Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Industrigatan 7, 646 35, GNESTA
Tel.nummer
0158-33900
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556290-3871
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1987
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Rekal AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Rekal Svenska AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Gnesta
Nyckeltal
Vinstmarginal
4,51%
3,53% (2016)
Kassalikviditet
110,96%
135,27% (2016)
Soliditet
36,21%
33,23% (2016)
Bruttovinstmarginal
54,80%
57,75% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
68
141 675
5 827
1 392
66 617
1 352
24 952
4,51%
110,96%
36,21%
69
145 907
4 196
1 788
72 077
1 715
24 589
3,53%
135,27%
33,23%
74
141 920
2 353
31
68 512
1 585
25 548
2,37%
130,28%
30,91%
75
138 944
3 244
744
73 645
1 221
25 355
3,11%
131,14%
28,13%
71
134 445
4 705
2 150
54 173
1 188
24 194
3,88%
108,85%
33,64%
72
126 298
3 281
1 856
47 304
1 187
23 646
3,14%
101,72%
31,27%
67
117 971
2 408
1 262
44 193
1 190
21 971
2,57%
97,26%
30,36%
67
117 246
4 268
2 169
37 434
1 097
21 343
4,06%
93,61%
31,14%
84
116 769
-2 012
-328
38 346
1 082
21 438
-1,04%
92,77%
22,03%
83
116 318
8
219
39 593
1 386
22 284
1,00%
111,41%
25,48%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
141 675
-
6 104
5 827
145 893
14
4 777
4 196
141 813
107
2 988
2 353
136 134
2 810
3 924
3 244
134 161
284
5 011
4 705
126 286
12
3 856
3 281
117 665
306
2 948
2 408
117 147
99
4 671
4 268
116 048
721
-1 253
-2 012
115 875
443
827
8

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
18 467
48 150
66 617
-
16 404
55 673
72 077
-
17 334
51 178
68 512
-
18 718
54 927
73 645
-
11 962
42 211
54 173
-
13 479
33 825
47 304
-
12 343
31 850
44 193
-
8 382
29 052
37 434
-
8 720
29 626
38 346
-
8 683
30 910
39 593

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
16 637
9 593
-
10 136
30 251
66 617
17 406
8 387
-
16 593
29 691
72 077
15 618
7 127
-
17 414
28 353
68 512
15 587
6 577
-
20 767
30 714
73 645
14 843
4 335
-
8 596
26 399
54 173
12 693
2 693
-
10 360
21 558
47 304
11 876
1 976
-
10 973
19 368
44 193
10 614
1 338
-
7 023
18 459
37 434
8 446
-
-
11 034
18 866
38 346
8 774
1 684
-
13 034
16 101
39 593

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 352
-
24 952
-
11 318
-
141 675
1 715
-
24 589
-
11 350
2 160
145 907
1 585
-
25 548
-
10 937
-
141 920
1 221
-
25 355
-
10 519
-
138 944
1 188
-
24 194
-
10 279
-
134 445
1 187
-
23 646
-
10 041
-
126 298
1 190
-
21 971
-
9 492
-
117 971
1 097
-
21 343
-
9 422
-
117 246
1 082
-
21 438
-
9 506
-
116 769
1 386
-
22 284
-
10 543
-
116 318

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
68
2 083
560
10232
-2,89%
4,51%
54,80%
12,63%
36,21%
110,96%
69
2 114
559
8835
2,88%
3,53%
57,75%
17,81%
33,23%
135,27%
74
1 916
529
6798
4,17%
2,37%
58,07%
16,10%
30,91%
130,28%
75
1 815
503
6833
1,47%
3,11%
58,77%
17,79%
28,13%
131,14%
71
1 890
522
7848
6,24%
3,88%
60,07%
11,79%
33,64%
108,85%
72
1 754
497
6908
7,33%
3,14%
61,51%
9,71%
31,27%
101,72%
67
1 756
505
6113
0,44%
2,57%
63,20%
10,61%
30,36%
97,26%
67
1 748
496
8031
0,95%
4,06%
64,47%
9,04%
31,14%
93,61%
84
1 382
394
2306
0,15%
-1,04%
61,04%
9,27%
22,03%
92,77%
83
1 396
423
3453
-
1,00%
63,04%
12,78%
25,48%
111,41%

Verksamhet & Status

Bolaget skall dels tillverka, konstruera, bygga, uppföra, installera, initialisera, testa, utveckla, underhålla,serva, övervaka, förvärva, äga, driva, sälja i parti eller minut, leasa, ge koncession för, distribuera, exportera, importera och på annat sätt handla med, sälja eller tillhandahålla konsulttjänster med avseende på alla typer av elektriska, elektroniksa,mekaniska, kemiska, nukleära och andra varor, instrument, maskiner,motorer, utrustning,anläggningar,apparater,anordningar,enheter,system, artiklar,material liksom rättigheter av alla slag, materiella och immateriella, varsom helst i världen, och dels att tillhandahålla vissa tjänster till närstående företag, inbegripet, men inte begränsat till, att analysera lokala marknadstrender, skapa relationer till lokala kunder, utföra marknadsföringsarbete, stödja företagsutveckling, tillhandahålla centraliserade redovisnings- och finansieringstjänster, inneha kassafunktioner, hyra in och låna ut anställda.

Org.nummer
556290-3871
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1987-02-10
Juridiskt namn
Rekal Svenska AB
Länsäte
Gnesta

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Brucefors, Per Tomas (f. 1976)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Carlstedt, Ester Maria Elisabeth (f. 1965)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Lilliehöök, Wilhelm Malcolm W (f. 1949)
Styrelseledamot
Brucefors, Anders Olof (f. 1944)
Lilliehöök, Wilhelm Malcolm W (f. 1949)
Löffler, Uwe Peter Hugo (f. 1955)
Brucefors, Johan Andreas (f. 1973)
Brucefors, Per Tomas (f. 1976)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).