Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Öslöv 3, 241 92, ESLÖV
Tel.nummer
0413-541210
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556065-5010
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1957
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Tramo-ETV AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Tramo-ETV AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Eslöv
Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
17,14% (2016)
Kassalikviditet
Saknas
281,63% (2016)
Soliditet
96,99%
65,23% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
53,47% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
0
34
0
1 341
3 763
0
-
-
-
96,99%
23
35 267
6 029
4 038
16 288
0
7 383
17,14%
281,63%
65,23%
22
30 321
4 257
2 884
14 126
0
6 940
14,07%
240,23%
62,56%
22
29 484
4 701
3 221
13 466
0
6 946
16,03%
232,77%
64,83%
23
31 994
4 954
3 405
14 586
0
6 922
15,72%
192,81%
58,21%
23
33 691
4 351
2 840
13 735
-
6 946
13,12%
161,61%
53,68%
26
34 457
3 994
2 294
14 034
0
7 246
12,18%
174,24%
48,68%
25
29 110
2 828
1 768
11 720
1 875
4 910
11,02%
147,74%
47,52%
26
25 794
1 185
704
10 655
1 857
5 222
4,85%
154,89%
47,88%
30
36 379
2 959
1 826
12 006
1 920
5 745
8,52%
130,43%
48,62%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
34
-
-
35 165
102
6 027
6 029
30 321
-
4 263
4 257
29 392
92
4 710
4 701
31 802
192
4 996
4 954
33 691
-
4 413
4 351
34 303
154
4 172
3 994
29 110
-
3 208
2 828
25 781
13
1 248
1 185
36 128
251
3 066
2 959

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
-
-
-
1 061
15 227
16 288
-
1 246
12 880
14 126
-
1 571
11 895
13 466
-
1 545
13 040
14 585
-
1 720
12 016
13 736
-
1 916
12 118
14 034
-
1 529
10 191
11 720
-
1 688
8 968
10 656
-
1 976
10 030
12 006

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
4 679
8 784
0
0
13 463
4 388
7 996
0
0
3 904
16 288
3 250
7 163
0
0
3 714
14 127
3 566
6 620
0
0
3 280
13 466
3 745
6 084
0
0
4 756
14 585
3 140
5 426
0
492
4 678
13 736
2 958
4 966
0
1 611
4 499
14 034
2 264
4 238
0
771
4 447
11 720
2 095
3 855
0
931
3 773
10 654
2 992
3 648
0
1 091
4 275
12 006

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
21
-
-
7 125
-
34
-
-
7 383
-
3 064
4 000
35 267
-
-
6 940
-
2 898
2 900
30 321
-
-
6 946
-
2 652
3 200
29 484
-
-
6 922
-
2 876
3 400
31 994
-
-
6 946
-
2 767
2 800
33 691
-
-
7 246
-
2 956
2 658
34 457
1 875
-
4 910
-
2 831
1 600
29 110
1 857
-
5 222
-
2 649
1 600
25 794
1 920
-
5 745
-
7 665
1 600
36 379

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
11611
-100,00%
-
-
-
96,99%
-
23
1 529
454
6297
15,98%
17,14%
53,47%
32,20%
65,23%
281,63%
22
1 378
464
4545
3,16%
14,07%
58,33%
30,23%
62,56%
240,23%
22
1 336
449
4944
-7,58%
16,03%
56,55%
29,31%
64,83%
232,77%
23
1 383
433
5249
-5,61%
15,72%
57,07%
26,05%
58,21%
192,81%
23
1 465
427
4697
-1,78%
13,12%
49,31%
21,78%
53,68%
161,61%
26
1 319
399
4475
17,84%
12,18%
50,97%
22,21%
48,68%
174,24%
25
1 164
392
3502
12,91%
11,02%
52,70%
19,73%
47,52%
147,74%
26
992
386
1548
-28,64%
4,85%
55,55%
20,15%
47,88%
154,89%
30
1 204
360
3423
-
8,52%
47,12%
15,93%
48,62%
130,43%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva affärsutveckling innefattande bland annat profilskapande åtgärder för att framhäva olika bolags särart. Bolaget ska även äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556065-5010
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1957-10-05
Juridiskt namn
Tramo-ETV AB
Länsäte
Eslöv

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Hanson, Ulf Rickard (f. 1959)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Christensson, Kent Thomas Walter (f. 1962)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Hanson, Bo Einar (f. 1962)
Styrelseledamot
Karlsson, Ann Helene (f. 1958)
Hanson, Ulf Rickard (f. 1959)
Hanson, Bo Einar (f. 1962)
Somers, Per-Ola (f. 1962)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).