Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Alsnögatan 11, 116 41, STOCKHOLM
Tel.nummer
08-55694200
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556459-2078
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1992
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Gruppo Di Luca AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Di Luca & Di Luca AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
1,53%
1,80% (2016)
Kassalikviditet
131,12%
151,51% (2016)
Soliditet
44,07%
46,98% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
42
824 853
12 609
8 496
255 580
3 151
21 230
1,53%
131,12%
44,07%
44
796 393
10 699
2 776
227 495
3 845
21 061
1,80%
151,51%
46,98%
41
742 729
2 667
2 004
216 494
3 652
19 956
0,52%
145,91%
48,08%
41
710 590
5 300
4 078
216 759
3 810
19 564
0,85%
135,93%
47,10%
38
663 434
15 185
11 796
206 787
3 242
17 257
2,65%
147,78%
47,40%
38
637 377
13 638
7 374
174 088
3 426
15 846
2,38%
154,33%
49,53%
34
614 439
16 551
12 124
164 374
3 334
12 990
3,02%
147,60%
46,31%
20
376 944
17 392
12 777
119 941
1 693
6 631
4,66%
184,42%
53,35%
16
438 322
10 462
7 693
113 069
1 278
6 643
2,40%
185,39%
45,29%
15
379 029
-9 002
-8
108 193
1 336
4 961
-2,38%
173,69%
40,23%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
824 743
110
11 468
12 609
796 393
-
13 231
10 699
741 720
1 009
2 554
2 667
707 819
2 771
4 687
5 300
660 496
2 938
16 966
15 185
635 171
2 206
13 108
13 638
611 075
3 364
14 927
16 551
373 349
3 595
12 739
17 392
435 336
2 986
10 349
10 462
376 816
2 213
-10 517
-9 002

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
5 340
250 240
255 580
-
5 314
222 181
227 495
-
4 809
211 685
216 494
-
5 329
211 430
216 759
-
5 528
201 259
206 787
-
7 541
166 547
174 088
-
5 362
159 012
164 374
-
4 860
115 080
119 940
-
4 149
108 920
113 069
-
7 897
100 296
108 193

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
112 639
0
0
0
142 941
255 580
104 143
3 500
0
0
119 851
227 494
101 367
3 500
0
0
111 627
216 494
99 364
3 500
0
0
113 896
216 760
95 286
3 500
0
0
108 001
206 787
83 490
3 500
0
0
87 098
174 088
76 116
0
0
0
88 258
164 374
63 992
0
0
0
55 949
119 941
51 214
0
0
10 000
51 854
113 068
43 522
0
0
10 000
54 672
108 194

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
3 151
-
21 230
-
12 496
-
824 853
3 845
-
21 061
-
12 103
-
796 393
3 652
-
19 956
-
11 441
-
742 729
3 810
-
19 564
-
10 238
-
710 590
3 242
-
17 257
-
9 142
-
663 434
3 426
-
15 846
-
8 738
-
637 377
3 334
-
12 990
-
6 948
-
614 439
1 693
-
6 631
-
3 783
-
376 944
1 278
-
6 643
-
3 511
-
438 322
1 336
-
4 961
-
3 160
-
379 029

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
42
19 637
920
11687
3,56%
1,53%
100,00%
13,01%
44,07%
131,12%
44
18 100
897
13511
7,37%
1,80%
100,00%
12,85%
46,98%
151,51%
41
18 091
919
2917
4,79%
0,52%
100,00%
13,49%
48,08%
145,91%
41
17 264
870
5042
7,16%
0,85%
100,00%
13,78%
47,10%
135,93%
38
17 381
729
17311
3,99%
2,65%
100,00%
14,12%
47,40%
147,78%
38
16 715
852
13390
3,94%
2,38%
100,00%
12,51%
49,53%
154,33%
34
17 973
845
15282
63,67%
3,02%
100,00%
11,58%
46,31%
147,60%
20
18 667
638
13028
-14,24%
4,66%
100,00%
15,84%
53,35%
184,42%
16
27 209
781
10399
15,53%
2,40%
7,77%
13,11%
45,29%
185,39%
15
25 121
693
-10266
-
-2,38%
3,42%
12,11%
40,23%
173,69%

Verksamhet & Status

Bolaget skall idka försäljning av möbler och utföra konsultationer i inredningsfrågor, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556459-2078
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1992-12-15
Juridiskt namn
Di Luca & Di Luca AB
Länsäte
Stockholm

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
di Luca, Christian Flavio (f. 1972)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Kallin Sharpe, Eva Christina (f. 1975)
Ljungberg, Caroline Anna (f. 1976)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Lilliehöök, Wilhelm Malcolm W (f. 1949)
Styrelseledamot
Hermansson, Björn Sylve Holger (f. 1945)
Lilliehöök, Wilhelm Malcolm W (f. 1949)
Englund, Sven Johan Axel (f. 1963)
Nilsson, Per Erik (f. 1964)
di Luca, Eva Gabriella (f. 1969)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).