Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Södra Linjan, 737 30, FAGERSTA
Tel.nummer
0223-49340
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556615-2111
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2001
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Flexiteek International AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Flexiteek International AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Fagersta
Nyckeltal
Vinstmarginal
13,60%
15,25% (2016)
Kassalikviditet
382,00%
578,94% (2016)
Soliditet
57,35%
49,76% (2016)
Bruttovinstmarginal
47,71%
40,37% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
8
36 000
4 585
3 570
22 652
-
-
13,60%
382,00%
57,35%
7
35 024
4 685
4 531
18 934
0
0
15,25%
578,94%
49,76%
7
31 055
2 549
2 549
14 424
0
3 149
9,19%
390,94%
33,90%
7
19 302
1 857
1 857
10 864
0
2 825
11,58%
314,64%
21,55%
7
15 696
1 969
1 496
11 463
0
2 647
14,79%
266,23%
20,03%
7
12 488
37
-421
11 040
-
2 713
2,92%
186,51%
7,25%
6
13 374
-1 396
-1 028
10 240
0
2 317
-8,50%
188,80%
11,92%
5
14 791
691
508
10 911
642
1 386
6,25%
440,67%
20,62%
9
12 528
-10
-173
10 578
575
2 302
2,85%
243,71%
16,46%
11
16 240
635
3 358
7 757
553
2 962
6,59%
139,20%
24,67%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
35 327
673
4 738
4 585
32 443
2 581
4 894
4 685
30 557
498
2 758
2 549
18 371
931
1 843
1 857
15 386
310
2 033
1 969
12 254
234
351
37
13 137
237
-1 345
-1 396
14 326
465
775
691
11 771
757
212
-10
14 953
1 287
841
635

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
8 395
14 257
22 652
-
8 172
10 762
18 934
-
6 682
7 742
14 424
-
5 524
5 340
10 864
-
7 924
3 539
11 463
-
5 640
5 400
11 040
-
6 314
3 926
10 240
-
2 811
8 100
10 911
-
2 904
7 674
10 578
-
3 167
4 591
7 758

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
12 991
0
0
7 000
2 661
22 652
9 421
0
0
8 207
1 306
18 934
4 890
0
0
8 253
1 281
14 424
2 341
0
0
7 307
1 216
10 864
2 296
0
0
8 086
1 081
11 463
800
0
0
7 920
2 320
11 040
1 221
0
0
7 438
1 581
10 240
2 250
0
0
7 135
1 527
10 912
1 741
0
0
6 818
2 018
10 577
1 914
0
0
4 412
1 431
7 757

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
36 000
-
-
-
-
-
-
35 024
-
-
3 149
-
1 399
-
31 055
-
-
2 825
-
1 078
-
19 302
-
-
2 647
-
1 145
-
15 696
-
-
2 713
-
1 158
-
12 488
-
-
2 317
-
1 025
-
13 374
642
-
1 386
-
875
-
14 791
575
-
2 302
-
1 226
-
12 528
553
-
2 962
-
1 437
-
16 240

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
8
4 416
709
4957
8,89%
13,60%
47,71%
32,82%
57,35%
382,00%
7
4 635
645
4989
6,17%
15,25%
40,37%
29,15%
49,76%
578,94%
7
4 365
651
2835
66,33%
9,19%
41,53%
21,14%
33,90%
390,94%
7
2 624
568
1879
19,40%
11,58%
48,47%
22,45%
21,55%
314,64%
7
2 198
546
2070
25,56%
14,79%
62,00%
15,98%
20,03%
266,23%
7
1 751
570
429
-6,72%
2,92%
60,06%
25,13%
7,25%
186,51%
6
2 190
577
-1244
-8,30%
-8,50%
60,23%
17,85%
11,92%
188,80%
5
2 865
584
881
21,71%
6,25%
55,71%
45,88%
20,62%
440,67%
9
1 308
449
333
-21,28%
2,85%
60,41%
48,05%
16,46%
243,71%
11
1 359
470
1005
-
6,59%
57,22%
21,13%
24,67%
139,20%

Verksamhet & Status

Bolaget skall, direkt och' eller indirekt genom bolag, äga och förvalta samt köpa och sälja fast egendom, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556615-2111
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2001-09-01
Juridiskt namn
Flexiteek International AB
Länsäte
Fagersta

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Gustafsson, Erik Tomas (f. 1969)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Ingvarsson, Claes Jihmmy (f. 1967)
Revisorssuppleant
Lyckstedt, Helén Marita (f. 1965)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Wilhelmsen, Anders C (f. 1954)
Styrelseledamot
Abrahamsen, Svein Egil (f. 1951)
Wilhelmsen, Anders C (f. 1954)
Gustafsson, Erik Tomas (f. 1969)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).