolaget ska bedriva odling och försäljning av växter, rehabilierings- och visningsträdgård samt förvaltning och handel med aktier och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556696-0497
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2006-01-10
Juridiskt namn
Ale Camping i Fastnäs AB
Länsäte
Torsby

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Schreiber, Tsjeard Jan (f. 1985)
Vice verkställande direktör
Schreiber, Meine (f. 1960)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Lindh, Sven Jörgen Niclas Henrik (f. 1975)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Schreiber, Tsjeard Jan (f. 1985)
Styrelseledamot
Schreiber, Meine (f. 1960)
Schreiber van Ommen, Willy (f. 1961)
Schreiber, Tsjeard Jan (f. 1985)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).