Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Ronnebygatan 40, 371 33, KARLSKRONA
Tel.nummer
070-9653777
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556264-9094
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1985
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
POLARN O PYRET
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
POLARN O PYRET
Status
Aktiv
Kommunsäte
Karlskrona
Nyckeltal
Vinstmarginal
10,12%
10,03% (2016)
Kassalikviditet
120,26%
101,87% (2016)
Soliditet
62,23%
61,54% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
4
6 640
670
709
3 516
-
-
10,12%
120,26%
62,23%
4
6 330
634
126
3 205
0
0
10,03%
101,87%
61,54%
4
6 200
568
440
4 235
0
906
9,19%
148,13%
70,10%
4
5 389
467
267
3 614
0
863
8,81%
117,77%
69,97%
4
4 704
395
212
3 269
0
706
8,95%
152,02%
75,50%
4
4 597
117
56
3 200
-
684
5,61%
109,06%
68,19%
4
5 033
141
89
4 915
90
583
6,11%
79,02%
42,72%
4
5 561
140
140
5 006
95
655
4,88%
65,96%
39,71%
4
5 334
-175
-175
5 341
93
699
-0,84%
91,96%
34,60%
4
5 684
272
212
5 569
65
709
7,53%
95,03%
36,33%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
6 621
19
607
670
6 330
-
572
634
6 200
-
526
568
5 314
75
377
467
4 704
-
331
395
4 257
340
232
117
4 596
437
275
141
5 557
4
244
140
5 334
-
-49
-175
5 684
-
408
272

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 312
2 204
3 516
-
1 342
1 864
3 206
-
1 909
2 327
4 236
-
1 976
1 638
3 614
-
1 665
1 605
3 270
-
1 723
1 476
3 199
-
3 728
1 186
4 914
-
3 904
1 102
5 006
-
4 045
1 296
5 341
-
4 216
1 353
5 569

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
2 188
-
-
-
1 328
3 516
1 778
249
-
-
1 177
3 204
2 752
278
-
-
1 205
4 235
2 312
278
-
-
1 024
3 614
2 345
158
-
-
767
3 270
2 133
63
-
-
1 004
3 200
2 077
29
-
1 832
977
4 915
1 988
-
-
2 069
949
5 006
1 848
-
-
2 535
958
5 341
2 023
-
-
2 601
945
5 569

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
2 068
6 640
-
-
-
-
-
300
6 330
-
-
906
-
487
1 100
6 200
-
-
863
-
413
-
5 389
-
-
706
-
361
300
4 704
-
-
684
-
351
-
4 597
90
-
583
-
333
-
5 033
95
-
655
-
285
-
5 561
93
-
699
-
366
-
5 334
65
-
709
-
311
-
5 684

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
4
1 655
402
674
4,60%
10,12%
100,00%
13,23%
62,23%
120,26%
4
1 583
414
639
2,10%
10,03%
100,00%
10,85%
61,54%
101,87%
4
1 550
359
593
16,67%
9,19%
100,00%
18,10%
70,10%
148,13%
4
1 329
330
401
12,97%
8,81%
100,00%
11,55%
69,97%
117,77%
4
1 176
276
338
10,50%
8,95%
100,02%
17,81%
75,50%
152,02%
4
1 064
264
297
-7,38%
5,61%
100,00%
11,09%
68,19%
109,06%
4
1 149
261
454
-17,29%
6,11%
100,00%
4,55%
42,72%
79,02%
4
1 389
268
423
4,18%
4,88%
100,00%
2,75%
39,71%
65,96%
4
1 334
295
122
-6,16%
-0,84%
100,00%
6,34%
34,60%
91,96%
4
1 421
342
615
-
7,53%
100,00%
7,18%
36,33%
95,03%

Verksamhet & Status

Bolagets skall uföra sprutmålning av köksluckor samt därmed förenlig verksamhet

Org.nummer
556264-9094
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1985-11-18
Juridiskt namn
POLARN O PYRET
Länsäte
Karlskrona

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Hedberg, Sven Åke Viktor (f. 1988)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Helmersson, Eva Anneli (f. 1957)
Styrelsesuppleant
Helmersson, Pär Bruno Greger (f. 1953)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).