Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Lovartsgatan 10, 211 74, MALMÖ
Tel.nummer
040-6675350
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556491-3381
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1994
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Norrgavel AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Norrgavel AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Malmö
Nyckeltal
Vinstmarginal
0,71%
5,17% (2016)
Kassalikviditet
76,28%
67,77% (2016)
Soliditet
28,64%
27,85% (2016)
Bruttovinstmarginal
39,98%
40,80% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2008-12
2007-12
2006-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
20
31 077
-1 510
-1 510
17 677
20
5 948
-2,36%
62,21%
22,55%
19
32 270
919
919
17 202
260
5 044
5,33%
59,67%
24,39%
15
28 542
1 198
1 185
16 608
225
3 747
7,09%
55,76%
19,30%

Resultaträkning (tkr)

2008-12
2007-12
2006-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
30 860
217
-862
-1 510
30 945
1 325
1 581
919
27 241
1 301
1 835
1 198

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2008-12
2007-12
2006-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
2 593
15 083
17 676
-
2 845
14 357
17 202
-
3 047
13 562
16 609

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2008-12
2007-12
2006-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 986
0
0
2 085
11 605
17 676
4 196
0
0
2 117
10 889
17 202
3 206
0
0
2 752
10 651
16 609

Löner & utdelning (tkr)

2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
20
-
5 948
-
1 946
-
31 077
260
-
5 044
-
1 802
-
32 270
225
-
3 747
-
1 197
-
28 542

Nyckeltal

2008-12
2007-12
2006-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
20
1 543
405
-171
-0,27%
-2,36%
100,00%
11,27%
22,55%
62,21%
19
1 629
379
2255
13,60%
5,33%
100,00%
11,21%
24,39%
59,67%
15
1 816
352
2444
-
7,09%
45,73%
10,69%
19,30%
55,76%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
26
57 583
35
12
21 952
-
9 488
0,71%
76,28%
28,64%
23
53 897
2 250
3 002
22 526
0
8 634
5,17%
67,77%
27,85%
23
49 355
1 808
1 808
21 947
0
7 659
5,09%
84,61%
14,90%
22
39 662
856
856
20 937
0
6 872
4,19%
87,46%
6,99%
20
40 175
-1 699
-1 699
20 401
0
6 658
-2,13%
66,57%
2,97%
19
44 920
-2 771
-2 771
23 955
40
5 963
-4,89%
97,53%
9,62%
18
37 182
-729
-729
22 770
20
5 925
0,66%
100,87%
3,85%
18
39 404
-516
-516
19 745
20
5 650
0,45%
85,84%
8,13%
16
32 900
-361
-361
16 543
20
4 633
0,75%
86,73%
20,98%
18
29 107
-1 498
-1 498
18 506
20
5 049
-2,57%
84,09%
20,71%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
57 486
97
356
35
53 835
62
2 741
2 250
49 214
141
2 504
1 808
39 423
239
1 651
856
40 043
132
-853
-1 699
38 896
6 024
-1 920
-2 771
36 301
881
221
-729
39 114
290
307
-516
32 520
380
204
-361
28 770
337
-862
-1 498

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
5 586
16 366
21 952
-
8 556
13 970
22 526
-
6 857
15 090
21 947
-
4 729
16 209
20 938
-
4 571
15 830
20 401
-
1 414
22 541
23 955
-
1 453
21 317
22 770
-
1 760
17 985
19 745
-
2 330
14 214
16 544
-
2 567
15 940
18 507

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
6 286
0
0
5 555
10 111
21 952
6 273
0
0
6 852
9 401
22 526
3 271
0
0
8 957
9 719
21 947
1 463
0
0
9 783
9 691
20 937
606
0
0
5 808
13 986
20 400
2 305
0
0
4 342
17 308
23 955
876
0
0
6 453
15 441
22 770
1 605
0
0
4 560
13 579
19 744
3 471
0
0
2 504
10 568
16 543
3 832
0
0
2 085
12 589
18 506

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
9 488
-
3 979
-
57 583
-
-
8 634
-
3 578
-
53 897
-
-
7 659
-
3 022
-
49 355
-
-
6 872
-
2 654
-
39 662
-
-
6 658
-
2 755
-
40 175
40
-
5 963
-
2 419
-
44 920
20
-
5 925
-
2 198
-
37 182
20
-
5 650
-
2 077
-
39 404
20
-
4 633
-
1 817
1 350
32 900
20
-
5 049
-
1 898
-
29 107

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
26
2 211
525
784
6,78%
0,71%
39,98%
10,88%
28,64%
76,28%
23
2 341
538
3143
9,39%
5,17%
40,80%
8,49%
27,85%
67,77%
23
2 140
480
2877
24,84%
5,09%
41,40%
10,91%
14,90%
84,61%
22
1 792
439
1982
-1,55%
4,19%
41,73%
16,53%
6,99%
87,46%
20
2 002
496
-519
2,95%
-2,13%
100,00%
4,61%
2,97%
66,57%
19
2 047
472
-1529
7,15%
-4,89%
100,00%
13,45%
9,62%
97,53%
18
2 017
460
685
-7,19%
0,66%
100,00%
16,19%
3,85%
100,87%
18
2 173
444
905
20,28%
0,45%
100,00%
11,26%
8,13%
85,84%
16
2 033
416
819
13,03%
0,75%
100,00%
11,21%
20,98%
86,73%
18
1 598
398
-309
-
-2,57%
100,00%
11,65%
20,71%
84,09%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva åkerirörelse avseende last-, budbils- och djurtransporter, entreprenadverksamhet inom byggnads- och anläggningsbranschen, bedriva lagerhållning, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556491-3381
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1994-08-23
Juridiskt namn
Norrgavel AB
Länsäte
Malmö

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Olsson, Leif Christer (f. 1956)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Svensson, Kenneth Raine Christer (f. 1952)
Revisorssuppleant
Fälton Björkman, Maria Helena (f. 1971)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Richter, Karl Erik Anand Nirvan (f. 1954)
Styrelseledamot
Olsson, Sven Anders (f. 1943)
Richter, Karl Erik Anand Nirvan (f. 1954)
Söderlund, Leif Anders (f. 1963)
Richter, Anne Sofie (f. 1983)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).