Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Angereds Storåsväg 71, 424 69, ANGERED
Tel.nummer
031-3323000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556763-4885
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2008
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Estrella AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Estrella AB
Status
Reklamspärrad enhet
Kommunsäte
Göteborg
Nyckeltal
Vinstmarginal
6,92%
2,20% (2016)
Kassalikviditet
122,40%
121,75% (2016)
Soliditet
53,65%
57,43% (2016)
Bruttovinstmarginal
65,56%
70,02% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2014-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
203
725 590
26 147
20 905
325 637
4 641
100 636
5,50%
70,61%
35,77%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2014-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
721 327
4 263
33 293
26 147
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2014-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
90 936
234 702
325 638
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2014-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
116 491
-
-
-
209 146
325 637
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2014-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
4 641
-
100 636
-
38 846
-
725 590
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2014-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
203
3 553
710
43796
-
5,50%
51,22%
3,54%
35,77%
70,61%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
168
871 754
57 210
44 399
570 429
4 304
87 571
6,92%
122,40%
53,65%
179
743 860
14 824
11 384
457 899
3 933
91 305
2,20%
121,75%
57,43%
172
696 181
45 602
44 811
322 587
3 540
90 717
7,25%
67,89%
32,00%
169
632 121
13 774
10 649
311 582
4 191
87 083
4,33%
56,27%
18,75%
161
561 989
4 556
3 334
291 019
2 799
80 333
1,72%
51,38%
16,44%
162
534 479
-23 394
-21 292
282 388
1 694
80 268
-3,51%
48,09%
15,76%
169
512 140
-30 321
-22 647
286 894
2 184
75 634
-5,58%
49,47%
22,93%
173
559 617
-1 182
-1 123
257 770
1 887
74 254
0,00%
59,30%
34,31%
169
732 155
-39 569
-29 283
284 663
1 670
102 671
-4,75%
89,47%
31,46%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
836 818
34 936
56 227
57 210
738 937
4 923
14 185
14 824
692 638
3 543
7 326
45 602
627 858
4 263
21 570
13 774
557 102
4 887
7 567
4 556
519 699
14 780
-18 304
-23 394
491 865
20 275
-28 171
-30 321
536 641
22 976
-374
-1 182
729 087
3 068
-34 613
-39 569

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
168 609
401 820
570 429
-
143 187
314 712
457 899
-
113 604
208 983
322 587
-
91 693
219 889
311 582
-
93 736
197 283
291 019
-
92 200
190 188
282 388
-
110 065
176 830
286 895
-
100 681
157 089
257 770
-
80 684
203 979
284 663

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
306 011
-
-
-
264 418
570 429
262 988
-
-
-
194 911
457 899
103 231
-
-
-
219 356
322 587
58 420
-
-
-
253 162
311 582
47 839
-
-
-
243 180
291 019
44 504
-
-
-
237 884
282 388
65 797
-
-
-
221 098
286 895
88 444
-
-
-
169 326
257 770
89 567
-
-
23 233
171 863
284 663

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
4 304
-
87 571
-
46 476
-
871 754
3 933
-
91 305
-
42 856
1 376
743 860
3 540
-
90 717
-
39 304
-
696 181
4 191
-
87 083
-
36 287
-
632 121
2 799
-
80 333
-
36 958
-
561 989
1 694
-
80 268
-
34 110
-
534 479
2 184
-
75 634
-
31 770
-
512 140
1 887
-
74 254
-
32 283
-
559 617
1 670
-
102 671
-
28 767
-
732 155

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
168
4 981
859
80666
13,25%
6,92%
65,56%
16,42%
53,65%
122,40%
179
4 128
820
51414
6,68%
2,20%
70,02%
16,21%
57,43%
121,75%
172
4 027
787
18604
10,32%
7,25%
46,60%
-1,50%
32,00%
67,89%
169
3 715
755
31880
12,70%
4,33%
53,75%
-5,30%
18,75%
56,27%
161
3 460
746
18006
7,20%
1,72%
53,89%
-8,24%
16,44%
51,38%
162
3 208
716
-8432
5,66%
-3,51%
50,80%
-9,18%
15,76%
48,09%
169
2 910
648
-18002
-8,34%
-5,58%
52,28%
-9,00%
22,93%
49,47%
173
3 102
627
14510
-26,40%
0,00%
55,50%
-2,28%
34,31%
59,30%
169
4 314
788
-20232
-
-4,75%
48,37%
4,40%
31,46%
89,47%

Verksamhet & Status

Bolaget skall driva advokatverksamhet.

Org.nummer
556763-4885
Verksamhet
Reklamspärrad enhet
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2008-08-14
Juridiskt namn
Estrella AB
Länsäte
Göteborg

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Hanson, Gunnel Carina (f. 1959)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Nilsson, Pär Thomas (f. 1962)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Pedersen, Björn (f. 1962)
Styrelseledamot
Pedersen, Björn (f. 1962)
Rutgersson, Klas Mikael (f. 1962)
Sagen, Barbara (f. 1968)
Foss, Stein Arne (f. 1973)
Sonego, Michelangelo (f. 1981)
Styrelsesuppleant
Tames Fernandez, Wilfredo Henry (f. 1962)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).