Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Sandmogatan 7, 806 46, GÄVLE
Tel.nummer
026-103500
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556461-9764
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1993
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Köksdesign i Gävle AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Köksdesign i Gävle AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Gävle
Nyckeltal
Vinstmarginal
6,67%
-2,33% (2016)
Kassalikviditet
240,14%
191,99% (2016)
Soliditet
59,31%
52,63% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
3
5 392
353
202
1 420
-
-
6,67%
240,14%
59,31%
3
4 677
-109
8
1 083
0
0
-2,33%
191,99%
52,63%
3
5 693
222
125
1 342
0
798
3,92%
196,21%
52,75%
3
4 935
135
61
924
0
865
3,24%
188,68%
58,39%
3
3 893
-37
-5
868
0
732
-0,95%
142,65%
50,79%
3
4 142
19
11
967
-
809
0,48%
156,73%
48,95%
3
4 033
85
109
1 032
375
449
2,11%
197,89%
57,66%
3
4 278
119
72
956
357
460
2,80%
187,06%
55,57%
3
4 212
-105
-9
833
283
440
-2,50%
152,97%
53,26%
3
4 839
10
6
940
287
403
1,69%
185,25%
56,12%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
5 280
112
316
353
4 677
-
-113
-109
5 660
33
222
222
4 935
-
160
135
3 794
99
-39
-37
4 142
-
16
19
4 027
6
56
85
4 250
28
115
119
4 161
51
-126
-105
4 839
-
74
10

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
20
1 401
1 421
-
48
1 034
1 082
-
77
1 265
1 342
-
106
818
924
-
266
602
868
-
210
757
967
-
187
845
1 032
-
204
752
956
-
267
566
833
-
249
691
940

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
772
90
-
-
558
1 420
570
-
-
-
512
1 082
612
123
-
-
607
1 342
488
66
-
-
371
925
426
19
-
-
422
867
432
53
-
-
483
968
556
50
-
-
427
1 033
447
108
-
-
402
957
375
88
-
-
370
833
384
184
-
-
373
941

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
50
5 392
-
-
-
-
-
-
4 677
-
-
798
-
311
-
5 693
-
-
865
-
309
-
4 935
-
-
732
-
301
-
3 893
-
-
809
-
314
-
4 142
375
-
449
-
321
135
4 033
357
-
460
-
320
-
4 278
283
-
440
-
297
-
4 212
287
-
403
-
286
-
4 839

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
3
1 760
400
344
12,89%
6,67%
100,00%
15,97%
59,31%
240,14%
3
1 559
386
-84
-17,37%
-2,33%
100,00%
11,16%
52,63%
191,99%
3
1 887
376
251
14,69%
3,92%
100,00%
11,63%
52,75%
196,21%
3
1 645
401
188
30,07%
3,24%
100,00%
9,06%
58,39%
188,68%
3
1 265
350
-16
-8,40%
-0,95%
100,03%
4,74%
50,79%
142,65%
3
1 381
379
31
2,86%
0,48%
100,00%
6,62%
48,95%
156,73%
3
1 342
386
73
-5,25%
2,11%
100,00%
10,38%
57,66%
197,89%
3
1 417
383
137
2,14%
2,80%
100,00%
8,24%
55,57%
187,06%
3
1 387
346
-78
-14,01%
-2,50%
100,00%
4,71%
53,26%
152,97%
3
1 613
342
132
-
1,69%
100,00%
6,57%
56,12%
185,25%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva prospektering, försäljning och montering av köksinredningar och handel med vitvaror och köksutrustning direkt eller via dotterbolag samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556461-9764
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1993-03-16
Juridiskt namn
Köksdesign i Gävle AB
Länsäte
Gävle

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Johansson, Hans Mikael (f. 1960)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Jansson, Anders Lennart (f. 1969)
Styrelsesuppleant
Jansson, Sven Lennart (f. 1935)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).