Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Doggyvägen 1, 447 91, VÅRGÅRDA
Tel.nummer
010-5562100
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556055-5129
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1951
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Agota AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Doggy AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Vårgårda
Nyckeltal
Vinstmarginal
1,12%
-2,81% (2016)
Kassalikviditet
59,32%
59,91% (2016)
Soliditet
25,75%
27,11% (2016)
Bruttovinstmarginal
57,46%
58,64% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
130
454 946
3 284
6 144
225 107
3 213
51 511
1,12%
59,32%
25,75%
134
443 373
-13 695
5
199 405
2 999
55 937
-2,81%
59,91%
27,11%
153
465 562
-31 562
-16 062
191 846
1 624
53 534
-6,51%
61,88%
33,74%
157
566 179
6 063
-735
188 342
0
61 038
1,32%
73,91%
49,32%
167
595 135
-3 692
-2 921
216 700
0
62 289
-0,22%
63,31%
43,20%
173
589 623
-17 901
9 109
250 692
3 548
59 404
-2,37%
65,88%
38,51%
174
599 289
3 960
-8 364
229 936
1 554
60 129
1,27%
50,47%
38,03%
106
603 213
34 054
26 364
254 174
1 894
57 002
6,00%
56,34%
35,40%
156
521 574
41 618
31 893
236 432
2 335
50 570
8,07%
63,64%
36,73%
150
432 688
4 146
516
211 586
2 647
46 599
1,23%
66,22%
45,70%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
454 414
532
4 907
3 284
442 514
859
-12 608
-13 695
464 202
1 360
-30 544
-31 562
563 927
2 252
5 910
6 063
594 731
404
-2 506
-3 692
588 463
1 160
-14 611
-17 901
596 956
2 333
6 769
3 960
591 165
12 048
35 169
34 054
520 235
1 339
37 206
41 618
432 155
533
4 423
4 146

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
78 902
146 206
225 108
-
62 903
136 503
199 406
-
71 205
120 641
191 846
-
71 849
116 493
188 342
-
84 102
132 598
216 700
-
94 604
156 088
250 692
-
93 035
136 901
229 936
-
116 906
137 268
254 174
-
97 596
138 836
236 432
-
84 461
127 125
211 586

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
57 966
0
1 979
18 629
146 534
225 108
51 822
2 860
3 174
0
141 550
199 406
51 817
16 560
6 313
0
117 156
191 846
67 878
32 060
10 312
0
78 092
188 342
68 613
32 060
16 741
0
99 286
216 700
71 536
32 060
5 179
0
141 917
250 692
62 429
32 060
1 475
0
133 972
229 936
71 188
24 092
1 281
0
157 613
254 174
67 682
24 549
1 085
0
143 116
236 432
77 194
25 006
885
0
108 501
211 586

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
3 213
-
51 511
-
26 036
-
454 946
2 999
-
55 937
-
27 036
-
443 373
1 624
-
53 534
-
24 383
-
465 562
-
-
61 038
-
27 816
-
566 179
-
-
62 289
-
24 720
-
595 135
3 548
-
59 404
-
25 395
-
589 623
1 554
-
60 129
-
22 046
-
599 289
1 894
-
57 002
-
22 224
-
603 213
2 335
-
50 570
-
21 355
-
521 574
2 647
-
46 599
-
20 239
10 000
432 688

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
130
3 495
647
23382
2,69%
1,12%
57,46%
-0,07%
25,75%
59,32%
134
3 302
673
5836
-4,67%
-2,81%
58,64%
-1,14%
27,11%
59,91%
153
3 034
545
-8686
-17,68%
-6,51%
55,14%
0,75%
33,74%
61,88%
157
3 592
588
32849
-5,18%
1,32%
51,67%
6,81%
49,32%
73,91%
167
3 561
548
31632
1,07%
-0,22%
47,62%
5,60%
43,20%
63,31%
173
3 402
529
8590
-1,42%
-2,37%
48,10%
2,41%
38,51%
65,88%
174
3 431
493
32035
0,98%
1,27%
45,79%
0,49%
38,03%
50,47%
106
5 577
782
54199
13,63%
6,00%
51,41%
-3,44%
35,40%
56,34%
156
3 335
483
54174
20,38%
8,07%
55,29%
-0,82%
36,73%
63,64%
150
2 881
476
19807
-
1,23%
55,75%
4,31%
45,70%
66,22%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva elektrisk installations- och konsult- verksamhet samt handel med elektriska artiklar, ävensom därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556055-5129
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1951-05-19
Juridiskt namn
Doggy AB
Länsäte
Vårgårda

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Boström, Lars Erik Stefan (f. 1967)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Ekelund, Leif Fredrik (f. 1965)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Appelqvist, Lars Christer (f. 1974)
Styrelseledamot
Anderzén, Hans Christer (f. 1965)
Illgner, Stephanie (f. 1966)
Fajerson, Nina Johanna (f. 1967)
Appelqvist, Lars Christer (f. 1974)
Rosenqvist, Joel Kurt (f. 1974)
Boicovas, Andrejus (f. 1975)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).