Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
923 81, STORUMAN
Tel.nummer
0951-14107
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556526-8272
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1995
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Storuman Kommunföretags Ekonomiförvaltning AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Storuman Kommunföretags Ekonomiförvaltning AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Storuman
Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
Kassalikviditet
1 227,30%
(2016)
Soliditet
91,85%
(2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
0
0
-8
992
4 001
-
-
-
1 227,30%
91,85%
0
0
-167
-167
9 433
0
0
-
-
-
2
5 545
4 294
4 294
11 494
0
523
85,67%
3 341,28%
97,01%
2
3 589
157
157
11 927
32
935
7,89%
220,80%
60,84%
2
3 708
131
131
11 039
93
1 023
6,21%
185,50%
56,16%
2
3 994
760
760
11 523
18
1 033
32,04%
180,49%
56,13%
3
3 807
12
12
10 160
41
1 147
2,45%
126,98%
41,43%
9
21 062
-3
-3
6 039
81
3 323
0,10%
93,13%
41,35%
15
28 836
-7 083
-7 083
8 804
109
4 665
-59,52%
160,14%
28,40%
15
13 824
-37
-37
6 809
80
4 869
-0,82%
137,64%
41,31%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-8
-8
-
-
-168
-167
5 012
533
4 293
4 294
1 989
1 600
141
157
2 108
1 600
92
131
2 394
1 600
709
760
2 207
1 600
-5
12
6 972
14 090
-6
-3
11 887
16 949
-7 085
-7 083
4 280
9 544
-247
-37

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
4 001
4 001
-
-
9 433
9 433
-
-
11 494
11 494
-
1 612
10 316
11 928
-
2 060
8 978
11 038
-
2 399
9 124
11 523
-
2 663
7 497
10 160
-
2 963
3 076
6 039
-
1 431
7 373
8 804
-
1 309
5 500
6 809

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 675
0
0
0
326
4 001
4 398
0
0
0
0
4 398
11 150
0
0
0
344
11 494
7 256
0
0
0
4 672
11 928
6 199
0
0
0
4 840
11 039
6 468
0
0
0
5 055
11 523
4 209
0
0
48
5 904
10 161
2 497
0
0
240
3 303
6 040
2 500
0
0
1 700
4 604
8 804
2 813
0
0
0
3 996
6 809

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
1 000
-
-
-
-
-
4
1 715
-
-
-
523
-
168
8 300
5 545
32
-
935
-
427
3 700
3 589
93
-
1 023
-
356
2 800
3 708
18
-
1 033
-
297
3 200
3 994
41
-
1 147
-
455
-
3 807
81
-
3 323
-
1 213
-
21 062
109
-
4 665
-
1 769
-
28 836
80
-
4 869
-
1 925
-
13 824

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
-8
-
-
-
-
91,85%
1 227,30%
-
-
-
-168
-100,00%
-
-
-
-
-
2
2 506
345
4434
151,99%
85,67%
100,00%
222,47%
97,01%
3 341,28%
2
995
540
636
-5,65%
7,89%
100,00%
283,76%
60,84%
220,80%
2
1 054
775
586
-11,95%
6,21%
100,05%
196,30%
56,16%
185,50%
2
1 197
585
1223
8,47%
32,04%
100,00%
169,97%
56,13%
180,49%
3
736
550
526
-68,34%
2,45%
100,00%
72,18%
41,43%
126,98%
9
775
517
572
-41,35%
0,10%
100,00%
-3,26%
41,35%
93,13%
15
792
455
-6789
177,73%
-59,52%
100,00%
23,29%
28,40%
160,14%
15
285
458
83
-
-0,82%
100,00%
35,14%
41,31%
137,64%

Verksamhet & Status

Bolaget skall idka entreprenad inom byggbranschen utgörande nybyggnad och reparationer av byggnader, försäljning av byggnadsmaterial, uthyrning av byggnadsinventarier, turism, handel med fiske och kioskvaror samt amt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556526-8272
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1995-10-27
Juridiskt namn
Storuman Kommunföretags Ekonomiförvaltning AB
Länsäte
Storuman

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Lekmannarevisor
Vallin, Eva Christine (f. 1949)
Lekmannarevisorssupleant
Holmner, Solveig Margareta (f. 1943)
Revisorssuppleant
Färnstrand, Anders Georg (f. 1955)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Persson, Ulf Peter (f. 1964)
Styrelsesuppleant
Andersson Duvdal, Carl Johan V (f. 1979)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).